Srednji stroj za razminiranje RM-KA-02

Tvrtka Đuro Đaković – Specijalna vozila ima dugogodišnje iskustvo u konstruiranju i proizvodnji specijaliziranih vozila. To iskustvo pretočeno je i u srednji stroj za razminiranje RM-KA-02

Foto: ĐĐSV Male dimenzije i jednostavna konstrukcija jamac su lakog održavanja stroja RM-KA-02

Jedna od posljedica Domovinskog rata je i golemi broj mina koje su postavljene diljem Hrvatske. Minama zagađene površine stanovnicima tih područja čine život teškim i rizičnim. Najveća opasnost kojoj su ljudi izloženi je mogućnost aktiviranja mine i sve strašne posljedice koje iz toga proizlaze. Svjedoci smo kako svako malo netko strada u minskom polju. Lovci, šetači, poljoprivrednici koji obrađuju svoja polja, djeca koja se igraju pokraj kuća….lista ugroženih je prevelika.
Druga je posljedica nemogućnost ozbiljne gospodarske djelatnosti na minama zagađenom području. Polja se ne obrađuju, šumski kompleksi se ne održavaju i sijeku, turizam i mine teško idu zajedno.
Svi ti problemi tjeraju na što žurnije i učinkovitije razminiranje. Mine te izravnu životnu opasnost za ljude treba ukloniti, a površine očistiti i dovesti u stanje ekonomske iskoristivosti. Kao jedan od učinkovitih i brzih načina razminiranja nametnuo se strojni pristup. Primjena strojeva za razminiranje ima nekoliko prednosti, ponajprije stoga što osoblje koje provodi raznminiranje sigurnije. Druga važna prednost je povećana brzina razminiranja te mehanizacija posla koja u konačnici rezultira i nižom cijenom po jedinici razminirane površine.
Brojnim se svjetskim proizvođačima strojeva za razminranje priključila i slavonskobrodska tvrtka “Đuro Đaković – Specijalna vozila” (ĐĐSV) srednjim strojem za razminiranje RM KA 02. ĐĐSV ima dugogodišnje iskustvo u konstruiranju i proizvodnji specijalnih vozila koje jamči stručan i učinkovit pristup. Proučivši stanje i potrebe u procesu strojnog razminiranja tvrtka je konstruirala srednji stroj za razminiranje s radnim alatom tipa mlatilice. Uz dva osnovna tipa strojeva za razminiranje: strojevi velike mase izrađeni na podvozju oklopnog vozila (30 do 60 tona) te mali strojevi tipa mlatilice (mase do 5 tona) pokazala se potreba i za srednjim strojevima. Veliki strojevi svoju učinkovitost postižu na velikim i otvorenim površinama, bez obzira na vrstu tla i gustoću vegetacije. Mali strojevi su vrlo djelotvorni na manjim zatvorenim površinama. Svaka od te dvije kategorije iskazala je tijekom uporabe i određene prednosti i nedostatke. Na temelju iskustva u mehaničkom razminiranju i povećanja učinkovitosti pojavila se potreba za srednjim strojevima mase od 5 do 20 tona.

Razvoj stroja
Ideja kojom se vodio ĐĐSV bila je konstruirati stroj koji će pomiriti razlike između velikih i malih strojeva te razviti stroj srednje veličine i nastojati zadržati sve dobre strane obje kategorije strojeva. U definiranju polaznih elemenata primijenila su se iskustva korisnika, njihovi zahtjevi te dostupni podaci o ponašanju drugih strojeva u uporabi.
Stroj za razminiranje RM-KA-02 je razvijen i proizveden u ĐĐ Specijalna vozila d.d. tijekom 2003. godine, a osnova za njegov razvoj bio je prethodno proizvedeni stroj RM-KA-01.
Polazni zahtjevi postavljeni pred konsruktore bili su da osnovni alat treba biti mlatilica, što će omogućiti primjenu stroja i na kamenitom terenu. Brzina okretanja vratila mlatilice treba biti oko 500 do 600 o/min uz radnu brzinu kretanja od 0,3 – 1 km/h, kako bi se smajnila mogućnost “preskakanja” ili nepokrivanja površine koja se obrađuje. Stroj mora biti pogodan za rad i na teškom zemljištu, obraslom vegetacijom, bez posebnih ograničenja dubina obrade tla i to minimalno 20 cm u III i IV kategoriji zemljišta.
Važno je i da stroj bude kompaktan, malih dimenzija i pokretljiv, a pritom robusan i otporan na mehanička oštećenja. Motor mora dati dovoljno snage za rad mlatilice. Kako bi se sve to postiglo treba ugraditi pouzdane komponente kako bi stroj mogao raditi najmanje 8 – 10 sati dnevno i time omogućiti rad u dvije smjene. Mora raditi u otežanim uvjetima kao što su visoke temperature i mnogo prašine.

