Središte s međunarodnim ugledom

RAZGOVOR: brigadirka Ana Hajdić, zapovjednica Središta za međunarodne vojne operacije ”Josip Briški“

    ”Središte za međunarodne vojne operacije ‘Josip Briški’ ima niz postignuća i prepoznatljivo je u međunarodnom okruženju. Polaznici tečajeva u SMVO-u,  pripadnici stranih oružanih snaga uvijek visoko ocjenjuju naše tečajeve i rado se vraćaju i na naše druge tečajeve. Trudimo se u Središte dovesti osoblje koje se nedavno vratilo iz operacija i misija potpore miru i koje bi svoja svježa iskustva mogli ugraditi u sadržaje tečajeva i obuka koje provodimo, jer na taj način postrojbi osiguravamo vjerodostojnost i institucionalno pamćenje,“ ističe brigadirka Ana Hajdić

Zapovjednica Središta za međunarodne vojne operacije ”Josip Briški“ brigadirka Ana Hajdić kao prva žena na mjestu zapovjednice, prije stupanja na ovu dužnost obavljala je niz odgovornih zadaća koje su joj znatno pomogle na ovoj dužnosti. U Hrvatskoj je vojsci više od 30 godina, a jedanaest godina provela je kao pripadnica 3. bojne Kobre 3. gardijske brigade Kune i upravo iskustvo iz Domovinskog rata u najvećoj joj je mjeri pomoglo u kasnijoj karijeri. Nakon niza odgovornih dužnosti u postrojbama Hrvatske vojske svoja međunarodna iskustva započela je graditi kao pripadnica hrvatskog kontingenta u operaciji ISAF u kojoj je sudjelovala 2005. godine. Nakon ulaska Republike Hrvatske u NATO 2010. godine, tri godine bila je na dužnosti  u NATO-ovu Središtu za združenu analizu i naučene lekcije (Joint Analysis and Lessons Learned Centre – JALLC) u Lisabonu u Portugalu. Sredinom 2019. preuzela je dužnost načelnice Odjela za međunarodnu vojnu suradnju u Upravi za planiranje GS-a OSRH – J5, a 1. srpnja 2022. imenovana je na dužnost zapovjednice Središta za međunarodne vojne operacije ”Josip Briški“. Na svakoj dužnosti na kojoj je bila nastojala je implementirati sva svoja dotadašnja iskustva, a na koji je način ta iskustva unijela u svoju prvu zapovjednu dužnost pokušali smo saznati tijekom razgovora.

Koje sposobnosti i kvalitete smatrate nužnim za obnašanje dužnosti zapovjednika Središta za međunarodne vojne operacije ”Josip Briški“?

Za dužnost zapovjednika Središta za MVO ključno je imati vlastito iskustvo sudjelovanja u operacijama/misijama potpore miru i iskustvo rada u međunarodnom stožeru. Sudjelovanju u misijama i operacijama potpore miru prethode pripreme i preduputna obuka koja se, među ostalim, provodi i u Središtu za MVO, tako da sam ranije i sama bila na obuci u SMVO-u. Danas kao zapovjednica Središta nadležna sam osigurati kvalitetne sadržaje obuke za pripadnike OSRH koji su u fazi priprema za sudjelovanje u međunarodnim i operacijama potpore miru. Isto tako, važno je imati razvijene sposobnosti vođenja kao i poznavanja funkcionalnog područja obuke i vježbi (F7). Smatram da je upravo ovo funkcionalno područje jedno od najvažnijih jer je kvalitetna obuka preduvjet za uspješnu provedbu zadaća, obnašanje dužnosti u međunarodnim stožerima i za sudjelovanje u operacijama i misijama UN-a, NATO-a i EU-a.

Po čemu je dužnost zapovjednice Središta specifična u odnosu na vaše prijašnje dužnosti?

