U klubu NATO-ovih evaluatora zdravstvenih postrojbi

U organizaciji NATO-ova Centra izvrsnosti za vojnu medicinu (NATO Centre of Excellence for Military Medicine – COEMED) iz Budimpešte, a pod vodstvom pukovnika Oscara Meijbooma, (NLD-A) od 2. do 6. studenog u Landstuhlu (Ramstein) u SR Njemačkoj održan je tečaj Medicinske evaluacije (NATO Medical Evaluation Course – MEDEVAL) koji je među 25 polaznika iz NATO-ovih i PzM-ovih zemalja pohađala i uspješno završila pukovnica Ružica Pavić-Kevrić, dr. medicine, voditeljica Odsjeka za zdravstvenu potporu Odjela za logistiku ZzP-a. Dobivanjem certifikata o uspješno završenom tečaju pukovnica Pavić-Kevrić postala je prva pripadnica OSRH koja je završila ovaj tečaj i čija će se osposobljenost moći koristiti u nacionalnom ocjenjivanju medicinskih postrojbi i pojedinaca, pripadnika Zdravstvene službe MO-a i OSRH. Cilj tečaja MEDEVAL bio je omogućiti valjanost, vjerodostojnost i dosljednost u primjeni alata NATO-ova Priručnika za medicinsku evaluaciju tijekom evaluacijskog procesa.Tečaj se sastojao od teorijskog i praktičnog dijela (rad u radnim skupinama i završna LIVEX vježba – evaluacija tri modula (intenzivne zdravstvene skrbi, hitnog zbrinjavanja i njege bolničkih pacijenata) 212. bolnice za borbenu potporu (CSH – Combat Support Hospital), 30. medicinske brigade, SAD, Landstuhl, SR Njemačka. Osposobljavanje djelatnika Zdravstvene službe u području medicinske evaluacije primjer je aktivne brige ZzP-a i OSRH za osposobljavanje evaluatora medicinskih postrojbi prema pravilima NATO-a. Pukovnica Pavić-Kevrić postala je NATO-ova evaluatorica medicinskih modula/postrojbi što je značajan doprinos interoperabilnosti i ugledu naših Oružanih snaga u međunarodnom okruženju.

OJI