Sve aktivnosti usmjerene poboljšanju standarda života i rada pripadnika OSRH

Od ukupno 626 vojnih nekretnina, njih 325 neperspektivnih tijekom 2014. predano je na upravljanje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom kako bi se stavile u gospodarsku funkciju te zaustavilo njihovo propadanje. U perspektivnim se nekretninama u posljednje dvije godine puno radi na obnovi i izgradnji pa su tako intenzivirani radovi u petrinjskoj vojarni XXI. stoljeća, obnavljaju se objekti na HVU-u, u Doljanima je u tijeku izgradnja deset novih suvremenih skladišta, gradi se infrastruktura za potrebe HRZ-a i PZO-a na Plesu, na poligonu ”Eugen Kvaternik” grade se smještajni objekti za osoblje i naoružanje… a sve su aktivnosti usmjerene poboljšanju standarda života i rada pripadnika OSRH…

U Petrinji je počela izgradnja i suvremenog prališta za borbena oklopna vozila (BOV) koje zadovoljava sve standarde zaštite okoliša, a bit će završen u travnju.

Poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske koji obuhvaćaju poslovne zgrade, poslovne prostore, garaže i garažna mjesta koji su do sada bili na upravljanju Ministarstva obrane RH Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 12. ožujka 2015. prenose se na upravljanje i raspolaganje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Donesena je također i Odluka o prodaji stanova kojima upravlja MORH, a u vlasništvu su Republike Hrvatske. Nakon niza godina Ministarstvo obrane rasteretit će se poslova vezanih uz upravljanje i raspolaganje nekretninama koje nisu u izravnoj potpori obrambenom sustavu. Važno je i istaknuti da će se sredstva od prodaje vojnih stanova uplaćivati u proračun MORH-a i koristiti za poboljšanje standarda smještaja djelatnih vojnih osoba. Od dosadašnje prodaje vojnih stanova, kazao nam je načelnik Sektora za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša brigadir Ivan Raos, dobiveno je 40 milijuna kn i ta su sredstva na računu Ministarstva obrane. Napominje i kako je važno da se ona ne moraju utrošiti u fiskalnoj godini već su prenosiva što je prednost zbog dugotrajnosti postupka izrade tehničke dokumentacije i nadmetanja. ”Novost je,” ističe Raos, ”što će prema ovoj Odluci stanove moći otkupiti i zaštićeni najmoprimci što po Odluci iz 2011. godine nije bilo moguće. Do 30. lipnja ove godine može se podnijeti zahtjev za kupnju stana, a ako korisnik stana ne podnese zahtjev, stan će se prenijeti Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom koji će u skladu s modalitetima upravljanja državnom imovinom odlučivati o njegovu statusu.”
Jednako tako 30. je lipnja i rok dokad bi se na upravljanje DUUDI-ju trebali predati poslovni prostori, garaže i garažna mjesta koja su prema riječima brigadira Raosa na svojevrstan način opterećivala proračun MORH-a, a on ih ni na koji način nije mogao koristiti. Riječ je o 247 poslovnih prostora i 2879 garaža i garažnih mjesta. Iza ovih odluka, napominje brigadir Raos, golemi je posao koji je protekle dvije godine odradio Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, uz sve druge poslove, a posebno one vezane uz obnovu perspektivnih vojnih objekata.

U Doljanima je u tijeku izgradnja deset novih suvremenih skladišta koja će zadovoljavati najviše standarde i s najvišim sustavom tehničke zaštite. Radovi teku po planu, a njihov je završetak planiran za 2016. godinu.

