Zajedničkim vježbama jačamo vlastite sposobnosti

Pripadnici Hrvatske vojske u 2023. godini planiraju provesti 21 međunarodnu vježbu u Hrvatskoj i tri obučne aktivnosti, a u inozemstvu bi trebali sudjelovati u 44 vježbe s oružanim snagama zemalja saveznika

   

Vlada Republike Hrvatske donijela je 2. veljače 2023. Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2023. godini.Odlukom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske oružanim snagama država saveznica radi održavanja triju obučnih aktivnosti i 21 vježbe u Republici Hrvatskoj. Odobrava se i prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama radi sudjelovanja u 44 vježbe u inozemstvu s oružanim snagama država saveznica.

Ministar obrane Mario Banožić naglasio je kako je uporište za donošenje ove Odluke u članku 69. Zakona o obrani, koji je u skladu s člankom 7. Ustava Republike Hrvatske. “Kod donošenja ove Odluke Vlade, kao i kod Odluke koju je Vlada predlagala Hrvatskom saboru u vezi sa sudjelovanjem Hrvatske vojske u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini – EUMAM riječ je o sudjelovanju oružanih snaga država saveznica, odnosno država članica NATO-a i Partnerstva za mir, u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora,” rekao je ministar Banožić.

“Naglašavam da u proceduri donošenja Odluke o obuci i vježbama nije postavljano pitanje ovlasti ministra obrane da traži prethodnu suglasnost Predsjednika Republike na prijedlog Vlade, nego je ona na traženje ministra obrane dana, a što je osporavano u proceduri donošenja Odluke o sudjelovanju Hrvatske vojske u misiji EUMAM čime je stvorena procedura za traženje dvotrećinske većine u Hrvatskom saboru,” istaknuo je.

Vježbe u Republici Hrvatskoj

 

BAYONET APEX –  veljača i ožujak 2023. Provodi se u Republici Hrvatskoj s pripadnicima Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Cilj je uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija uz provedbu gađanja na razini desetina/vod. Oružane snage Republike Hrvatske pružaju potporu kao zemlja domaćin.

MADRIGAL 23 distribuirana je računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu brigade koja će se provesti u ožujku 2023. u Republici Hrvatskoj. Cilj je povećanje operativnih sposobnosti i uvježbavanje stožera brigade u provedbi napadnih i obrambenih operacija. Zapovjedništvo MND-C (Multinational Division Center) Mađarska bit će u ulozi nadređenog zapovjedništva divizije.

ŠTIT 23 – travanj 2023. Sudjeluju pripadnici oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Poljske i Francuske. Cilj je povećanje operativnih sposobnosti postrojbi protuzračne obrane te prikaz sposobnosti uočavanja, praćenja i gađanja ciljeva u zračnom prostoru pripadnika postrojbi protuzračne obrane.

NEW BASTION 23-1 distribuirana je računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) koja će se provesti u travnju 2023. tijekom koje je planirano izmještanje prednjeg zapovjednog mjesta na teritorij Hrvatske. Cilj je povećanje operativnih sposobnosti i obuka borbenog stožera brigade te potpora provedbe vježbe Zapovjedništva MND-C.

SHARP LYNX 23 provodit će se u dvije faze. U prvoj fazi tijekom travnja 2023. provest će se uvježbavanje Stožera Multinacionalne bojne vojne policije u Hrvatskoj s pripadnicima oružanih snaga Češke, Gruzije, Slovačke i Poljske. Druga faza vježbe provest će se u listopadu 2023. u Češkoj. Cilj je obuka pripadnika Vojne policije za planiranje i provedbu zadaća tijekom združenih operacija u međunarodnom okruženju, jačanje interoperabilnosti članica NATO-a i razvoj interoperabilnosti partnerskih zemalja.

SIGURNOST 23 – svibanj 2023. Provjeravat će se funkcioniranja rada tijela sustava domovinske sigurnosti u odgovoru na veliki požar na otvorenom prostoru i druge vrste ugroza, kroz uvježbavanje i provjeru operativnih sposobnosti i suradnju pripadnika postrojbi Republike Hrvatske i susjednih zemalja (Slovenija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina).

ADRIATIC PARTNERSHIP MIO VBSS EXERCISE 23 – svibanj 2023.  Provodi se u Hrvatskoj s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Slovenije, Italije i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem uvježbavanja i upoznavanja s procedurama taktičke razine za operacije presretanja na moru, za operacije protiv krijumčarenja na moru te za zaštitu pomorske infrastrukture.

