Stožer brigade je spremniji

Od 14. do 16. studenog provedena je računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu Tigar 23 na lokacijama u Zagrebu, Karlovcu i Petrinji

Mala državica Republika Libertija izložena je agresiji zemalja članica Istočnog saveza. U skladu s ustavnim obvezama BBT-1 (Brigadni borbeni tim 1) čiji je nositelj Gardijska mehanizirana brigada, dobiva zadaću spriječiti ostvarenje misije snaga Istočnog saveza. Iako izmišljen, ovakav scenarij donosi niz izazova na koje zapovjedništvo mora brzo i efikasno reagirati. Jedan od načina kako spriječiti takav napad jest uništenje vitalnih neprijateljskih sustava poput zapovjedništva, ključnih borbenih sustava, infrastrukturnih instalacija ili skladišta streljiva. Takvi podaci dolaze do zapovjedništva obično od izvidničkih elemenata koji su na terenu. U ovom konkretnom slučaju Stožer brigade mora u suradnji s nadređenim Zapovjedništvom HKoV-a naći način kako riješiti trenutačnu situaciju.

Vježba na tri lokacije

Svrha je ovakve vježbe uvježbavanje i podizanje operativnih sposobnosti Stožera Gardijske mehanizirane brigade u provedbi taktičkih aktivnosti kopnenih snaga. Vježba CPX/CAX (CPX-Command Post Exercise – Vježba zapovjednog mjesta) (CAX-Computer Assisted Exercise – Računalno potpomognuta vježba) Tigar 23 provodila se istodobno na tri lokacije, u Zagrebu, na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman“, u Karlovcu, u Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske te u Petrinji u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović“. Vježba je koncipirana tako da je na Hrvatskom vojnom učilištu bio smješten EXCON (Exercise control – središte za nadzor i kontrolu same vježbe) čija je uloga bila kontrolirati provođenje vježbe, ali i kreirati scenarije. Osim EXCON-a na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman“ bile su razmještene podređene postrojbe GMBR-a koje su bile u ulozi sekundarne obučne skupine. U Karlovcu je smješten HICON (High command – nadređeno zapovjedništvo) koji je imao ulogu  zapovjedništva razine divizije i neki incidenti i scenariji u vježbi provodili su se preko njega. Petrinjska vojarna bila je mjesto zapovjedništva Brigadnog borbenog tima 1 u kojem su se sve zapovijedi i scenariji vježbe primale i zatim operacionalizirale na terenu kroz simulacijski sustav JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation – Združeni simulator za konflikte i taktiku).

S obzirom na to da je Zapovjedništvo GMBR-a primarna obučna skupina ove vježbe od nje se očekuje da provede sve ono što je propisano standardnim operativnim procedurama ili stožernim drilovima. Da bi se provjerilo jesu li procedure ispoštovane, na kraju dana je raščlamba u kojoj se utvrđuje jesu li postrojbe dostavljale izvješća onako kako se od njih to očekuje, kakvo je stanje na terenu te odgovara li zajednička operativna slika koju ima Zapovjedništvo BBT-1 realnom stanju na terenu. “Zapovjedništvo razine brigade složen je sustav koji mora biti dobro organizirano kako bi moglo funkcionirati u svim uvjetima pri čemu se tu najviše misli na stresne i kaotične ratne uvjete,“ rekao je bojnik Ivica Lišnjić čelnik EXCON-a. Jedan od dugoročnih planova Oružanih snaga Republike Hrvatske transformacija je Gardijske mehanizirane brigade u brigadu srednjeg pješaštva. Kad se to dogodi, njezino će zapovjedništvo ocijeniti NATO i ova je vježba korak u tom smjeru. Upravo zbog toga nužno je povećati operativnu sposobnost Zapovjedništva GMBR-a. Sukladno tome kreirani su i obučni ciljevi ove vježbe koje Zapovjedništvo brigade mora dostići, a prema njima su stvoreni i scenariji vježbe. U tome je glavnu ulogu imao EXCON koji je kroz planski proces izradio specifikaciju vježbe u kojoj su definirani njezini obučni ciljevi.

Idealna prilika za rad na naprednim sustavima

Jedan od obučnih ciljeva vježbe bio je i uporaba sustava LOGFAS (Logistic Functional Area Service – Služba logističkog funkcionalnog područja) koji može svakom zapovjedniku dati uvid u logistički status do razine pojedinca. Uz pomoć tog visokosofisticiranog računalnog sustava svaki zapovjednik može u svakom trenutku u realnom vremenu znati, primjerice, koliko koja postrojba ima streljiva ili goriva, kad se treba izvršiti popuna, koja su sredstva oštećena i koja treba popraviti ili zamijeniti. “Iznimno smo zadovoljni tim sustavom jer koristeći LOGFAS postižemo kompatibilnost između svih razina koji se bave borbenom funkcijom održivosti. Ovaj alat koji koriste i ostale članice NATO-a  nudi velike mogućnosti upravljanja logističkim informacijama,“ objašnjava pukovnik Robert Budimir Bekan voditelj operativnog odsjeka GMBR-a.

Rad LOGFAS-a bio bi nezamisliv bez RKP-a odnosno razmjestivog komunikacijskog paketa koji podupire i omogućava ukupnu razmjenu informacija i podataka na zapovjednom mjestu GMBR (BBT-1). Vježba je bila savršena prilika da se dodatno usavrši korištenje ovog kompleksnog komunikacijskog paketa. RKP je hardverski sustav koji na razini postrojbe služi za učinkovitu provedbu zapovijedanja i nadzora. Radi se o kompletu servera, računala i telefona koje postrojba na razini bojne ili brigade ponese sa sobom prilikom odlaska na određenu aktivnost. Pri tome se može bez problema uvezati s nižim i višim razinama u hijerarhijskom zapovjednom lancu. Također, ova je vježba bila idealna prilika da se Stožer dodatno usavrši u korištenju RAP (Recognize Aerial Picture – Sustav za prepoznavanje slika iz zraka) sustava. Riječ je o sustavu nadzora zračnog prometa putem kojeg se dolazi do informacija o neprijateljskom kretanju u zračnom prostoru na području odgovornosti GMBR-a. “Unatoč činjenici što je čitava vježba zamišljena kao defenzivna  taktička aktivnost, HICON (Z HKoV-a) je odlučio novom operativnom zapovijedi inicirati ofenzivnu aktivnost, tj. prijeći u napad jer je utvrdio da je neprijatelj dosta oslabljen zbog neuspješno provedenog napada. Sve to pokazuje kompleksnost i posebice nepredvidivost same vježbe. Na taj način testiramo sposobnosti Zapovjedništva brigade do njezinih krajnjih granica,“ za kraj je pojasnio brigadir Ivan Jenjić načelnik Stožera i zamjenik zapovjednika GMBR-a.

TEKST I FOTO: Tomislav Vidaković