Od ukupno 626 vojnih nekretnina, njih 325 neperspektivnih tijekom 2014. godine predano je na upravljanje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Navedene bi se nekretnine trebale staviti u gospodarsku funkciju kako bi se zaustavilo njihovo propadanje, a manji dio neperspektivnih vojnih nekretnina predan je drugim državnim tijelima s ciljem racionalizacije i smanjenja troškova državnog proračuna. ”Na upravljanju MORH-u i OSRH ostala je 191 perspektivna vojna nekretnina. Dakle, u ovoj ćemo godini još 36 neperspektivnih vojnih nekretnina predati DUUDI-ju i time završiti proces koji dugi niz godina nepotrebno opterećuje MORH. Bilo je mnogo posla jer smo prvi put nakon 20 godina najprije objedinili evidencije vojnih nekretnina prema dostupnoj dokumentaciji, a nakon toga na terenu popisali svaku pojedinačnu nekretninu.Tijekom godina bilo je dosta promjena tako da stanje na terenu i evidencije koje smo imali nisu bile usklađene. Bio je to veliki posao koji smo uspješno priveli kraju. U tijeku je unošenje podataka u informacijski sustav. Sustav će nam omogućiti da u svakom trenutku znamo u kojem je statusu pojedina nekretnina, njezin imovinsko-pravni status i kako se koristi,” kaže brigadir Raos, ali napominje kako posao još nije završen sve dok se ne sredi i imovinsko-pravna dokumentacija.
Uredba o vojnom graditeljstvu
Osim privođenja kraju aktivnosti vezanih uz neperspektivne vojne nekretnine u vojnom graditeljstvu napravljen je još jedan iskorak. Naime, krajem prošle godine donesena je Uredba o vojnom graditeljstvu u skladu s kojom je Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša ovlašten za sve objekte i lokacije koje su u nadležnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga izdavati građevinske i uporabne dozvole, naravno sukladno svim propisima u civilnom sektoru. Do sada su se zahtjevi upućivali Ministarstvu graditeljstva. ”Na ovaj će se način cijeli postupak znatno ubrzati i povećat će se učinkovitost,” kaže Raos te pojašnjava kako je u svijetu i inače praksa da se vojne lokacije rješavaju unutar sustava obrane. ”Preduvjet za to je bio digitalni katastar koji već imamo. Naravno, informacijski sustav je živo tijelo i stalno ga treba dorađivati.“ Ova je Uredba važna između ostalog i zbog nastavka radova koji su u tijeku u vojnim objektima kao i na vojnim lokacijama na kojima se planira započeti s radovima na obnovi i izgradnji vojnih objekata tijekom ove godine. U posljednje dvije godine puno se više radi na obnovi i izgradnji novih objekata po vojarnama i vojnim poligonima, a brigadir Raos pojašnjava kako su se graditeljski radovi intenzivirali tijekom 2013., ali i da se u planiranju radova primjenjuje nova praksa, a to je koncentracija na nekoliko ključnih lokacija, odnosno projekata.
Tako su se intenzivirali radovi i nastavilo s daljnjom gradnjom u petrinjskoj vojarni XXI. stoljeća. S tim se projektom, napominje, stalo 2010. i pune je dvije godine bio u stanju mirovanja. Dobra je osnova za nastavak radova bilo to što je napravljen kompletan urbanizam unutarnjeg uređenja vojarne. Kad je o ovom projektu riječ, brigadir Raos napominje da je Ministarstvo obrane prvi put u tvrtki koja je na javnom natječaju izabrana za izvođača radova proveo nadzor (AUDIT). Povjerenstvo iz MORH-a i OSRH došlo je u tvrtku utvrditi imaju li oni doista mogućnosti obaviti posao za koji su odabrani kad je riječ o kvalificiranim radnicima, opremi, mehanizaciji. Tek nakon toga je potpisan ugovor. ”To je dobra praksa i mislim da bi pogotovo kod velikih zahvata i projekata u graditeljstvu to trebalo biti pravilo. U Petrinji se radi na izgradnji četiriju stambenih objekata koji su u građevinskom dijelu u potpunosti završeni, a dio vanjske infrastrukture je završen. Novim je objektima osiguran smještaj za 300 pripadnika OSRH koji se u slučaju izvanredne situacije može povećati na 600.

