Vježba ADRION 22

”Zajednička vježba na moru od iznimnog je značaja za suradnju jer ništa ne može zamijeniti iskustvo stečeno u plovidbi. Tako stječemo bolji uvid u zajedničke mogućnosti što dovodi do boljeg razumijevanja i kvalitetnije koordinacije među zemljama ADRION inicijative,“ kaže direktor vježbe na moru kapetan fregate Marinko Rubić

U sklopu redovite, planske i sustavne suradnje ratnih mornarica zemalja članica ADRION inicijative od 6. do 9. lipnja održana je međunarodna vojna vježba ADRION 22. Organizirala ju je i vodila Hrvatska ratna mornarica, a u njoj je sudjelovalo mornaričko osoblje ratnih mornarica Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije i Slovenije. Vježba je započela računalno potpomognutom vježbom u suradnji s Pomorskim fakultetom Sveučilišta u Splitu 6. i 7. lipnja, a nastavljena  vježbom na moru u akvatoriju srednjeg Jadrana 8. i 9. lipnja.

Naime, projekt ADRION pokrenut je 2004. među zemljama Jadransko-jonske inicijative s ciljem poboljšanja suradnje mornarica regije. U sklopu projekta svake se godine održava seminar te se provode vježbe CAX (Computer Assisted Exercise) i LIVEX (LIVE Exercise). Domaćinstva seminara i LIVEX-a određuju se na rotirajućoj osnovi, dok su se računalno potpomognute vježbe, zbog tehničkih ograničenja, do sada održavale isključivo u Grčkoj i Italiji. Vojne vježbe kao sastavni dio ADRION inicijative provode se na godišnjoj razini od 2006. godine.

S obzirom na to da su sve zemlje sudionice vježbe članice NATO-a, vježba je planirana i provedena uz primjenu svih relevantnih NATO-ovih standarda i procedura, čime ovo uvježbavanje pridonosi jačanju ukupne interoperabilnosti pomorskih snaga.

ADRION CAX prvi put održan u Hrvatskoj

Računalno potpomognuta mornarička vježba ove je godine prvi put provedena u Hrvatskoj. Zahvaljujući dugogodišnjoj sustavnoj i uspješnoj strateškoj suradnji Hrvatske ratne mornarice s Pomorskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, provedena je u prostorima fakulteta uz korištenje navigacijskog simulatora Transas Navi Trainer Professional 5000. Vježbu su u potpunosti isplanirali pripadnici Središta za obuku HRM-a te ju pripremili i provedbom upravljali u suradnji s pripadnicima Flote HRM-a.

”Ovo je prvi put da je Hrvatska domaćin CAX-a, ujedno i jedinstvena prigoda za predstavljanje ukupnih sposobnosti. Svaku će zemlju članicu projekta ADRION predstavljati po dva sudionika, mornarička časnika, uz koje će još sudjelovati i upravljačko tijelo vježbe (tzv. EXCON), sastavljeno isključivo od hrvatskih mornaričkih časnika,“ naglasio je direktor računalno potpomognute vježbe kapetan bojnog broda Prolić.

Vježba je provedena kao uvod i potpora provedbi vježbi na moru ADRION 2022 LIVEX, u istom geografskom području i uz primjenu različitih uvjeta koji vladaju u okruženju provedbe vježbe (doba dana, vremenski uvjeti, stanje mora, dinamika pomorskih događaja), a koje raspoloživi simulacijski sustav pruža. Obuhvatila je aktivnosti taktičkog manevriranja, operacije pomorskog presretanja i operacije traganja i spašavanja u sklopu scenarija po kojem pomorske snage mornarica ADRION inicijative sukladno dodijeljenom mandatu Vijeća sigurnosti UN-a provode širu operaciju osiguravanja slobode plovidbe i suzbijanja ilegalnih aktivnosti u graničnom pomorskom području dviju izmišljenih zemalja. Na vježbi je sudjelovalo po dvoje mlađih mornaričkih časnika iz svake zemlje članice, uz prikazanu visoku razinu obučenosti i profesionalnosti.

”Uspješnom provedbom ove vježbe HRM je uz potporu Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu potvrdio razvoj sposobnosti koju do sada nije imao. Primjena stečenih spoznaja i iskustava otvara mogućnost provedbe složenijih nacionalnih računalno potpomognutih vježbi iz područja pomorske sigurnosti uz moguće sudjelovanje drugih nacionalnih sastavnica sustava domovinske sigurnosti koje su izravno zadužene za poslove sigurnosti na moru,“ rekao je kapetan bojnog broda Prolić.

