Računalna vježba pričuvnih postrojbi  

Specifičnost vježbe CAX Pričuva 21 jest to što prvi put zapovjedništvo pričuvne postrojbe provodi ovakvu vrstu vježbe, a ona daje uvid i put kojim se mora ići u daljnjem uvježbavanju ovakvih vrsta postrojbi

Vježba na simulacijskom sustavu JCATS održala se u Simulacijskom središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu ”Fran Krsto Frankopan“ na Hrvatskom vojnom učilištu Dr.”Franjo Tuđman“ od 13. do 17. rujna.

Časnik za provedbu vježbe bio je zamjenik zapovjednika ZOD-a brigadir Dražen Batrnek, a direktor vježbe načelnik operativnog odjela ZOD-a brigadir Zlatko Radočaj. Upravljački element vježbe činili su pripadnici Simulacijskog središta i Zapovjedništva ZOD-a.

Uvježbavanje stožera

U ulozi primarne obučne skupine bila je djelatna jezgra 1. pješačke pukovnije (PjP), a u njoj su sudjelovali i pripadnici djelatnih jezgri sedam pričuvnih pukovnija.

Pukovnik Drago Ilić kao zapovjednik 1. pješačke pukovnije bio je u ulozi zapovjednika primarne obučne skupine: ”Specifičnost je to što prvi put zapovjedništvo  pričuvne postrojbe provodi ovakvu vrstu vježbe, a ona nam daje uvid i put kojim moramo ići u daljnjem uvježbavanju ovakvih vrsta postrojbi. U vježbi sudjeluju pripadnici svih šest pričuvnih pukovnija i pripadnici 2. topničko-raketne pukovnije, ali središte je pažnje na stožeru prve pješačke pukovnije i prve A bojne.”

Cilj je uvježbavanje stožera, a priprema je trajala šest mjeseci.

”Sukladno zapovijedi zapovjednika snaga centar, što je zapovijed razine divizije, Zapovjedništvo pukovnije izradilo  je operativnu dokumentaciju i provelo proces donošenja vojne odluke s proširenim stožerom. Priprema je bila duga jer je trebalo dobro uvježbati jedan prošireni stožer koji nije organski. Tu se radi temeljna izgradnja tima, riječ je o različitim ljudima, različitim ciljevima i motivima. Sve to treba uklopiti u cjelinu da bi se mogao oformiti stožer koji može provesti ovakvu vježbu,” kaže pukovnik Ilić i dodaje da je vježba bila zahtjevna jer je svaki pojedinac morao dati svoj maksimum. Iako je velik broj ljudi prvi put u Simulacijskom središtu, vježba je provedena po planu.

U trenutku našeg posjeta obučna je skupina došla u kontakt s protivnikom, počele su topničke pripreme, prvi gubici, problemi oko izvješćivanja i protoka informacija.”Simulacijsko središte stvoreno je za ovakva uvježbavanja i vrlo sam zadovoljan angažmanom pripadnika na ovoj vježbi.“

Kapetan bitke

Bojnik Mario Štenc na vježbi je bio u funkciji kapetana bitke koji je brinuo o cjelokupnoj organizaciji i funkciji Taktičkog operativnog centra (TOC). Kako nam je rekao, bio je odgovoran za prijam i slanje izvješća odnosno njihovu obradu i distribuciju sekciji kojoj je informacija bila potrebna.

”Inače sam u 2. pješačkoj pukovniji, ali sam kao i pripadnici iz ostalih pješačkih pukovnija, za potrebe ove vježbe popunio stožer. Ako zapovjednik i zamjenik zapovjednika nisu nazočni, preuzimam odgovornost u TOC-u i brinem se o njegovu cjelokupnom funkcioniranju. Mi ovdje provodimo napad i zadaća je stožera pratiti tijek operacija podređenih postrojbi sukladno zapovijedima i smjernicama. Bio sam 27 godina u gardijskoj brigadi, u pričuvnoj sam pukovniji dvije i pol godine, tako da su mi sve zadaće koje ovdje provodimo poznate. U brigadi smo imali puno takvih vježbi, dok je pričuvna pukovnija prvi put na računalnoj potpomognutoj vježbi,“ rekao nam je bojnik Štenc.


brigadni general Željko Ljubas

zapovjednik ZOD-a

Kao zapovjednik vježbe zadovoljan sam provedbom vježbe koja obuhvaća sve pričuvne postrojbe Zapovjedništva za obuku i doktrinu ”Fran Krsto Frankopan“, a primarno 1. PjP. Uključeni su i pripadnici Zapovjedništva kao i drugih postrojbi ZOD-a posebno SimS-a. Pripreme za vježbu počele su početkom godine. Do kraja lipnja odrađena je inicijalna, glavna i završna planska konferencija. Cilj je uvježbati ključno osoblje pričuvnih postrojbi koje čine djelatne vojne osobe u procesu vojnog donošenja odluke.


brigadir Dražen Batrnek

zamjenik zapovjednika ZOD-a

Ovdje sam u ulozi časnika za provođenje vježbe. Kad govorimo o vježbi, možemo je staviti u širi kontekst, a to je obuka pričuve. U sastavu ZOD-a imamo ovih šest pješačkih te Topničko-raketnu pričuvnu pukovniju i na nama je fokus njihove obuke, a sukladno zahtjevima i planovima pružamo potporu i za ostale pričuvne postrojbe. Misija pričuvnih postrojbi ima dva dijela – planiranje, priprema i provedba mobilizacije te spremnost za provedbu operativnih zadaća.

Sve naše pričuvne postrojbe imaju djelatnu jezgru koja provodi pripremu planskih dokumenata i održava kontakte s uredima za obranu. S druge strane, imamo vježbe poput ove, gdje se nakon provedenog procesa vojnog donošenja odluke, odluka zapovjednika treba provjeriti odnosno bi li ona u operativnoj situaciji ispunila misiju ili u planiranju možda ima pogrešaka. Vježba CAX o tome daje krajnje objektivan i nedvojben sud. Djelatna jezgra izrađuje planske dokumente za mobilizaciju i kad se donese odluka da se podigne pričuva za provedbu operacije ili za potporu civilnom stanovništvu, postoje razrađene procedure i planovi djelovanja.

Znanje, iskustvo i osposobljenost stečeno na vježbi omogućuje im da što kvalitetnije isplaniraju i provedu konkretnu zadaću koja se može pred njima naći.

Tekst: Petra Kostanjšak

Foto: Mladen Čobanović