U Petrinji se radi na izgradnji četiriju stambenih objekata koji su u građevinskom dijelu u potpunosti završeni, a dio vanjske infrastrukture je završen. Novim je objektima osiguran smještaj za 300 pripadnika OSRH koji se u slučaju izvanredne situacije može povećati na 600.

U Petrinji je također izrađen projekt i počela je izrada suvremenog prališta za borbena oklopna vozila (BOV) koje zadovoljava sve standarde zaštite okoliša, a koji će biti završen u travnju. Brigadir Raos napominje i kako se pri obnovi i gradnji novih objekata poštuje direktiva Europske komisije da se sve zgrade u vlasništvu države i javne uprave moraju u energetskom smislu poboljšati, odnosno postići da u idućem razdoblju troše manje energije čime se štede i financijska sredstva. Na tom se području iznimno dobro surađuje s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dopunjeni su projekti za objekte koji se grade u Petrinji u skladu sa zahtjevima Fonda u poboljšanju energetske učinkovitosti. Na osnovi potpisanog ugovora od Fonda će ostvariti povrat od 10,6 milijuna kn, iznos koji će se reinvestirati u vojarnu u Petrinji. U ovoj se godini u vojarni u Petrinji planira izgraditi jedan obučni objekt, čija će gradnja započeti krajem svibnja, te će se tijekom kolovoza započeti s izgradnjom zapovjednog objekta. ”Namjera je vojarnu u Petrinji u kontinuitetu izgrađivati do pune urbanizacije. Mislim da možemo biti zadovoljni, u končanici će biti najzadovoljniji oni zbog kojih to radimo, a to su naši profesionalni vojnici koji ondje žive i rade,” ističe Raos.
Prilikom obnove objekata na HVU-u također se moralo paziti na specifične zahtjeve jer je cijeli kompleks pod zaštitom spomeničke baštine, a ostvarena je i suradnja s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Do sada su na HVU-u u potpunosti rekonstruirani objekti broj 4 i 5 koji služe za smještaju polaznika svih razina izobrazbe. Također je rekonstruiran i objekt broj 18 koji služi za smještaj predavača Ratne i Zapovjedno-stožerne škole. Planirano je obnoviti objekt broj 7 koji će se koristiti za smještaj kadeta, te objekt broj 36 u kojem će biti Ravnateljstvo HVU-a, zatim nastaviti rekonstrukciju amfiteatara i učionica u objektu broj 58 s ciljem osiguranja kvalitetnog prostora za provedbu svih oblika izobrazbe, te vanjske fasade i zamjene prozora na svim objektima uz ulice Ilicu i Črnomerec, tako da bi ove godine vanjska vizura HVU-a trebala biti gotova,” ističe naš sugovornik. Također je u planu i izgradnja novog smještajnog objekta što će svakako imati nemjerljiv pozitivan učinak na standard smještaja pripadnika OSRH koji u Zagreb dolaze premještajem zbog potreba službe.
Dosta se ulaže i u skladišta UBS-a. Tako je u Doljanima u tijeku izgradnja deset novih suvremenih skladišta koja će zadovoljavati najviše standarde i s najvišim sustavom tehničke zaštite. Radovi teku po planu, a njihov je završetak planiran za 2016. godinu.
Brigadir Raos ističe kako se i sredstva od međunarodne zračne luke Pleso za dio zemljišta koji im je ustupljen, a riječ je o 77 milijuna kn, investiraju u izgradnju infrastrukture za  potrebe HRZ-a i PZO-a prema parametrima koje je definiralo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.
Kad je o vojnim poligonima riječ, težište će ove godine, napominje, biti na poligonu ”Eugen Kvaternik” kod Slunja gdje će se graditi objekti za smještaj panzer haubica, te smještajni objekti za osoblje i tehnička radionica.
“Zadovoljni smo realizacijom svih ovih infrastrukturnih projekata jer su oni usmjereni na poboljšanje standarda života i rada pripadnika Oružanih snaga RH,“ zaključio je brigadir Raos.

Leida Parlov, Fotoarhiva MORH