Moje prethodne dužnosti često su bile vezane za međunarodnu vojnu suradnju. Još 2003. godine u Zapovjedništvu 3. korpusa HKoV-a radila sam poslove časnika za međunarodnu vojnu suradnju, a među ostalim bila sam zadužena i za izradu planova implementacije prvog paketa Ciljeva sposobnosti koje su postrojbe 3. korpusa razvijale u toj fazi prije pristupanja NATO-u, tako da sam tijekom vojne karijere dosta iskustva stekla vezano za proces razvoja sposobnosti potrebnih za sudjelovanje u MiOPM-u. Ipak, nakon nekoliko stožernih i voditeljskih dužnosti na razini odsjeka/odjela u upravama GS-a i ZOS-a GS-a, ovo mi je prva zapovjedna dužnost, koja ima drugačije izazove, ali kojima se iznimno veselim jer će mi osigurati nova i drugačija iskustva.

Koja vaša međunarodna iskustva i dužnosti smatrate bitnim za kvalitetno obavljanje dužnosti zapovjednice Središta?

Tečaj za zaštitu civila u OPM-u, UN je certificirao 2015., te je u to vrijeme SMVO bilo jedno od tri središta u svijetu koje je provodilo certificiran tečaj o zaštiti civila. Certifikat potvrđuje da je obuka koju u SMVO-u provodimo sukladna zahtijevanim UN-ovim obučnim standardima.

Dužnosti koje obavljamo u OSRH često se razlikuju od onih na koje se upućujemo u međunarodna zapovjedništva/stožere NATO-a, EU-a i UN-a ili u MiOPM, zbog toga je kvalitetna priprema i obuka koja se, osim u matičnim postrojbama provodi i u Središtu za međunarodne vojne operacije ključna za uspješnu provedbu zadaća u misiji. Moje pripreme za misiju ISAF, preduputna obuka u Središtu, a potom i sudjelovanje u  misiji NATO-a na dužnosti pomoćnika za vojna pitanja zapovjednika multinacionalne brigade, sa sjedištem u Kabulu, omogućili su mi vrednovanje sadržaja preduputne obuke i ukazali na važnost kvalitetne pripreme za dužnost na koju se pripadnik OSRH upućuje u međunarodnom okružju. Od iznimne su mi važnosti i iskustva koja sam stekla na dužnosti u NATO-u, u JALLC-u (Joint Analysis and Lessons Learned Centre), Središtu izravno podređenom Zapovjedništvu za transformacije (Allied Command Transformation – ACT) zaduženom za provedbu analize kolektivne obuke i združenih vježbi i operacija NATO-a. Svaka dužnost koju sam obnašala tijekom proteklih 30 godina djelatne vojne službe omogućila mi je određena iskustva koja koristim i danas kao zapovjednica SMVO-a.

Središte je jedina postrojba OSRH certificirana za provođenje UN-ovih tečajeva. Koji su to tečajevi i kakav značaj imaju za postrojbu?

SMVO ”Josip Briški“ trenutačno provodi  tri certificirana UN-ova tečaja: Tečaj za vojne promatrače UN-a (UNMOC), UN-ov tečaj sveobuhvatne zaštite civila (UNCPOC) i Tečaj za stožerne časnike UN-a (UNSOC). Prvi je certificiran Tečaj za vojne promatrače UN-a. To je ujedno i najstariji međunarodni tečaj, koji je u SMVO-u prvi put proveden 2003., a već 2004. na tečaju je sudjelovalo 11 inozemnih polaznika te je tad dobiven certifikat Službe za integriranu obuku UN-ova Odjela za mirovne operacije (Integrated Training Service of the UN Department of Peace Operations – ITS/DPO). Tečaj za zaštitu civila u OPM-u, UN je certificirao 2015., te je u to vrijeme SMVO bilo jedno od tri središta u svijetu koje je provodilo certificiran tečaj o zaštiti civila. Certifikat potvrđuje da je obuka koju u SMVO-u provodimo sukladna zahtijevanim  UN-ovim obučnim standardima, smjernicama i obučnim materijalima te da je provode instruktori odnosno obučavatelji koji imaju specifično znanje i iskustvo sudjelovanja u UN-ovim misijama. Certifikat za pojedini tečaj vrijedi četiri godine nakon čega je potrebno pokrenuti proces recertifikacije. U srpnju 2022., uz nazočnost predstavnika UN-a DPO ITS-a, brigadira Alexandera Simionia, uspješno smo recertificirali UN-ov tečaj sveobuhvatne zaštite civila, a u 2023. godini predstoji nam recertifikacija Tečaja za stožerne časnike UN-a. Činjenica da se tri međunarodna UN-ova tečaja provode isključivo u SMVO-u govori o njegovoj jedinstvenoj ulozi, kao jedine postrojbe u OSRH koja posjeduje ove vrijedne međunarodne potvrde. Provedba UN-ovih certificiranih tečajeva ne samo da izdvaja SMVO od drugih postrojbi/središta OSRH nego nas čini vidljivim i prepoznatljivim u međunarodnoj mreži obučnih središta i daje nam kredibilitet za provedbu obuke polaznika iz bilo koje članice UN-a. S ponosom ističemo da smo do sada imali više od 500 stranih polaznika iz gotovo 70 zemalja.

