Provedena Specijalistička obuka vojnika (SVO)

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 20. ožujka do 24. svibnja Specijalistička vojna obuka kandidata koji se primaju u djelatnu vojnu službu na dužnost vojnika. Cilj i zadaća obuke je osposobljavanje polaznika za izvršavanje zadaća svoje službe i specijalnosti prema Programu obuke vojnika službi borbene potpore OSRH. U sklopu intendantske službe osposobljena su tri polaznika za vojnostručnu specijalnost kuhar. Šesnaest polaznika prometne službe osposobljeno je za vozače. U spomenuti Program obuke ugrađena su dosadašnja pozitivna iskustva, a obuhvaća borbeno usredotočenu obuku, standardizaciju obuke, objektivno vrednovanje (koje se vrši kontinuirano tijekom obuke kroz orise obuke i ocjenjivanja provedenih zadaća) i prosudbu obuke. Polaznicima je potvrde o osposobljenosti uručio zapovjednik Središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Mato Tomašević.

Tekst i foto: Antun Mandić