Prvi tanker klase John Lewis

(Foto: GD NASSCO)

Brodograditelj General Dynamics NASSCO krstio je 17. srpnja flotni tanker američke mornarice USNS John Lewis (T-AO 205). Brod je prvi u istoimenoj klasi, NASSCO je počeo gradnju 20. rujna 2018., a 13. siječnja ove godine održana je svečanost porinuća. Trenutačno je planirana isporuka šest tankera, a konačna narudžba mogla bi povećati taj broj na 20. U različitim su fazama gradnje tri buduća tankera spomenute klase: USNS Harvey Milk (T-AO 206), USNS Earl Warren (T-AO 207) i USNS Robert F. Kennedy (T-AO 208). Harvey Milk trebao bi biti porinut ove godine.
Novi tankeri temelje se na oblikovnim rješenjima koja slijede komercijalne standarde. Nadopunjavat će i zamjenjivati aktualnu klasu Henry J. Kaiser čiji su brodovi ulazili u operativnu uporabu od 1986. do 1995. godine. Ta je klasa prvotno imala 18, a trenutačno je na 15 plovila. Temeljna zadaća klase bit će dopuna gorivom brodova američke mornarice kao i letjelica koje se nalaze na nosačima zrakoplova. Kako bi se more zaštitilo od mogućeg onečišćenja gorivom, klasa ima, poput modernih komercijalnih tankera, dvostruku oplatu trupa.
Brodovi klase John Lewis duljine su 227,4 i širine 32,4 m, imaju najveći gaz od 10,2 m i istisninu od 49 850 t. Pogon uključuje dva dizelska motora Fairbanks-Morse MAN 48/60 CR i dvije osovine. Dostizat će najveću brzinu od 20 čvorova s doplovom od 6147 NM pri krstarećoj brzini. Predviđena je posada od 125 članova. Brod ima i sletnu palubu, pet stanica za dopunu gorivom i dvije platforme za transport suhog tereta. U svrhu samozaštite može biti naoružan teškim strojnicama kalibra 12,7 mm, sustavom namijenjenim bliskoj borbi Phalanx CIWS ili sustavom za protuzračnu obranu SeaRAM.

Maja PTIĆ GRŽELJ