ASTRAL KNIGHT 23 – svibanj 2023. Provodit će se jednim dijelom u Hrvatskoj s oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država i Rumunjske s ciljem razvoja Sustava povratka izoliranog osoblja u prijateljski nadzor i provedbu povratka izoliranog osoblja u prijateljski nadzor raspoloživim snagama u području operacije u sklopu integrirane protuzračne i proturaketne obrane zemalja sudionica.

IMMEDIATE RESPONSE 23 – svibanj i lipanj 2023. Provodit će se jednim dijelom u Republici Hrvatskoj s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, partnerskih sposobnosti i jačanja interoperabilnosti sa snagama članica NATO-a i partnerskih zemalja kroz provedbu multilateralne vježbe usmjerene na združeni prihvat i uvođenje snaga u područje operacije te planiranje i provedbu borbenih djelovanja.

LAUFER 23 provodit će se u svibnju i lipnju 2023. u Republici Hrvatskoj s pripadnicima oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država i ostalih članica Američko-jadranske inicijative s ciljem generiranja i uporabe multinacionalne arhitekture s vojnoobavještajnim modulom.

STRONG BASTION 23 distribuirana je računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar), a provest će se u lipnju 2023. tijekom koje je planirano izmještanje prednjeg zapovjednog mjesta u Hrvatsku s ciljem ocjenjivanja Stožera MND-C tijekom izmještanja prednjeg zapovjednog mjesta.

POSKOK 23 provodit će se u Republici Hrvatskoj u srpnju 2023. s oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Sjedinjenih Američkih Država. Provest će se ocjenjivanje pripadnika specijalnih snaga u sklopu provedbe priprema za sudjelovanje u snagama brzog odgovora.

SAVA STAR 23 provodit će se u Republici Hrvatskoj u rujnu 2023. s Oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Obrambenim snagama Mađarske s ciljem povećanja operativnih sposobnosti i interoperabilnosti kroz integraciju snaga u zajedničkom djelovanju.

ADRIATIC PARTNERSHIP MCM/Dive 23 provodit će se u rujnu 2023. u Republici Hrvatskoj s oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država, Crne Gore, Slovenije, Savezne Republike Njemačke,  Poljske, Grčke, Italije i Albanije s ciljem uvježbavanja u planiranju i provedbi protuminskih operacija po NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama.

SAREX 23 –  rujan 2023. Provodi se na području isključivih gospodarskih pojasa Hrvatske i Italije. Sudjeluju posade brodova obalnih straža obje zemlje. Cilj je uvježbavanje zapovjedništava pomorskih snaga obalnih straža u planiranju i vođenju operacija traganja i spašavanja na moru.

HARPUN 23 – listopad 2023. Cilj je uvježbavanja postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga država saveznica u planiranju i vođenju operacija na moru (klasične operacije i asimetrične ugroze) te gađanje ciljeva na moru i u zraku, uz provedbu pomorsko-zračnog desanta.

NEW BASTION 23-2 distribuirana je računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) koja će se provesti u listopadu i studenom 2023. s ciljem povećanja operativnih sposobnosti i obuke borbenog stožera brigade te potpore provedbe vježbe Zapovjedništva MND-C.

BAYONET READY provodit će se u listopadu i studenom 2023. u Republici Hrvatskoj s pripadnicima Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Uvježbavat će se zračni desant, napadne i obrambene operacije uz provedbu gađanja na razini desetina/vod. Oružane snage Republike Hrvatske pružaju potporu kao zemlja domaćin.

BAYONET FROST provodit će se u studenom i prosincu 2023. u Republici Hrvatskoj s pripadnicima oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Cilj je uvježbavanje napadnih i obrambenih operacija uz provedbu gađanja na razini desetina/vod. Oružane snage Republike Hrvatske pružaju potporu kao zemlja domaćin.

CYBER COALITION 23 – simulacijska vježba u studenom i prosincu 2023. u Hrvatskoj, Estoniji i drugim članicama NATO-a s ciljem provjere dostignute razine sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane. Osim pripadnika hrvatskih Oružanih snaga, sudjeluju predstavnici drugih tijela u Republici Hrvatskoj i predstavnici članica Europske unije i NATO-a.

