Spašavanje života najveći je prioritet

Krajem rujna u međunarodnim vodama između Hrvatske i Italije provedena je vježba SAREX 2023 kojoj je cilj bio postizanje visoke razine interoperabilnosti između hrvatske i talijanske obalne straže

Dok god je mora bit će i plovidbe i ljudi na moru, ali, nažalost, i nesretnih slučajeva. Kako bi oni prošli sa što manjim posljedicama, posebno kad su u pitanju ljudski životi, na našem se moru stalnim uvježbavanjem brine Obalna straža Republike Hrvatske. Jedno od takvih uvježbavanja provedeno je tijekom vježbe SAREX  kako bi se svi uključeni u takvu moguću situaciju mogli uskladiti, te na vrijeme brzo i efikasno reagirati. SAREX je pokrata od Search And Rescue EXercise odnosno vježba potrage i spašavanja međunarodnog karaktera. Primarno je to bila komunikacijska vježba s ciljem usklađivanja komunikacijskih kanala i precizno definiranih procedura u slučajevima potrage i spašavanja u koju su bile uključene talijanska i hrvatska obalna straža, a njezin bitan dio potraga i spašavanje na otvorenom moru.

Vježba se provodila na otvorenom moru srednjeg Jadrana na području istočno od talijanske luke Ancona, sjeveroistočno od otočića Jabuka te jugozapadno od otoka Žirje. Glavni protagonisti vježbe s hrvatske strane bili su ophodni brod OB-03 Cavtat, ophodni brod OB ŠB-72 Andrija Mohorovičić te zrakoplov PC-9M Pilatus. Talijanska obalna straža sudjelovala je s ophodnim brodom CP-310. Primarni je cilj vježbe unapređivanje suradnje i komunikacije hrvatske i talijanske nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, snaga za potragu i spašavanje na moru obiju država tijekom zajedničkih operacija u Jadranu te općenito bolje povezivanje hrvatske i talijanske obalne straže. Poseban naglasak tijekom operacije bio je na provedbi: hitnih postupaka, procedura za potragu i spašavanje, nacionalnih standardnih operativnih procedura te usklađivanje radiokomunikacija između timova koji sudjeluju u potrazi i spašavanju.

Scenarij vježbe inspiriran stvarnim događajem

Operacija spašavanja ima svoj točno utvrđen tijek te u je u ovom slučaju zamišljeno da vježbu najavljuje MRCC (Maritime Rescue Coordinate Centre – Koordinacijski centar za spašavanje na moru) Rijeka. Područje na kojem se vježba provodila pokriva otprilike 216 četvornih kilometara. Simulirana je operacija spašavanja nestale osobe s putničkog broda. Naime, sa zamišljenog putničkog broda Aqua, koji je plovio pod hrvatskom zastavom, nestala je osoba i pretpostavlja se da je pala s broda u more negdje na putu iz Ancone u Split. Na brodu se nalazilo 65 putnika i u trenutku kad je Aqua uplovila u splitsku luku, rodbina koja je čekala rođaka javila je da se on nije iskrcao s broda. Naknadnom provjerom informacija utvrđeno je da je traženi putnik ukrcan na brod u 19:30. Posljednji telefonski kontakt s njim ostvaren je u 22:30 u međunarodnim vodama istočno od talijanske obale nakon čega mu se gubi svaki trag. Sukladno tome, alarmira se MRCC Rijeka koji odmah o događaju obavještava hrvatsku obalnu stražu i IMRCC u Rimu. Odmah nakon toga MRCC Rijeka počinje izračunavati moguću poziciju nestale osobe s obzirom na brzinu vjetra, morske struje i druge elemente koji mogu utjecati na moguću poziciju osobe za kojom se traga, a sve u svrhu što bržeg lociranja nestale osobe.

