Stručnjaci za vježbe na zemljištu

Središte za borbenu obuku svestrano upravlja provedbom ocjenjivanja borbene obučenosti postrojbi kao temeljnom zadaćom, ali i provedbom potpore na poligonu postrojbama OSRH i savezničkim snagama NATO-a te partnerskim zemljama

MILES simulira učinke direktne paljbe iz osobnog ili naoružanja borbenih vozila, kao i učinke borbenog djelovanja topništva, minskih polja i NBK oblaka

Odlazak na vježbu Pauk 22/2 u rujnu bio nam je odlična prilika za pobliže upoznavanje pripadnika Središta za borbenu obuku. Iako su u fokusu na svim vježbama uvijek oni koji provode vježbu, ovim ćemo tekstom objasniti i približiti bitnu ulogu i funkciju Središta za borbenu obuku, onog dijela koji ocjenjuje i procjenjuje obučenost ocjenjivane postrojbe i bez kojeg niti jedna vježba na zemljištu (VNZ) ne bi imala smisla.

Povijest Središta

Središte za borbenu obuku (SBO) Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” ustrojeno je 1. travnja 2003. godine s ciljem provjere borbene spremnosti postrojbi Oružanih snaga RH razine satnije / satnijskih timova. Tijekom 2005. proces provjere borbene spremnosti unapređuje se uvođenjem simulacijskog sustava MILES 2000, koji je naknadno zamijenjen naprednijim sustavom MILES IWS. Ulaskom Opslužništva u sastav SBO-a 2007. godine Središte dobiva dodatnu zadaću upravljanja, održavanja, opremanja i modernizacije vojnog poligona.

Ovisno o potrebama Hrvatske kopnene vojske za ocjenjivanjem podređenih postrojbi, godišnje se u Središtu za borbenu obuku provede četiri do pet vježbi na zemljištu razine satnijskih timova. U proteklih je 19 godina u SBO-u planirano i većim dijelom provedeno oko sto vježbi na zemljištu. Središte za borbenu obuku svestrano upravlja provedbom ocjenjivanja borbene obučenosti postrojbi kao temeljnom zadaćom, ali i provedbom potpore na poligonu postrojbama OSRH i savezničkim snagama NATO-a te partnerskim zemljama. Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” na Slunju provode se gotovo sve veće aktivnosti OSRH te velik broj međunarodnih aktivnosti uz sudjelovanje i potporu pripadnika Središta za borbenu obuku. 

Pripadnik SBO-a u prostoru u kojem se skladišti dio komponenti simulacijskog sustava MILES IWS

Misija Odsjeka za borbenu obuku

Odsjek za borbenu obuku dio je Središta za borbenu obuku koji je zadužen za nadzor i ocjenjivanje svih vježbi na zemljištu koje to zahtijevaju. Glavna je zadaća Odsjeka ocjenjivanje i raščlamba obučenosti i borbene spremnosti postrojbi jačine satnijskog tima uz uporabu simulacijskog sustava u svrhu utvrđivanja njihove trenutačne sposobnosti poštujući doktrinarna načela uporabe snaga. Rad Odsjeka za borbenu obuku temelji se na popisu zadaća važnih za misiju, a taj popis uključuje potporu provedbi planskih konferencija u svrhu organizacije vježbe na zemljištu, nadziranje i ocjenjivanje VNZ-a, provedbu neformalnih i formalnih raščlambi, potporu obuke ključnog osoblja razvrstane pričuve u proceduri vođenja postrojbi, razvijanje i održavanje potrebnog broja certificiranih motritelja i nadziratelja.

Bojnik Hajdar Mujačić, voditelj Odsjeka za borbenu obuku i čelnik ocjenjivačkog tima na vježbi Pauk 22/2, rekao je kako je cilj navedene vježbe provjeriti uvježbanost i osposobljenost satnije u provedbi tehnika, taktika i procedura u skladu s popisom zadaća važnih za misiju (PZVM) u dnevnim i noćnim uvjetima. “Vježba je planirana tako da se maksimalno koriste simulacijska sredstva i sve ono što daje realnu sliku na terenu, kao što je konfiguracija terena, suprotna strana, ocjenjivači i sl. Time se dobiva kompletna ocjena o obučenosti satnije,” objasnio nam je.