INTEGRATED RESOLVE 23 provodit će se u drugoj polovini 2023. u Republici Hrvatskoj s ciljem uvježbavanja planiranja civilne i vojne operacije Europske unije provedbom procesa odlučivanja na političkoj i vojnoj razini.

 

Obučne aktivnosti

 

Obuka AIRWEEKs provodit će se tijekom 2023. godine u Republici Hrvatskoj s oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država. Cilj je obučnih aktivnosti dostizanje i održavanje sposobnosti i interoperabilnosti zračnih kontrolora bliske zračne potpore te uvježbavanje s avionima i helikopterima Zračnih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Europi radi standardizacije postupaka. Aktivnost će se provoditi na vojnim lokacijama Oružanih snaga Republike Hrvatske koje osim sudjelovanja u obuci pružaju potporu zemlje domaćina.

Akroskupina Red Arrows Kraljevskog ratnog zrakoplovstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske posjetit će u travnju 2023. godine Republiku Hrvatsku radi njihove pripreme za nastupe u 2023. godini pod nazivom Pre-Public Display Authority (PDA) TRG Red Arrows in Croatia.

Obuka u okviru Međunarodnog središta za specijalne zračne operacije (MSAP TC – Multinational Special Aviation Program Training Center) provodit će se tijekom 2023. godine u Međunarodnom središtu za specijalne zračne operacije u vojarni ”Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zadru radi provedbe obuke pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za specijalne zračne operacije. Na obuci sudjeluju i pripadnici oružanih snaga članica NATO-a.

Vježbe izvan Republike Hrvatske

 

ORION 23 provodit će se u veljači, ožujku, travnju i svibnju 2023. u Francuskoj s ciljem uvježbavanja za rad u NATO-ovoj zapovjednoj strukturi i Zapovjedništvu komponente združenih zračnih snaga u provedbi složenijih operacija.

STEADFAST COBALT 23, RAMSTEIN DUST 23 i COBALT CLOUD 23 provodit će se tijekom 2023. godine u organizaciji NATO-a. Sudjeluje Satnija razmjestivog komunikacijskog modula radi potpore i osiguranja sigurnih komunikacijskih kanala.

TORREJON ADVANTAGE 23 provodit će se u ožujku i listopadu 2023. u Španjolskoj s ciljem poboljšanja obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO-ova Integriranog sustava zračne i raketne obrane NATINAMDS.

NEW BASTION 23-1 distribuirana je računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar), a provest će se u travnju 2023. Tijekom vježbe planirano je izmještanje prednjeg zapovjednog mjesta u Republiku Hrvatsku s ciljem povećanja operativnih sposobnosti i obuke borbenog stožera brigade te potpore provedbe vježbe Zapovjedništva MND-C.

RAMSTEIN AMBITION 23 – travanj i svibanj 2023., Savezna Republika Njemačka. Cilj je uvježbavanja za rad u NATO-ovoj zapovjednoj strukturi i Zapovjedništvu komponente združenih zračnih snaga u provedbi složenijih operacija.

CYBER NET 23 – travanj i svibanj 2023., Kraljevina Nizozemska. Cilj je uvježbavanja međunarodnog tima za brzi odgovor u reakciji na računalno sigurnosni incident.

SIGURNOST 23 – svibanj 2023. Provjeravat će se funkcioniranja rada tijela sustava domovinske sigurnosti u odgovoru na veliki požar na otvorenom prostoru i druge vrste ugroza, kroz uvježbavanje i provjeru operativnih sposobnosti i suradnju pripadnika hrvatskih vatrogasnih postrojbi i susjednih država (Slovenija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina), uz i preko granice Hrvatske.

ITA MINEX 23 – svibanj 2023., Italija. Cilj je uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanja protuminskih ronilaca.

STEADFAST FOUNT  23 – svibanj 2023. Obuka NATO-ovih snaga brzog odgovora kroz računalne sustave za koordinaciju te praćenje transporta i razmještaja snaga u području operacije.

IMMEDIATE RESPONSE 23
provodit će se u svibnju i lipnju 2023. jednim dijelom u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, partnerskih sposobnosti i unapređenje interoperabilnosti sa snagama članica NATO-a i partnerskih zemalja kroz provedbu multilateralne vježbe usmjerene na združeni prihvat i uvođenje snaga u područje operacije te planiranje i provedbu borbenih djelovanja.