Osim preduputne obuke za NATO-ove i UN-ove misije Središte za međunarodne vojne operacije provodi i preduputnU obuku za upućivanje u EU-ove operacije. Možete li nam reći nešto više o njima?

Važna odlika koju pripadnici SMVO-a, instruktori i časnici za obuku moraju posjedovati sposobnost je prilagođavanja različitim obučnim skupinama.

SMVO redovito provodi preduputnu obuku kandidata za stožerne dužnosti u borbenim grupama Europske unije. U 2021. godini proveli smo obuku kandidata za HRVCON DECI (Defence Cooperation Intiative) EUBG 2021/II (Inicijativa za obrambenu suradnju čije su članice Albanija, Austrija, Crna Gora, Hrvatska, Italija, Mađarska i Slovenija), a u 2022. obuku kandidata za EUBG 2023/I. SMVO također podupire druge postrojbe u izgradnji ili podizanju sposobnosti za sudjelovanje u EU-ovim misijama ili deklariranim snagama. Kako bi ojačalo sposobnosti pripadnika OSRH za sudjelovanje u EU-ovim misijama i operacijama, Središte je 2013. razvilo Orijentacijski tečaj sigurnosne politike i operacija EU-a (EUSPOOC), koji je poslije prerastao u Orijentacijski tečaj zajedničke sigurnosne i obrambene suradnje EU-a, a 2017. proveden je u suradnji s Europskim učilištem za obranu i sigurnost. Zbog pandemije koronavirusa taj tečaj nismo provodili zadnje dvije godine, ali planiramo ponovno započeti s njegovom provedbom u 2024. godini. 

Instruktori i obučavatelji Središta za međunarodne vojne operacije ”Josip Briški“ ključ su kvalitete tečajeva i obuka koje se provode. Koje sposobnosti trebaju posjedovati pripadnici SMVO-a, a nužne su za visoku kvalitetu tečajeva i obuka?

Ono što pripadnike SMVO-a razlikuje od drugih jest posjedovanje specifičnih znanja i iskustava iz određenog funkcionalnog područja vezanog za izgradnju sposobnosti za sudjelovanje u NATO-ovim, EU-ovim ili UN-ovim misijama i operacijama. Važna odlika koju pripadnici SMVO-a, instruktori i časnici za obuku moraju posjedovati  sposobnost je prilagođavanja različitim obučnim skupinama. Potom, stalno učenje i usavršavanje u različitim aspektima, počevši od praćenja literature i obučne dokumentacije i standarda vezanih za provedbu pojedine funkcionalne obuke i/ili specifične teme, pa sve do proučavanja andragoških metoda, tehnika i mogućnosti edukacije i obučavanja te spremnost na timski rad, poštivanje različitosti, komunikativnost, dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu i brojne druge vještine. Trudimo se u Središte dovesti osoblje koje se nedavno vratilo iz operacija i misija potpore miru i koje bi svoja svježa iskustva mogli ugraditi u sadržaje tečajeva i obuka koje provodimo, jer na taj način postrojbi osiguravamo vjerodostojnost i  institucionalno pamćenje. Dobrodošli su i drugi motivirani pripadnici OSRH koji se žele usavršavati u specifičnom području obuke koju provodimo u SMVO-u.