Stroj naravno treba biti zaštićen od djelovanja eksplozivnih naprava, protupješačkih i protuoklopnih mina. Treba ga uskladiti s IMAS 09.10 – Specifikacija kvalitete očišćenosti. Predviđena masa srednjeg stroja je 12,5 tona.
Rezultat tih zahtjeva je izrada srednjeg stroja za razminiranje RM-KA-02 koji zadovoljava nacrt međunarodnih specifikacija za testiranje i evaluaciju – CEN WS 12. Stroj je prošao testiranja i certificiranje CROMAC-a (Croatian Mine Action Centre) za protupješačke i protuoklopne mine. Testiran je u Hrvatskoj na raznim terenima, od slavonskih ravnica pa do kamenjara dalmatinskog zaleđa. Prošao je i testiranja u švedskom središtu za razminiranje SWEDEC te kanadskom središtu za razminiranje CCMAT.
Strojem se upravlja daljinski, na udaljenosti većoj od 700 m, čime se znatno umanjuje opasnost za ljude. Izveden je na gusjeničnom podvozju, mase je 14,5 tona. Napravljen je od oklopnih čeličnih ploča ARMOX debljine 10 mm. Svi vitalni dijelovi su posebno zaštićeni. Pogoni ga motor Cummins QSC 8.3 type 240 snage 179 kW na 2200 okretaja u minuti i maksimalnog okretnog momenta od 841 Nm na 1600 o/min. Spremnik za gorivo prima 420 litara i omogućava rad od 10 sati neprekidno.
Stroj je dugačak 5215 mm, širok 2500 mm i visok 1800 mm. Čisti područje širine 2000 mm. Mlatilica je promjera 900 mm i širine 2000 mm. Dubina čišćenja iznosi više od 200 mm. Radni alat se sastoji od 36 udarača, svaki mase 1 kg, pričvršćen za rotirajuću osovinu lancem dužine 400 mm. Brzina rotacije mlatilice iznosi 600 o/min, a može se okretati u oba smjera. Pokreću je dva hidraulička motora Rexroth radnog pritiska do najviše 250 bara. Spremik za ulje ima zapreminu od 260 litara.
Prostor oko mlatilice zaštićen je posebno dizajniranim zaštitinim pločama koje štite ostatak vozila u slučaju eksplozije. Mogu se jednostavno skinuti i postaviti pa je popravak moguć i u terenskim uvjetima. Umjesto mlatilice moguće je postaviti i razne druge alate. Tijekom jedanog sata rada može obraditi površinu od 1800 m2.

Tehnologija rada

Osovina mlatilice, pokretana hidrauličkim motorom, okreće se brzinom od 600 o/min. Na osovinu su posebnim vrlo jakim lancima pričvršćeni udarači, ukupno 36. Udarači tijekom rada na sumnjivoj površini udaraju u površinu te lome i uništavaju ili aktiviraju mine svih tipova. Radna brzina stroja iznosi od 0,3 do 1,2 km/h što naravno ovisi o tipu terena. Ravna livada će se brže obrađivati od kamenjara obraslog makijom ili šumovitog predjela. Tijekom rada udarači će, zahvaljujući brižljivoj i promišljenoj konstrukciji optimalno pokriti teren i doslovno prekopati do dubine od 200 mm ili više. Iza stroja ostaje rahla, raskopana zemlja, gusto i temeljito obrađena. Nakon što stroj obradi teren obvezna je primjena druge metode deminerskog pregleda (ručna metoda, psi) kao kontrole učinkovitosti rada.
Male dimenzije i jednostavna konstrukcija jamac su lakog održavanja stroja RM-KA-02. Troškovi operativne uporabe su prihvatljivi, a malene dimenzije omogućavaju prijevoz običnom prikolicom odgovarajuće nosivosti.
Tvrtka ĐĐSV osigurava potporu kupcima, rezervne dijelove i tehničku potporu. Tvrtka je također spremna izvesti modifikacije i prilagodbe stroja, prema željama i potrebama kupca.

Toma VLAŠIĆ