Korištenje navigacijskog simulatora omogućuje provedbu realističnih obučnih aktivnosti, pojedinačna i skupna uvježbavanja brodskih posada. Uvježbavanja na navigacijskom simulatoru racionalna su zamjena realnim uvježbavanjima s brodovima u brojnim situacijama. Ovakav način uvježbavanja drastično smanjuje troškove uvježbavanja, eliminira brojne rizike za osoblje i tehniku, a polaznici u simuliranim teškim uvjetima uče na vlastitim greškama bez potencijalne štete. Primjena simulacijskog uvježbavanja olakšava planiranje obuke i smanjuje opterećenje resursa jer omogućuje obuku dijela posade i uvježbavanje pojedinih procedura bez angažiranja brodova i ukupne posade. Plovidba u simuliranim uvjetima služi prije svega kao priprema za plovidbu u stvarnim uvjetima i ne može u potpunosti zamijeniti iskustvo stečeno u stvarnoj plovidbi.

U ime zapovjednika HRM-a kapetan bojnog broda Prolić zahvalio je Pomorskom fakultetu na ukupnoj pruženoj potpori u pripremi međunarodne vojne vježbe ADRION 2022 CAX. ”Bez korištenja simulacijske opreme i prostora vašeg fakulteta, a posebno stalne nesebične i stručne potpore vašeg osoblja organizacija aktivnosti ove vrste ne bi bila izvediva,“ istaknuo je kapetan bojnog broda Prolić.

Dekan Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Pero Vidan poželio je svim sudionicima Jadransko-jonske inicijative uspješnu simulaciju vježbe na simulatorima. ”Simulatori su najlakši i najjeftiniji način stjecanja znanja i vještina koji, za razliku od broda i stvarne situacije, podnosi ljudske pogreške i pogrešne procjene bez posljedica. U stvarnim je situacijama to drugačije.  Nadam se da ćete stečeno znanje i vještine upotrijebiti učinkovito u traganju i spašavanju, a znanje vezano uz obranu i bitke na moru da će ostati samo znanje i da vam u stvarnoj situaciji nikad neće biti potrebno upotrijebiti,“ poručio je dekan.

Velik značaj zajedničke vježbe na moru

Glavni je obučni događaj ADRION-a vježba na moru koja se provela u Splitskom, Hvarskom i Viškom kanalu te Starigradskom zaljevu (o. Hvar) tijekom 8. i 9. lipnja. U vježbi su sudjelovale snage svih šest zemalja, a nastavak je višegodišnje suradnje mornarica s ciljem jačanja razumijevanja, povjerenja i poboljšanja interoperabilnosti mornarica.

Iz sastava Hrvatske ratne mornarice u vježbovnim aktivnostima sudjelovali su brodovi: raketna topovnjača RTOP-41 Vukovar, obalni ophodni brod OOB-31 Omiš, desantni brod minopolagač DBM-81 Cetina, dvije gumene brodice te, u svojstvu zapovjednog broda, ophodni brod ŠB-72 Andrija Mohorovičić. U združenom djelovanju na moru sudjelovali su brod P-133 Lissus albanske ratne mornarice, P 71 Ritsos  RM-a Grčke , P493 ITS Foscari i helikopter Agusta-Bell AB -212 talijanskog RM-a te zračne snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva – helikopter Mi-8MTV-1 i zrakoplov PC-9M. Direktor vježbe na moru bio je kapetan fregate Marinko Rubić, voditelj Odsjeka za obuku i vježbe ZHRM-a.

Vježba je započela isplovljavanjem iz vojne luke Lora u Splitu. Prvi dio je manevriranje postrojem brodova u kojoj sudjeluju svi brodovi koristeći formacije sukladno NATO-ovim standardima. U ovom dijelu uvježbavaju se i komunikacijske procedure.

Potom su se uvježbavale operacije traganja i spašavanja na moru. Ranije su u more bačene dvije lutke za kojima se tragalo sa šest brodova uz potporu zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus PC-9M i talijanskog helikoptera Bell-212. Potraga na površini mora veličine grada iznimno je zahtjevna jer je već i pri mirnijem moru teško uočiti osobu u moru.