STEADFAST INTEREST 23 – svibanj i lipanj 2023., Rumunjska. Cilj je povećanje interoperabilnosti i dostizanja vojnoobavještajnih standarda.

UNIFIED VISION 23 – svibanj i lipanj 2023., Savezna Republika Njemačka. Nastavak razvoja i jačanja NATO-ovih Združenih sposobnosti obavještajnog, motrilačkog i izvidničkog djelovanja.

SABER GUARDIAN 23 – svibanj i lipanj 2023., Rumunjska. Promicanje stabilnosti i sigurnosti u području jugoistočne Europe i Crnog mora, jačanje partnerskih mogućnosti, povjerenja i razvoja interoperabilnosti između Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država i oružanih snaga partnerskih zemalja jugoistočne Europe.

ADRIATIC STRIKE 23 – svibanj i lipanj 2023., Slovenija. Povećanje operativnih sposobnosti i interoperabilnosti prednjih zračnih kontrolora kroz uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore.

ADRION 23 CAX i ADRION 23 LIVEX provodit će se u svibnju i lipnju 2023. u Italiji s oružanim snagama Albanije, Crne Gore, Grčkom, Italijom i Slovenijom s ciljem uvježbavanja NATO-ovih procedura i postupaka te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize.SAFETY FUEL 23 – svibanj i lipanj 2023. Cilj je obuka i uvježbavanje procedura prijma i zadaća skladištenja i distribucije goriva između oružanih snaga Savezne Republike Njemačke, Mađarske i Oružanih snaga Republike Hrvatske, uvježbavanja procedura u sklopu taktičkog prijma i raspoređivanja snaga te osiguranja održivosti.

SAFETY TRANSPORT 23 – svibanj i lipanj 2023. Cilj je obuka i uvježbavanja procedura prijma u okviru obuke snaga i povećanja interoperabilnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga članica NATO-a u pružanju prometne potpore u području operacija, potpore planiranju prijma i raspoređivanja snaga u operaciji uz razvijanje sposobnosti koordinacije s civilnim tijelima u provedbi operacije.

STRONG BASTION 23 distribuirana je računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) koja će se provesti u lipnju 2023. Planirano je izmještanje prednjeg zapovjednog mjesta u Republiku Hrvatsku s ciljem ocjenjivanja Stožera MND-C tijekom izmještanja prednjeg zapovjednog mjesta.

IEL MILU 23 provodit će se u lipnju 2023. u Rumunjskoj s oružanim snagama članica NATO-a i  Gruzije s ciljem povećanja operativnih sposobnosti, uvježbavanja sastavnica kroz planiranje i provedbu operacija u višenacionalnom okružju.

JOINT COOPERATION 23 provodit će se u lipnju 2023. u Saveznoj Republici Njemačkoj s oružanim snagama država članica NATO-a i EU-a s ciljem povećanja operativnih sposobnosti i interoperabilnosti CIMIC tima.

MAGEX 23 – lipanj 2023. Savezna Republika Njemačka. Uvježbavanje za rad u NATO-ovoj zapovjednoj strukturi i Zapovjedništvu komponente združenih zračnih snaga u provedbi složenijih operacija.

MOV CON MILU 23 provodit će se u lipnju 2023. s ciljem obuke snaga i povećanja sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske u planiranju, upravljanju i provedbi prometne potpore.

CWIX 23 – lipanj 2023., Poljska. Testirat će se, procijeniti i poboljšati interoperabilnost između NATO-ovih i nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava s posebnim naglaskom na sustave koji će biti korišteni u NATO-ovim vođenim operacijama.

LIVEX STEINFELD 23 –  srpanj 2023., Austrija. Nacionalna vježba Terezijanske vojne akademije na temu osiguranja i napada na operativno područje. Vježba je prije svega namijenjena sudjelovanju vojnih kadeta.

AMBER MIST –  kolovoz i rujan 2023., Litva. Cilj je uvježbavanje međunarodnog tima za brzi odgovor u reakciji na računalno-sigurnosni incident.

NATO C-UAS – rujan 2023., Nizozemska. Oružane snage Republike Hrvatske sudjeluju s ciljem usvajanja znanja i prikupljanja informacija o novim tehnologijama kao preduvjetu za razvoj potrebnih sposobnosti za uspješnu borbu protiv besposadnih zrakoplovnih sustava.

