Vuk 19 – priprema za operacije potpore miru

Cilj vježbe Vuk 19 bio je ocijeniti uvježbanost i osposobljenost 1. motorizirane satnije i njezinih pridodanih sastavnica bojne Vukovi Gardijske mehanizirane brigade u provedbi taktika, tehnika i procedura koje podupiru zadaću operacija potpore miru

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju provedena je od 9. do 11. srpnja vježba Vuk 19, u sklopu koje se provjeravala i ocjenjivala uvježbanost 1. motorizirane satnije bojne Vukovi Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Budući da je osnovni cilj vježbe bio ocijeniti uvježbanost i osposobljenost ojačane 1. motorizirane satnije i njezinih pridodanih sastavnica bojne Vukovi u provedbi taktika, tehnika i procedura koje podupiru zadaću operacija potpore miru, na samom je poligonu nekoliko dana vladalo ozračje nalik onom u Afganistanu. Primjerice, dok su pripadnici Vukova vršili ophodnje određenim rutama, nailazili su na minsko-eksplozivna sredstva, upadali u zasjede, a u njihovu bazu redovito su dolazili civili među kojima su se skrivale osobe s tjeralice i lažne trudnice s eksplozivima. Sve te situacije pripadnici Vukova trebali su prepoznati i adekvatno reagirati.

Osim ocjenjivanja obučenosti 1. motorizirane satnije u provedbi operacija potpore miru, drugi cilj vježbe Vuk 19 bio je pružiti potporu Zapovjedništvu Bojne u ustrojavanju i organizaciji satnijskog tima za izvršenje zadaće, kao i u pripremi i organizaciji borbenih djelovanja. “Budući da je 1. satnija mb Vukovi nominirana za Europsku borbenu grupu (EUBG 2020/2), cilj je vježbe provjeriti sposobnost Satnije. Provodimo vježbu iz mirovnih operacija i želimo vidjeti u kojem smo statusu. Završno ocjenjivanje traje 72 sata, a ukupno sudjeluje 151 pripadnik Vukova,” objašnjava zamjenik zapovjednika mb Vukovi satnik Mario Štimac.

Uvježbavanje postrojbe

Scenarij vježbe temeljio se na hipotetskim situacijama ugroze teritorija. Ulogu protivnika (Opposing force – OPFOR), na vježbi je igralo 40 pripadnika bojne Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade. Same incidente planirao je Odjel za vježbe na zemljištu Središta za borbenu obuku.

“Zadaća je Središta za borbenu obuku u fazi pripreme vježbe uvježbati postrojbu, ali i suprotnu stranu te joj izdati dopunsku zapovijed za provedbu zadaće. Osim toga, zadaća nam je uspostava i uporaba komunikacijsko-informacijskih sustava za vrijeme pripreme i provedbe vježbe, pružanje potpore uz mentoriranje ocjenjivača tijekom faze završne pripreme u provedbi vježbe, ocjenjivanje 1. motorizirane satnije EUBG 2020/II bojne Vukovi te provedba raščlambe s ključnim osobljem postrojbe. Odjel za pripremanje vježbe izradio je koncept incidenata na osnovi unaprijed predviđenih ruta, ophodnji i konvoja, a Odjel za nadzor i ocjenjivanje dat će zaključnu ocjenu kroz provedbene aktivnosti. Trebamo ocijeniti rad u samoj bazi, glavni ulaz, tornjeve, osiguranje perimetra, stražu, ophodnje nazočnosti koje imaju određene rute. To nisu borbene zadaće, nego je riječ o operacijama stabilnosti pa ćemo ocijeniti i rad samog konvoja, koji uvijek ima neku zadaću, primjerice, prijevoz hrane. Ocijenit ćemo reakciju Satnije na minske zapreke, eksplozivna sredstva i zbrinjavanje ranjenika. Osim što Središte za borbenu obuku planira incidente, naš dočasnik zapovijeda i suprotnom stranom, odnosno pripadnicima Sokolova,” kaže čelnik ocjenjivačkog tima na vježbi Vuk 19 bojnik Hajdar Mujačić.

Kako točno izgleda kad ophodnja naiđe na minsko-eksplozivno sredstvo ili se pred ulazom u bazu zatekne više osoba, među kojima se skrivaju teroristi te žele ući unutra, iz prve je ruke mogla vidjeti ekipa Hrvatskog vojnika koja je u obilazak poligona krenula s ocjenjivačkim timom. Zadaća ocjenjivačkog tima bila je pratiti ophodnju u obilasku te bilježiti njezine reakcije i postupanja u incidentnim situacijama.

“Ovdje nadziremo incidente, taktike, radnje i postupke kako bismo procijenili koriste li pripadnici Vukova ispravne metode i rade li nešto pogrešno. Iako ih na ovoj vježbi ocjenjujemo, cilj nam je i da nešto nauče pa na kraju svakog dana radimo raščlambu, dajemo im savjete za buduća poboljšanja u radu. Vodovi se tijekom vježbe rotiraju u identičnim zadaćama kako bi svi pripadnici prošli identične situacije i da bismo vidjeli kako reagiraju pod stresom i u određenim uvjetima.

Primjerice, ova ophodnja prolazi određenom rutom i nailazi na eksplozivnu napravu koju je postavila suprotna strana, odnosno pripadnici Sokolova. Vukovi trebaju provesti postupke ovladavanja terenom, pozvati tim za razminiranje i potom nastaviti ophodnju. Osim toga, postavljene su im i zasjede, redovito dolaze u kontakt s civilnim stanovništvom i osobama s tjeralice. Uz ophodnje, imamo i zadaću konvoja koji nešto prevoze, kontroliraju vozila u kojima može biti skrivena droga ili eksploziv. Jedan vod štiti bazu i zapovjedništvo, ispred kojih također zna biti incidentnih situacija – snajperske vatre, topnički napadi… Vježba traje 72 sata, ima svoj kontinuitet, a dodatni je otežavajući čimbenik to što vrijeme više odmiče, vojnici su umorniji, i to je realna situacija,” objasnio je član ocjenjivačkog tima natporučnik Filip Širanović, inače pripadnik 1. mehanizirane bojne Tigrovi, te na kraju zaključio kako su Vukovi na vježbi pokazali zadovoljavajuću razinu znanja i sposobnosti.


Direktor vježbe pukovnik Ivica Cindrić, zamjenik zapovjednika SBO-a

“Cilj vježbe je ocijeniti bojnu Vukovi, koja je ujedno bojna za EUBG snage, te da realno prikaže svoje sposobnosti, a sve to nam omogućuje sustav MILES. Važno je napomenuti da nakon dugog niza godina, tijekom kojih smo provodili samo klasične napadne i obrambene operacije, na ovoj vježbi s Vukovima provodimo vježbu usmjerenu za pripremu i ocjenjivanje spremnosti za operacije potpore miru, poput one u Afganistanu, Indiji ili Pakistanu. Scenarij vježbe pripremio je naš Odjel za vježbe na zemljištu, Zapovjedništvo Bojne i zapovjednik Satnije, koja je na provjeri. Pratimo reakcije Satnije i mogu reći da se dobro prilagođava situacijama, što je svakako poželjno jer su to operacije u kojima nema previše predvidljivosti i od pripadnika se očekuje brza reakcija.”

 

Martina Butorac

Foto: Tomislav Brandt