Svečana prisega 26. naraštaja ročnika u Požegi

U vojarni “123. brigade HV” u Požegi 12. listopada 2019. godine održana je svečana prisega 26. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju