Svi naši potencijali u službi su pomoći hrvatskom narodu i institucijama

Razgovor – brigadni general Tihomir Kundid načelnik Stožera – zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske

Nedavni potres koji je pogodio Zagreb i okolicu pokazao je kako Hrvatska vojska ima odgovor i snage i za takve izvanredne zadaće te kako je njihovo angažiranje na terenu i pomoć stanovništvu bilo iznimno brzo i organizirano.

Vojska je odmah stavljena u najviši stupanj spremnosti i na raspolaganje, a istog trenutka velik broj pripadnika Hrvatske vojske uputilo se pomoći glavnom gradu. O ulozi vojske te snagama kojima ona raspolaže u ovakvim izvanrednim situacijama razgovarali smo s brigadnim generalom Tihomirom Kundidom, načelnikom Stožera – zamjenikom zapovjednika Hrvatske kopnene vojske.

Nedavno smo se suočili s epidemijom koronavirusa i potresom koji je pogodio Zagreb. Koliko je Hrvatska vojska pripremljena za izvanredne situacije i elementarne nepogode? Raspolaže li s dovoljno resursa i znanja kako bi se uspješno nosila s recentnim događajima?

Jedna od primarnih zadaća koja proizlazi iz misije HV-a pomoć je hrvatskom narodu u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. U tom je kontekstu naša obveza da u redovni ciklus obuke uključimo i ta specifična programska područja da bi pojedince i postrojbe osposobili da budu suvereni u provedbi i takvih netradicionalnih zadaća. U tom pogledu pomažu nam i instruktori iz drugih državnih ustanova i organizacija kojima je zaštita i spašavanje primarna djelatnost. Prirodne katastrofe pa tako i ova aktualna pandemija nepredvidive su po mjestu i vremenu nastanka pa tako i po razornosti i posljedicama. Apsolutna spremnost za trenutačan učinkovit odgovor na takve situacije nije lako dostižna. Vojna organizacija po svojoj se definiciji kontinuirano priprema da bi bila uporabljena kad nastupe izvanredne okolnosti. HV ima sposobnosti za djelovanje u punom spektru vojnih zadaća pa tako i u spektru netradicionalnih zadaća čiji je primat pomoć hrvatskom narodu u uvjetima prirodnih katastrofa i drugih oblika nesreća koje ugrožavaju živote i zdravlje stanovništvu.

HV je u operativnom, tehničkom i logističkom smislu iznimno dobro opremljen pa je u kombinaciji sa sposobnostima, znanjem i visokom razinom spremnosti naša učinkovitost neupitna.

Možete li nam reći nešto više o snagama Hrvatske vojske koje djeluju u slučaju potresa? Na koji su način one organizirane i kako se aktiviraju?

HV u skladu s našim operativnim planovima ima Namjenski organizirane snage (NOS) za sanaciju posljedica potresa. Te su snage organizirane kroz tri NOS-a. Njihovo područje angažiranja podijeljeno je tako da jedan NOS pokriva područje istočne Hrvatske, drugi NOS središnji dio, te treći NOS južni dio Hrvatske. Lokacije njihova razmještaja su Gašinci, Petrinja i Knin.

Svaki NOS ima 150 pripadnika. U skladu sa situacijom te snage mogu imati znatno veći broj ljudi. Snage se aktiviraju sukladno odluci ministra obrane i zapovijedi načelnika Glavnog stožera. 

U sastav Namjenskih organiziranih snaga ulaze i Stalno spremne snage koje nakon uzbunjivanja unutar 60 minuta sa svim potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima napuštaju vojarnu i upućuju se na lokaciju njihova angažmana. Njihova je samoodrživost tri dana bez opskrbe.

Kako su i na koji način protupotresne snage obučene i pripremljene za zadaću djelovanja u situaciji potresa?

Primarna zadaća HV-a u slučaju potresa jest potraga za preživjelima koji su zarobljeni u srušenim objektima, raščišćavanje ruševina, evakuacija ljudi i sanacija posljedica potresa. U tom se pogledu postrojbe i osposobljavaju. Našu obučenost, osposobljenost kao i brzinu reakcije za takvu vrstu zadaće demonstrirali smo našim angažmanom u Zagrebu. U operativnim je planovima specificirana oprema i mehanizacija s kojom su opremljene spomenute Namjenski organizirane snage.

Na koje je načine Hrvatska vojska sudjelovala u pomoći građanima prilikom nedavnog potresa?

Prije svega raščišćavala je građevinski materijal koji je pao s objekata na trgove i ulice te haustore kako bi građani mogli pristupiti svojim nekretninama. Preseljavala je dječje inkubatore i opremu iz oštećene Klinike za ženske bolesti i porode, uklanjala ruševne dimnjake s obiteljskih kuća, evakuirala knjižnice i umjetnine iz Franjevačkog samostana na Kaptolu, snimala objekte dronovima, kako bi pomogla statičarima u prosudbi oštećenja…

Koji su resursi i oprema stavljeni na raspolaganje u proteklim događajima i koliko je ukupno pripadnika bilo angažirano na sanaciji šteta od potresa?