Po završetku VNZ-a zapovjednik satnije i zapovjednik bojne kroz formalne i neformalne raščlambe dobiju ocjenu satnije koju mogu koristiti za daljnje smjernice pri planiranju i provedbi obuke za idući ciklus i kako bi standard obuke podigli na veću razinu. “Ovakvim vježbama Odsjek za borbenu obuku usavršava svoje sposobnosti – i nadziratelja / motritelja i sustava MILES – što znatno pridonosi ukupnoj borbenoj spremnosti SBO-a,” naglasio je bojnik Mujačić.

Vježbama na zemljištu Odsjek za borbenu obuku usavršava svoje sposobnosti – i nadziratelja, i motritelja, i sustava MILES

Simulacijski sustav MILES IWS

Simulacijski sustav MILES IWS (Multiple Integrated Laser Engagement System – Individual Weapon System) dio je obitelji obučnih pomagala, temeljen na principu lasera (opaljenjem se iz naoružanja emitira laserska zraka prema cilju), za vojnike pješaštva, posadno naoružanje, sustave naoružanja borbenih vozila te sustav za ciljeve kao što su višenamjenska terenska vozila, kamioni, bunkeri, mostovi itd.

Sustav simulira učinke direktne paljbe iz osobnog ili naoružanja borbenih vozila, kao i učinke borbenog djelovanja topništva, minskih polja i NBK oblaka. Prikazuje situaciju u realnom vremenu, ali ima i mogućnost ponavljanja (replay) svih događaja iz VNZ-a. Komponente sustava opremljene su GPS uređajima, čime se pruža uvid u trenutačnu lokaciju svakog sudionika vježbe. Cijeli je sustav (osim EXCEN komponenti) u potpunosti mobilan te omogućava pokrivenost signalom na udaljenosti do 20 km.

Uporabom sustava MILES IWS dočarava se veća realnost borbe, što pridonosi prikupljanju objektivnijih podataka o postupcima pojedinca i postrojbe u cjelini. Ti su podaci iznimno korisni ocjenjivačima Središta za borbenu obuku i tijekom samih aktivnosti i u konačnoj fazi ocjenjivanja. Osim toga, realnost koju sustav pruža, kao što je, npr., ubojstvo vojnika ili pogađanje borbenog vozila (pogođeni emitira neprekidan zvučni, a kod borbenog vozila i svjetlosni signal), omogućava vojnicima uživljavanje u zadaću te veći angažman u provedbi aktivnosti.

Zadaće motritelja/nadziratelja

Zapovjednik satnije satnik Blaženko Mrvelj u ulozi ocjenjivača objasnio nam je kako se ocjenjivanje provodi na zahtjev ocjenjivane postrojbe, a ocjenjuje se dio zadaća iz popisa zadaća važnih za misiju ocjenjivane postrojbe, u ovom slučaju satnije. Satnija nakon takvog formalnog vanjskog ocjenjivanja dobiva uvid u uvježbanost postrojbe po traženim zadaćama iz PZVM-a. “Zadaće su nas motritelja i ocjenjivača pratiti sve taktičke radnje i postupke ocjenjivane postrojbe te postrojbe suprotne strane, provoditi raščlambu nakon djelovanja, prikupljati podatke o provedbi te nadzirati sva djelovanja prema scenariju u skladu s taktičkom zamisli za vježbu,” kaže satnik Mrvelj.

Kad Središte nema dovoljno svojih ocjenjivača, pomažu pripadnici drugih postrojbi koji su završili Tečaj za motritelja/nadziratelja. U takvoj se ulozi, kao nadziratelj iz vanjske postrojbe, našao natporučnik Mario Udovičić, pripadnik 1. oklopno-mehanizirane bojne Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. Na vježbi Pauk 22/2 natporučnik Udovičić imao je zadaću ocjenjivanja voda i kaže kako će mu to puno pomoći u budućem radu. “Trenutačno sam stavljen u poziciju one strane koja će mene danas-sutra ocjenjivati. Učim dosta novih stvari koje će mi pomoći u budućnosti, od same taktike, uporabe postrojbi i općenito provedbe vježbe na zemljištu,” rekao je te pohvalio provoditelje Tečaja za motritelja/nadziratelja, koji su izvrsno radili i pripremili ljude za ulogu ocjenjivača.

TEKST: Janja Marijanović/FOTO: Tomislav Brandt, arhiva SBO