RATNE OZNAKE: 3. gardijska brigada ZNG-a Kune

3. gardijska brigada Hrvatske vojske – Osijek Znak je nastao u veljači 1992. u Osijeku. Veličina: 85 mm u promjeru. Tkano na platnu

U Vinkovcima je 29. travnja 1991. ustrojena 3. “A” brigada Zbora narodne garde Kune. Pod tim nazivom djeluje do 15. prosinca 1992., otkad nosi naziv 3. motorizirana gardijska brigada Kune – Osijek sve do 17. rujna 1993., kad dobiva najpoznatiji naziv: 3. gardijska brigada Kune – Osijek.

Zapovijed o osnivanju 3. brigade ZNG-a u slavonskim županijama ministar obrane RH donio je 29. travnja 1991. godine.

Od specijalnih postrojbi MUP-a ustrojavaju se vojne postrojbe i to: 1. pješačka bojna u Osijeku, 2. pješačka bojna u Vinkovcima, 3. pješačka bojna u Slavonskom Brodu s pripadajućim satnijama u Đakovu i Novoj Gradiški te 4. pješačka bojna u Vukovaru.

Sredinom 1991. postrojbe 1. bojne djeluju u akcijama u Borovu Selu, Bijelom Brdu, Mirkovcima, Tenji, Sarvašu, Dalju, Erdutu i Aljmašu, Laslovu; 3. bojne u Šodolovcima, Karadžićevu i Koprivni te na Novogradiškom bojištu kao i u obrani Donjih Bogićevaca, Okučana, Gornjih Bogićevaca. Na području Vinkovaca snage 2. bojne štite Nuštar, Cerić, Marince, Bogdanovce, Đeletovce i Jarminu, a snage 4. bojne brane Vukovar.

Dana 15. srpnja 1991. ustrojena je Topničko-minobacačka bitnica, koja je već 19. srpnja izvela prvo djelovanje topništva ZNG-a u Domovinskom ratu: napad na vojne ciljeve u okupiranom Bijelom Brdu. Mješoviti topnički divizijun ustrojen je 19. rujna 1991.godine.

Zarobljenom se tehnikom oklopništva, tenkovima T-55 i oklopnim prijevožnjacima, poslije i iz varaždinske vojarne, opremio i 1. listopada 1991. ustrojio OKB Kuna. Prvotno su ga činili pripadnici s varaždinskog područja. Istog je dana ustrojena i Inženjerijska satnija i Satnija veze, a do kraja godine, točnije 14. i 15. prosinca, i Izvidnički vod i Logistička satnija. Dana 1. veljače 1992. ustrojen je ABKO vod, a 1. kolovoza te godine PORD, čime je dovršeno ustrojavanje 3. gardijske brigade.

U operaciji Maslenica krajem siječnja 1993. taktička skupina Brigade predvođena 3. bojnom izvodi prvi zračni desant u zadarskom zaleđu. Krajem 1993. snage Brigade povlače se sa zadarskog područja, dok topnička skupina iz sastava TRD-a ostaje na Velebitu sve do sredine 1994. godine.

Dana 1. svibnja 1995. slijedio je VRO Bljesak, a u pripremi Oluje, operacijom Feniks od 16. srpnja 1995., postrojbe Brigade raspoređuju se u obrani Osijeka i prigradskih naselja Tvrđavice i Podravlja te na položajima u Kopačkom ritu.

Odlukom načelnika GS OSRH, 28. veljače 2003. ustrojava se 3. gardijska oklopno-mehanizirana brigada, čiju okosnicu čini 3. gardijska motorizirana brigada Kune i 5. gardijska motorizirana brigada Sokolovi. Time je 3. gardijska brigada završila svoj slavni put.

Tijekom ratnih djelovanja poginulo je 369 pripadnika, 15 se vodi kao nestali, a više od 1000 ih je ranjeno.

Hrvoje Strukić