Odlučno vođenje na Gašincima

Pripadnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade uspješno su proveli vježbu na zapovjednom mjestu nazvanu Odlučno vođenje. “Pripreme su počele prošle godine, a planski proces prije tri mjeseca. Vježbu su vrlo kvalitetno proveli časnici i dočasnici u Zapovjedništvu Brigade i podređenim postrojbama, a rezultat je da su postignuti svi njezini ciljevi,” rekao je zapovjednik GOMBR-a brigadni general Denis Tretinjak

Pripadnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade iz Vinkovaca preselili su se od 13. do 17. lipnja na vojni poligon “Gašinci” kako bi proveli vježbu na zapovjednom mjestu nazvanu Odlučno vođenje. Bila je to vježba visoke razine, brigadna vježba kakva se dugo nije provodila.
Kako nam je objasnio zapovjednik GOMBR-a brigadni general Denis Tretinjak, primarni cilj vježbe bio je podignuti razinu osposobljenosti Zapovjedništva Brigade, odnosno Stožera Brigade i stožera podređenih bojni te pristožernih satnija za funkcije zapovijedanja u mobilnim objektima i instalacijama za zapovijedanje u borbenom okruženju. Tako smo na Gašincima naišli na zapovjedne šatore raširene diljem poligona: Zapovjedništvo Brigade razvilo je glavno zapovjedno i pozadinsko zapovjedno mjesto, zapovjedništva bojni razmjestila su glavna zapovjedna mjesta i zapovjedna mjesta borbenih komora, a svoja su zapovjedna mjesta razvila i zapovjedništva pristožernih satnija.
“Uz kontinuirano uvježbavanje manevarskih postrojbi, koje ide dobrim tempom, odlučili smo ove godine pokrenuti priču oko zapovjednih informacijskih sustava tako da postrojbu obučavamo paralelno na više razina,” naglašava general Tretinjak i dodaje da tako zahtjevnu vježbu nisu mogli provesti samostalno pa su tu bili i elementi sestrinske motorizirane brigade koji u vježbi predstavljaju suprotnu stranu. “Tu je zatim i nadređeno Zapovjedništvo HKoV-a koje u ulozi glavnog ocjenjivača i promatrača sudjeluje u tom segmentu te Simulacijsko središte koje nam daje suce kontrolore na borbenim pločama,” objašnjava nam zapovjednik GOMBR-a.
Vježba se provodila uz uporabu simulacija prema načelima tzv. prve bitke, a to je, prema riječima generala Tretinjaka, najjednostavniji simulacijski sustav koji se zadnji put koristio prije gotovo deset godina. General nadalje objašnjava kako je sekundarni cilj vježbe ponavljanje stožernih procedura te nadogradnja i razrada taktičkih SOP-ova koji pokrivaju područje funkcije zapovijedanja. “Treći i ne manje važan cilj je da u praksi ispitamo i doradimo sustav razmjestivih komunikacijskih kompleta, a to je novi sustav koji se planira uvesti u operativnu uporabu u OSRH,” ističe general Tretinjak.
U prvim je danima vježbe proveden proces donošenja odluke, a slijedila je dinamika, simulacijom prve bitke i početkom borbenog djelovanja postrojbi GOMBR-a i suprotne strane. Dakle, 15. i 16. lipnja počeo je dinamični dio vježbe koji je trajao ukupno 48 sati te se radilo dan i noć.
Nakon posjeta glavnom zapovjednom mjestu, posjetili smo i zapovjedno mjesto jedne bojne. Bojnik Robert Poljak, zamjenik zapovjednika prve mehanizirane bojne Sokolovi, objasnio nam je svoju zadaću u vježbi. “Mi kao namjenski organizirane snage ojačane jednom tenkovskom satnijom iz sastava Tenkovske bojne, kao i jednim protuoklopnim vodom iz te bojne, imamo zadaću zaustaviti prvi borbeni postroj protivnika i uništiti ga. Zatim imamo zadaću zaustaviti drugi borbeni postroj protivnika te stvoriti preduvjete za protunapad snaga trećeg korpusa,” objašnjava bojnik Poljak. Protivnik je tijekom našeg posjeta Sokolovima vršio reorganizaciju snaga. “Imamo informacije i vidimo snage jačine oklopne mehanizirane bojne koja vrši zadimljavanje po našoj crti obrane te se priprema za napadna djelovanja. U početku smo pretrpjeli manje gubitke, ali uočili smo i uništili diverzantsku skupinu koja je ušla u naše područje odgovornosti,” opisao nam je bojnik ono što se događalo u vježbi.
Zapovjednik GOMBR-a zadovoljan je poslom odrađenim na vježbi. “Tijekom vježbe moglo se vidjeti da lagano dostižemo zadane ciljeve. Pripreme su počele prošle godine, a planski proces prije tri mjeseca. Vježbu su vrlo kvalitetno proveli časnici i dočasnici u Zapovjedništvu Brigade i podređenim postrojbama, a rezultat je da su postignuti svi njezini ciljevi,” zaključio je general Tretinjak.
Brigadir Mirko Stošić, načelnik Odjela za obuku u Zapovjedništvu HKoV-a, na kraju je zaključio kako je GOMBR-a uložila maksimalan napor u provedbi pripremnih obučnih aktivnosti i provedbi pripreme za vježbu te kako se na tome može čestitati i Zapovjedništvu i potpornim elementima: “Izvršili su kvalitetne pripreme i osposobili sve sudionike da mogu suvereno vladati u vježbi u skladu s određenim propisima te da mogu dati kvalitetan odgovor kako bi dostigli zacrtane sposobnosti.”


Godina na čelu GOMBR-a
S obzirom na to da je general Tretinjak postao zapovjednik GOMBR-a prije otprilike godinu dana, pitali smo ga kako vidi to razdoblje. “Bila je to iznimno dinamična godina, puno se radi, neprekidno dostižemo ciljeve i postavljamo si nove. Takvo dinamično okruženje nije mi ništa novo jer sam prije toga bio načelnik Stožera u Brigadi i mogu reći da samo nastavljamo tamo gdje je stao general Jurković,” odgovorio je.

Na pitanje kakvi su planovi, odnosno što se priprema, general Tretinjak rekao nam je kako se u rujnu i listopadu planira vježbu Puma 16 s američkim partnerima, a planski je proces u tijeku. “Zahvaljujući zapovjedniku HKoV-a i nama su se otvorila vrata za međunarodnu suradnju. Prvi ćemo put kao brigada biti nositelj i planskog procesa i provedbe vježbe koja će se održati na vojnom poligonu na Slunju,” rekao je general Tretinjak.


Brigadir Mirko Stošić, načelnik Odjela za obuku u Zapovjedništvu HKoV-a, pobliže je objasnio ulogu ocjenjivača. “Naša je uloga, sa mnom na čelu, da zajedno sa sucima iz Simulacijskog središta pratimo i korigiramo radnje u provedbi vježbe ili, bolje rečeno, da pratimo protok informacija od zapovjednika satnija prema zapovjedniku bojne i od zapovjednika bojne prema Brigadi, a sve kako bi nadređeno Zapovjedništvo pravodobno moglo donijeti pravu odluku. Tu su, naravno, uključene i druge operativne postrojbe, svaka po svojem elementu potpore,” rekao nam je brigadir Stošić.


Petra Kostanjšak, Foto: Tomislav Brandt