MRCC Rijeka zaprima informaciju o nestanku osobe te je prosljeđuje  područnim centrima u Zadru, Šibeniku i Splitu kao i talijanskim kolegama u Rimu koji imaju ovlast obavješćivanja talijanske Obalne straže. Istog su trenutka svi raspoloživi hrvatski timovi za potragu i spašavanje u stanju pripravnosti. Potom MRCC Rijeka šalje obavijest hrvatskoj Obalnoj straži koja angažira Pilatus PC-9M koji se upućuje na lokaciju na temelju prethodnih izračuna MRCC-a gdje bi se mogla nalaziti nestala osoba. Dodatno se angažira i brod obalne straže ŠB-72 Andrija Mohorovičić. Avion, kodnog imena Shark 19, očekuje se u roku 30 min od trenutka zaprimanja poziva, te nakon dolaska na procijenjenu lokaciju pada nestale osobe u more javlja da na lokaciji nema traga traženoj osobi. Ta se informacija prenosi u MRCC Rijeka kao i na ŠB-72. Pilatus nastavlja letjeti iznad mjesta na kojem je nestala osoba posljednji put viđena, ali i duž rute Aque tražeći unesrećenika. U idućih pola sata na mjesto nesreće dolazi Andrija Mohorovičić (ŠB-72) koji postaje OSC (On Scene Coordinator – koordinator akcije traganja i spašavanja) po ovlaštenju MRCC Rijeka. Potom, MRCC traži angažiranje dodatnih postrojbi za potragu i spašavanje od hrvatske Obalne straže, ali i upućuje poziv talijanskom MRCC u Rim kako bi oni angažirali dodatne zračne i pomorske elemente Obalne straže. Nakon toga riječki MRCC procjenjuje poziciju na kojoj bi se nestala osoba mogla nalaziti pri čemu uzima u obzir trenutačno stanje mora i vremenskih uvjeta te izračunava utjecaj što ga mogu imati morske struje na trenutačnu lokaciju nestale osobe.

Na temelju tih proračuna određuju se početni parametri pretrage kao što su područje pretrage, ulazna i izlazna točka na područje pretrage, početni smjer, obrazac pretraživanja i zamjena širine za svaki zračni i površinski tim koji sudjeluje u potrazi. Sve se te informacije šalju snagama za potragu i spašavanje obiju zemalja. Nakon što zaprime službeni zahtjev za pokretanje operacije za potragu i spašavanje od MRCC Rijeka, hrvatska i talijanska obalna straža pokreću operaciju potrage i spašavanja te šalju svoje snage u područje pretrage. Nakon zaprimanja svih navedenih informacija hrvatska Obalna straža odlučuje se za angažiranje i ophodnog broda OB-03 Cavtat. Važno je istaknuti kako je navedeni ophodni brod imao priliku prije pet godina sudjelovati u jednoj takvoj stvarnoj akciji spašavanja kad je upravo posada tog broda locirala i spasila britansku državljanku koja je pala s putničkog broda koji je plovio iz Italije u Hrvatsku te provela čitavu noć u moru. To samo dodatno potvrđuje činjenicu kako je čitava vježba provedena s vrlo realnim i mogućim scenarijem.

 Potraga uspješno okončana

U trenutku pronalaska nestale osobe obje obalne straže započele su operacije spašavanja prema postojećim hitnim postupcima i procedurama što je značilo prevoženje unesrećenog na Andriju Mohorovičića kako bi mu se pružila prva pomoć, a u slučaju težih ozljeda organizirao bi se hitni medicinski helikopterski prijevoz s broda na kopno. Časnik za provedbu vježbe kapetan bojnog broda Zoran Medvidović potvrdio je kako je iznimno zadovoljan razinom pripremljenosti i vremenom reakcije svih timova koji su uključeni u vježbu, a posebno načinom prenošenja informacija i usklađenosti u provođenju svih nužnih procedura između dviju susjednih i prijateljskih zemalja uključenih u operaciju. Svrha vježbe bila je unapređivanje suradnje operativnih centara za traganje i spašavanje Hrvatske i Italije, kao i uvježbavanje procedura operacije traganja i spašavanja operativnih pomorskih i zračnih snaga uz naglasak na komunikacijskim procedurama, naglasio je voditelj vježbe kapetan fregate Anđelko Škare koji je dodao kako je to i postignuto. Naša Obalna straža itekako je spremna iznimno brzo i usklađeno reagirati u suradnji s talijanskim kolegama te kako je Jadransko more samim time sigurnije mjesto.

Tekst i foto:Tomislav Vidaković