Na raspolaganje je bila stavljena kompletna mehanizacija naših inženjerijskih postrojbi, ali koristili smo dio sukladno razmjerima raščišćavanja koje je trebalo sanirati. Svi naši transportni kapaciteti bili su raspoloživi za uporabu. Na raspolaganju su bili i naši šatori koji su opremljeni s termogenima. Također, svi kapaciteti naše logističke potpore bili su na raspolaganju Stožeru civilne zaštite RH.

Na sam dan potresa na sanaciji posljedica potresa bilo je angažirano 258 pripadnika, a sljedeći dan 176 pripadnika. Treba spomenuti da smo u pričuvi imali postrojbe koje smo mogli trenutačno angažirati.

Na  koji način surađujete s civilnim institucijama i Stožerom Civilne zaštite u aktualnoj situaciji?

S upravom Grada Zagreba kontinuirano smo koordinirali sve naše aktivnosti uvažavajući njihove prioritete. 

Također, suradnja je ostvarena i s MUP-om te Javnom vatrogasnom postrojbom grada Zagreba. Naravno, surađivali smo također s predstavnicima Stožera civilne zaštite. Suradnja se temeljila na razmjeni informacija i zajedničkom planiranju aktivnosti s ciljem što bržeg raščišćavanja grada kao preduvjeta za nesmetan nastavak funkcioniranja života. Glavni prioritet bio nam je spriječiti stradavanje ili ozljeđivanje stanovnika zbog naknadnih urušavanja dijelova krovova ili zidova oštećenih objekata. Upravo je to bila vrlo ozbiljna prijetnja koju smo studiozno razmatrali i poduzimali mjere kako bi zaštitili građane.

Vojska je odmah priskočila u pomoć građanima Zagreba, samo desetak minuta nakon potresa. Kako zapravo funkcionira njihovo angažiranje na terenu?

Nakon potresa u 6:30 ministar obrane i načelnik Glavnog stožera stavili su HV u najviši stupanj pripravnosti i zapovjedili aktiviranje Namjenskih organiziranih snaga za takvu vrstu zadaće. Neposredno nakon toga 150 pripadnika HKoV-a s adekvatnim inženjerijskim strojevima i materijalno-tehničkim sredstvima krenulo je prema Zagrebu. Nakon dolaska u središte grada spoznali smo svu razornost potresa i pričinjenu štetu na objektima. Brzo smo procijenili situaciju, organizirali pristigle postrojbe i odmah počeli s raščišćavanjem. U međuvremenu, u skladu s prosudbom, podigli smo i dodatne snage kako bismo ubrzali raščišćavanje grada.

Kako biste ocijenili angažman vojske u ovoj situaciji i kako su ga doživjeli građani…

HV je besprijekorno organiziran, visokospreman, i osposobljen te vrlo motiviran kad je potrebna pomoć hrvatskom narodu. U skladu s tim naša je reakcija bila nevjerojatno brza. Naš angažman bio je vrlo odlučan s precizno definiranim zadaćama nakon početne prosudbe i vrlo učinkovit. U svega dva dana našeg angažmana grad je bio raščišćen. 

Unatoč opasnosti koja je prijetila zbog moguće zaraze koronavirusom pripadnici HV-a su s entuzijazmom i visokom motiviranošću ne razmišljajući o mogućim posljedicama za svoje zdravlje pokazali visoku svijest i humanost u pomaganju kad je to građanima najpotrebnije. Oni su s oduševljenjem reagirali na naš angažman jer smo u tim teškim trenucima bili uz njih, pomagali im i pružali im sigurnost.

Koliko je epidemija koronavirusa i mjere koje svi moramo poštivati usložnjavala ovu aktivnost Hrvatske vojske?  

U uvjetima kad morate poštivati mjere Stožera civilne zaštite s ciljem sprečavanja širenja pandemije to je nedvojbeno usložilo naš angažman. Međutim, mi smo maksimalno poštivali te mjere, koliko su nam okolnosti dopuštale. Izloženost je bila veća, a samim tim i mogućnost zaraze. Od tada je prošlo deset dana i nitko od angažiranih pripadnika nije razvio bilo kakve simptome bolesti.

Postoje li planovi za iduće razdoblje? Hoće li vojska i na koji način sudjelovati u daljnjoj sanaciji šteta  i pomoći građanima?

Trenutačno nemam konkretnih planova. Međutim, svi su naši potencijali na raspolaganju i u službi pomoći hrvatskom narodu i institucijama. HV ima određene  sposobnosti koje bi se mogle uporabiti u pomoći kod sanacije šteta izazvane potresom. Također, na raspolaganju smo Stožeru civilne zaštite u borbi s korona- virusom. 

Doris Ravlić

Fotoarhiva HVGI-ja