Proveden Tečaj za OSO Vojne policije

Tečaj za osposobljavanje ovlaštenih službenih osoba VP-a uspješno je završilo trideset pripadnika OSRH, čime je Pukovnija Vojne policije dobila nove pripadnike i osnažila postojeće

 Svečanost je održana 10. siječnja u vojarni ” 1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia”, gdje su načelnik Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove i provedbu ovlasti VP-a MORH-a brigadir Vlado Kovačević, zapovjednik Pukovnije VP-a brigadir Mate Radoš, časnik za VP u Operativnoj upravi GS-a OSRH brigadir Ivan Hodak, načelnik Stožera PVP-a pukovnik Josip Beljan, zapovjednik Središta za obuku VP-a “Bojnik Alfred Hill” pukovnik Mile Skukan i prvi dočasnik PVP-a stožerni narednik Zlatko Pavun polaznicima uručili beretke, vojnopolicijske značke i uvjerenja o završetku Tečaja.

“Tečaj za ovlaštene službene osobe ključni je alat s pomoću kojeg VP dobiva kvalitetno osoblje. Riječ je o prekvalifikaciji jer u VP ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” istaknuo je pukovnik Skukan.

Tečaj je trajao 18 tjedana ili 568 obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u Središtu za obuku VP-a “Bojnik Alfred Hill”, a praktični u postrojbama, tj. satnijama temeljne Vojne policije. Obuhvaćao je 105 sati tijekom kojih su polaznici uz instruktore i mentore iz postrojbi u tipičnim radnim danima provodili temeljne vojnopolicijske radnje i postupke. Polaznici su nakon završetka Tečaja raspoređeni u satnije temeljne Vojne policije.

Voditelji Tečaja stožerni narednik Ante Beljan i stožerni narednik Ivica Grbavac istaknuli su da je zadaća Središta za obuku VP-a bila prenijeti polaznicima temeljna znanja, vještine i sposobnosti roda Vojna policija za provedbu vojnopolicijskih poslova i zadaća te uspješnu primjenu vojnopolicijskih ovlasti samostalno i/ili u sastavu tima – skupine. Istaknuli su uspješnu suradnju s kolegama iz MUP RH-a vezano uz poslove nadzora i upravljanja prometom na cestama, forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja, posjete Jedinici za prepratu i zadržavanje PUZ-a te uporabu palice tonfa.

Tekst i foto: Zvonko Lucić