Tromjesečno izvješćivanje Bojne ZMIN

U prostorijama 5. radarske postaje Bojne ZMIN – Pelješac provedeno je 15. i 16. rujna tromjesečno izvješćivanje o obuci svih podređenih postrojbi (radarskih postaja, Središta za nadzor zračnog motrenja i navođenja, Sektorskog operativnog središta te Satnije za održavanje). Riječ je o redovitoj tromjesečnoj zadaći tijekom koje se izvješćuje o obuci, ali i ostalim aktivnostima u navedenim postrojbama. Izvješćivanje je vodio zapovjednik Bojne pukovnik Dalibor Benko, a u raspravi je sudjelovao i pukovnik Mladen Paun iz Odjela A3 Z HRZ-a i PZO-a te prvi dočasnik HRZ-a i PZO-a časnički namjesnik Mario Mateljić. Zapovjednici i prvi dočasnici temeljnih postrojbi izvješćivali su o provedenoj obuci. U završnom su dijelu izvješćivanja, koje je uključivalo informiranje sastava te planove za iduće razdoblje, sudjelovali i časnici iz funkcionalnih područja Zapovjedništva Bojne ZMIN.
Spomenuti se oblik okupljanja ključnog osoblja Bojne pokazao vrlo korisnim jer se njezine postrojbe nalaze širom Republike Hrvatske. Pukovnik Benko je na kraju izvješćivanja zahvalio svim sudionicima na konstruktivnom pristupu i iscrpnim izlaganjima.

tekst i foto: M. Mateljić