Vježba naprednog manevriranja izvedena je postrojem brodova tijekom čega je provedeno fotografiranje cijele grupe brodova iz zraka. Takozvani Fotex tradicionalno je fotografiranje mornaričkih vježbi na moru. Slijedi vježba naprednog manevriranja brodova uz popunu brodova na moru tijekom plovidbe. Brodovi prilaze s boka središnjem brodu na koji se transportiraju sredstva popune. To je složena operacija u kojoj se velika pozornost treba posvetiti komunikaciji među brodovima te preciznom održavanju kursa, brzine i udaljenosti između brodova među kojima se vrši popuna.

Sljedeći je dio vježbe operacija pomorskog presretanja u kojem se skupina dijeli u dvije grupe, a pritom se dva dodatna broda HRM-a nalaze u ulozi sumnjivih brodova. Cilj je otkriti sumnjivi brod i zaustaviti ga te potom napraviti prekrcaj tima na njega radi prikupljanja dokaza i mogućeg sprovođenja u luku. Završetak prvog dana vježbe odvija se u Starigradskom zaljevu gdje se brodovi sidre, a potom se u kasnim večernjim satima izvodi vježba komunikacije svjetlosnim signalima.

Drugi dan vježbe započeo je scenarijem terorističkog napada na usidrene brodove. Nakon isplovljenja sa sidra provedena je vježba naprednog manevriranja postrojem brodova nakon kojeg je cijela skupina brodova mimoplovom pozdravila uvažene goste iz svih šest ratnih mornarica ADRION inicijative koji su bili na motornoj jahti Učka. Vježba je završila uplovljenjem svih brodova u vojnoj luci Lori. Odlukom ministarstava obrane zemalja članica ADRION-a, 2015. godine, ova se vježba koristi i u cilju uspostave mornaričkih snaga brzog odgovora na krize od ekoloških do ratnih. Na zapovjednom brodu vježbe ŠB-72 Andrija Mohorovičić organizirano je zapovjedništvo ovih snaga koje broji 21 časnika i dočasnika iz svih šest ADRION ratnih mornarica.

Osim pomorskih snaga u vježbi sudjeluju nacionalna mornarička središta putem informacijskog sustava
V-RMTC (Virtual Regional Maritime Traffic Center). Taj je sustav virtualna mreža kojom mornarička operativna središta ADRION inicijative prikupljaju i dijele informacije o stanju na moru.

Kako nam pojašnjava direktor vježbe na moru kapetan fregate Marinko Rubić: ”Praktična je obuka najzahtjevnija, a ima ključnu prednost u odnosu na druge oblike obuke zbog stvarnog okruženja i interakcije svih sudionika vježbe. Zajednička vježba na moru od iznimnog je značaja za suradnju jer ništa ne može zamijeniti iskustvo stečeno u plovidbi. Stječemo bolji uvid u zajedničke mogućnosti što dovodi do boljeg razumijevanja i kvalitetnije koordinacije među zemljama ADRION inicijative.“


Uvježbavanja pripadnika HRM-a na navigacijskom simulatoru Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu započela su početkom 2019. godine i otad se provode neprekidno. U prvoj fazi provedeno je uvježbavanje pripadnika HRM-a koji su planirani za ulogu obučavatelja u procesu uvježbavanja na navigacijskom simulatoru. U drugoj fazi, na navigacijskom simulatoru provodi se uvježbavanje pripadnika plovnih postrojbi HRM-a.

Obuka na navigacijskom simulatoru iznimno je korisna, za obučavanje početnika, i za osvježenje, dopunu znanja, uvježbavanje standardnih postupaka te stjecanje novih iskustava onih koji su već više godina na moru, jer ni kroz sve to vrijeme nije moguće iskusiti baš svaku situaciju. Naime, dio pomorskih situacija za koje brodske posade moraju biti obučene i spremne pojavno je vrlo rijedak, u stvarnosti vrlo rizičan za brod i posadu ili organizacijski i financijski vrlo zahtjevan za redovitu obuku posada, dok simulacijske vježbe upravo u tom području pružaju troškovno djelotvornu i sigurnu alternativu. U proteklom razdoblju obučavatelji iz Središta za obuku HRM-a razvili su brojne vježbovne scenarije za obuku pojedinaca i plovnih sastava. Izazovnošću i primjenjivošću posebno se ističu vježbe taktičkog manevriranja broda i združene plovidbe plovnih sastava u različitim uvjetima, navigacijske pripreme plovidbe u pojedinim područjima i uplovljavanja u pojedine luke tijekom priprema za međunarodne aktivnosti, vježbe operacija traganja i spašavanja i operacija pomorskog presretanja.

TEKST Martina Stanković

Foto Mladen Čobanović