S kojim postrojbama najviše surađujete te kako ocjenjujete tu suradnju?

Zbog specifičnosti pojedinih vrsta tečajeva ili obuka koje provodimo, kao npr. S.E.R.E. obuka, UN-ovih tečajeva te preduputne obuke, s godinama smo postali vidljivi i prepoznatljivi.

Iako je SMVO ustrojstvena jedinica Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske, ne provodimo isključivo gransku obuku za pripadnike HKoV-a, nego i za sve grane OSRH, a također i za pristožerne postrojbe. Zbog specifičnosti pojedinih vrsta tečajeva ili obuka koje provodimo, kao npr. S.E.R.E. obuka, UN-ovih tečajeva te preduputne obuke, s godinama smo postali “vidljivi” i prepoznatljivi na razini OSRH. Suradnja SMVO-a sa svim postrojbama OSRH vrlo je dobra, temeljena na višegodišnjoj spremnosti da jedni druge podupiremo, međusobno koordiniramo i usklađujemo aktivnosti. Koliko god neke druge postrojbe trebaju našu ekspertizu u područjima poput UN-ove obuke, S.E.R.E. obuke i slično, jednako tako i mi trebamo njih, bilo da je riječ o angažiranju helikoptera, instruktora, igrača uloga ili materijalnih sredstava bilo koje vrste. Svi oni uvijek više nego spremno odgovaraju na naše zahtjeve i na tome smo iznimno zahvalni. 

Recite nam nešto o međunarodnoj razmjeni instruktora koju Središte provodi godinama. U čemu takva razmjena pridonosi postrojbi te po čemu je specifična?

Središte još od provedbe prvog međunarodnog tečaja 2003. godine njeguje i razvija suradnju s drugim srodnim obučnim središtima u razmjeni znanja, iskustava i naučenih lekcija. Tako su pripadnici SMVO-a sudjelovali u potpori provedbe obuke u Austriji, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Grčkoj, Švicarskoj, ali i izvan granica Europe.

Jednako tako, redovito ugošćujemo instruktore iz partnerskih obučnih središta, a zadnjih su godina to uglavnom Austrija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Sjedinjene Američke Države i Švicarska. Tom razmjenom, jedni druge podupiremo u provedbi tečajeva i obuke, razmjenjujemo znanje, iskustvo, najbolje prakse i naučene lekcije, odnosno učimo jedni od drugih. Tako jačamo međunarodni aspekt obuke, potičemo razumijevanje i prihvaćanje različitosti, a ispunjava se sekundarna svrha nekog tečaja ili obuke, a to je rad u međunarodnom okružju. Važno je istaknuti da, primjerice, UN potiče članice na što veću razmjenu instruktora/predavača, kao što i NATO potiče razmjenu zbog zahtjeva interoperabilnosti.

Osim međunarodne razmjene instruktora, Središte surađuje i s nevladinim organizacijama, ostalim ministarstvima te lokalnom civilnom zajednicom. Kako ta suradnja podiže kvalitetu provedbe tečajeva i obuka?

Kad su u pitanju nevladine organizacije, onda moram istaknuti da već godinama imamo odličnu suradnju s UNHCR-ovim uredom u Zagrebu. Njihovi predstavnici podupiru nas u provedbi tečajeva s predavanjima vezanim za izbjeglice, civilne čimbenike u području misija i operacija, ali i promidžbenim materijalom vezanim za izbjeglice, trgovinu ljudima i sl. SMVO redovito surađuje s drugim ministarstvima RH poput Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva pravosuđa i uprave, bilo da njihove djelatnike angažiramo kao predavače ili su polaznici naših tečajeva. S lokalnom zajednicom odlično surađujemo. Osim uobičajenih kontakata i komunikacije vezanih za život i rad na području Sv. Nedelje ono što nas posebno veseli jest spremnost gradskih službi Sv. Nedelje, župnika i DVD-a da se kao igrači uloga uključe u naše tečajeve, poput tečaja Civilno-vojne suradnje (CIMIC). To tečaju daje realističnost, a polaznicima pruža mogućnost pobliže upoznati civilnu zajednicu. To je posebice zanimljivo inozemnim polaznicima, jer su sudionici gotovo svih naših aktivnosti, uz pripadnike OSRH, također i predstavnici oružanih snaga partnerskih i savezničkih zemalja.

