Tečaj za ovlaštene službene osobe Vojne policije

Tečaj za osposobljavanje službenih osoba VP-a uspješno je završilo petnaest od dvadeset pripadnika OSRH. Stekli su status ovlaštene službene osobe, tj. vojnostručnu specijalnost vojnog policajca i 8. lipnja primljeni u Pukovniju Vojne policije. Izaslanik ministra obrane načelnik Sektora za vojnopolicijske ovlasti MORH-a brigadir Vlado Kovačević, izaslanik načelnika Glavnog stožera OSRH stožerni časnik za Vojnu policiju u operativnoj upravi J3 brigadir Zdravko Magdić, zapovjednik Pukovnije VP-a brigadir Mate Radoš i prvi dočasnik PVP-a časnički namjesnik Damir Pavlović polaznicima su u vojarni ”Croatia” uručili beretke, vojnopolicijske značke i uvjerenja o završetku tečaja. “Tečaj za ovlaštene službene osobe ključni je alat pomoću kojeg Vojna policija dobiva kvalitetno osoblje. Riječ je o prekvalifikaciji jer u Vojnu policiju ne može nitko tko nema barem godinu dana iskustva u ustrojstvenim cjelinama OSRH,” naglasio je zapovjednik Središta Vojne policije za obuku ”Bojnik Alfred Hill“ pukovnik Mile Skukan. Tečaj je trajao 17 tjedana ili 560 obučnih sati, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski se provodio u Središtu, a praktični u postrojbama, tj. u satnijama temeljne Vojne policije. U svojem obraćanju polaznicima brigadir Radoš istaknuo je: ”Vojnopolicijske poslove mogu provoditi samo dobro obučeni i pripremljeni ljudi, a to se, među ostalim, postiže i kroz školovanje koje je nezamjenjivo da se dostignu najviše sposobnosti pojedinca i sustava u cjelini. Uvjeren sam da će i u ovoj generaciji dobar dio vas  izgraditi uspješne karijere u vojnoj policiji. Stoga ćemo i u budućnosti nastaviti ulagati u vaša znanja, sposobnosti i vještine jer trajni je cilj imati osposobljenog i opremljenog vojnog policajca motiviranog poput hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.” Zapovjednik PVP-a istaknuo je kako je uspješno završen tečaj jedan od prvih i najvažnijih koraka u vojnopolicijskoj karijeri, a vojni policajci moraju biti svjesni svoje odgovornosti i ovlasti. ”Siguran sam da ste spremni za preuzimanje te odgovornosti i provedbu zadaća koje vas očekuju. Vojni su policajci uvijek bili cijenjeni, ne samo zbog vojničkih znanja i vještina, već i zbog ljudskih vrlina,“ naglasio je brigadir Radoš. Nakon završetka tečaja polaznici su raspoređeni u satnije temeljne Vojne policije i izvršavat će vojnopolicijske zadaće. Nagrađen je najbolji polaznik tečaja skupnik Igor Čanić, a pohvalu su dobili vojnikinja Gloria Borina, vojnik Mateo Knezović te voditelj tečaja časnički namjesnik Božo Radat.

Tekst i foto: Zvonko Lucić