Kakav je daljnji plan razvoja obuke preživljavanja, izbjegavanja/bijega, otpora i izvlačenja (Survival, Evasion, Resistance and Escape)?

Vezano za daljnji razvoj S.E.R.E. obuke koju provodi SMVO, bliskoročni cilj nam je osposobiti određeni broj pripadnika OSRH za obučavatelje za provedbu S.E.R.E. obuke razine A. Također, planiramo razviti i uspostaviti provedbu vodene faze S.E.R.E. obuke u suradnji s HRM-om te unaprijediti tu obuku u urbanom okružju. Nadalje, sve više uviđamo potrebu za uspostavom i organizacijom tečaja Izvlačenja i reintegracije (izoliranog) osoblja (PR), koji nije isključivo obuka S.E.R.E. nego ima širi kontekst u okviru doktrine izvlačenja i reintegracije izoliranog osoblja. Tečaj bi  služio za stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za buduću kvalitetnu uspostavu PR sustava unutar OSRH. STANAG 7196 prihvaćen je u RH kao hrvatska vojna norma stoga se S.E.R.E. obuka provodi sukladno Savezničkoj združenoj doktrini za izvlačenje i reintegraciju izoliranog osoblja. Ova Saveznička združena doktrina  jedna je od doktrina NATO-a koja obvezuje nacije da tijekom operacija i misija potpore miru imaju izgrađen i uspostavljen sustav za izvlačenje i reintegraciju izoliranog osoblja. Budući da OSRH još uvijek nema u potpunosti uspostavljen PR sustav, namjera nam je da uspostavom i organizacijom tečaja osnove PR sustava učinimo korak prema njegovoj uspostavi.

Koja je vaša vizija razvoja Središta i što možemo očekivati od postrojbe u budućnosti?

Središte ima niz postignuća i prepoznatljivo je u međunarodnom okruženju. Polaznici tečajeva u SMVO-u, pripadnici stranog OS-a uvijek visoko ocjenjuju naše tečajeve i rado se vraćaju na naše druge tečajeve. Moja vizija razvoja uključuje proširenje ponude međunarodnih tečajeva. Osim tri spomenuta certificirana UN-ova tečaja, radimo na strategiji razvoja Središta i planiramo u budućnosti akreditirati i certificirati orijentacijske tečajeve NATO-a i EU-a. Naravno da želimo proširiti i suradnju sa sličnim međunarodnim obučnim središtima jer je razmjena iskustava, planova obuke i ocjenjivanja vrlo važna. A kako sam već navela, imamo i planove vezano za proširenje obuke S.E.R.E., kao i uspostavu novog tečaja upoznavanja s PR doktrinom, vezano za njezinu primjenu na nacionalnoj razini. Nadalje, u našem je katalogu niz drugih tečajeva od kojih ističem Tečaj osnova pregovaranja (TOP) na koji nam dolaze i djelatnici drugih ministarstava, a koji krajem 2023. godine planiramo, kao pilot-tečaj, prvi put provesti na engleskom jeziku, čime ćemo otvoriti i mogućnost sudjelovanja  pripadnika OS-a drugih članica NATO-a i partnerskih zemalja. Očekuje se da će stalne promjene u sigurnosnom okružju dovesti do razvoja i nekih drugih tečajeva i obuka, što je pripadnicima Središta za međunarodne vojne operacije dobrodošao, profesionalan izazov.

RAZGOVARALA  Jelena Dedaković

FOTO  Mladen Čobanović