DYNAMIC MOVE 23-2 –  rujan 2023., Italija. Cilj je obuka stožernog osoblja u minskom ratovanju i desantnim operacijama.

SAREX 23 provodit će se u rujnu 2023. na području isključivih gospodarskih pojasa Hrvatske i Italije. Sudjeluju posade brodova hrvatskih i talijanskih obalnih straža s ciljem uvježbavanja zapovjedništava pomorskih snaga obalnih straža dviju zemalja u planiranju i vođenju operacija traganja i spašavanja na moru.

STEADFAST FLOW 23 – rujan 2023., Turska. Provodit će se s ciljem obuke kroz računalne sustave za koordinaciju, praćenje transporta i razmještaja snaga u području operacije.

SABER JUNCTION 23 – rujan 2023., Savezna Republika Njemačka. Cilj je uvježbavanje skupine za psihološko-informacijske operacije u međunarodnom okružju.

JACKAL CAVE 23 –  rujan 2023., Mađarska. Uvježbavanje stožernog osoblja regionalnog zapovjedništva specijalnih snaga u sklopu provedbe priprema za sudjelovanje i provedbu stožernih funkcija.

STEADFAST JUPITER 23 –  rujan i listopad 2023., Poljska. Razvoj interoperabilnosti, uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju i ocjenjivanje operativnih sposobnosti stožernog osoblja.

SHARP LYNX 23 provodit će se u dvije faze. U prvoj fazi u travnju 2023. uvježbavat će se Stožer Multinacionalne bojne vojne policije u Hrvatskoj s pripadnicima oružanih snaga Češke, Gruzije, Slovačke i Poljske. Druga faza provest će se u listopadu 2023. u Češkoj. Cilj je obuka pripadnika vojne policije za planiranje i vođenje zadaća tijekom združenih operacija u međunarodnom okruženju te jačanje interoperabilnosti članica NATO-a i partnerskih zemalja.

SALWATOR 23 – listopad 2023., Poljska. Ocjenjivanje dostignutih operativnih sposobnosti stožernog osoblja u razvoju interoperabilnosti, planiranju i provedbi specijalnih operacija u združenom međunarodnom okružju.

STEADFAST JACKAL 23 – listopad 2023., Mađarska. Povećanje operativnih sposobnosti ustrojstvenih jedinica regionalnog zapovjedništva specijalnih snaga uz razvoj interoperabilnosti.

ROYAL BLACK HAWK 23 – listopad 2023., Francuska. Povećanja operativnih sposobnosti i interoperabilnosti prednjih zračnih kontrolora kroz uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore.

NEW BASTION 23-2 distribuirana je računalno potpomognuta vježba na zapovjednom mjestu MND-C (Multinational Division Centar) koja će se provesti u listopadu i studenom 2023. u Mađarskoj s ciljem povećanja operativnih sposobnosti i obuka borbenog stožera brigade te potpore provedbe vježbe Zapovjedništva MND-C.

CYBER COALITION 23 provodit će se kao simulacijska vježba u studenom i prosincu 2023. u Hrvatskoj, Estoniji i drugim članicama NATO-a s ciljem provjere dostignute razine sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane te podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području kibernetičke obrane. Osim pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju i predstavnici drugih tijela u Republici Hrvatskoj i predstavnici članica Europske unije i NATO-a.

MILEX 23 provodit će se u 2023. u EU-ovoj članici s ciljem uvježbavanja stožernog osoblja na strateškoj i operativnoj razini u planiranju EU-ovih operacija te uvježbavanje sustava zapovijedanja i nadzora između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga.

DECI 23  provodit će se u 2023. godini u EU-ovoj članici s ciljem promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanja partnerskih sposobnosti u području civilno-vojne suradnje i upravljanja kriznim situacijama u okviru DECI inicijative.

CEDC 23  provodit će se u 2023. godini u EU-ovoj članici s ciljem promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti u području civilno-vojne suradnje i upravljanja kriznim situacijama.

CMX 23 – Republika Hrvatska sudjelovat će u 2023. u simulacijskoj vježbi upravljanja u krizama NATO-a – CMX 23, a odvija se u članicama NATO-a, NATO-ovim strateškim zapovjedništvima i sjedištu NATO-a u Bruxellesu. Glavni je cilj vježbe na razini NATO-a uvježbavanje procesa savezničkih konzultacija i kolektivnog odlučivanja u situacijama iz članaka 4. i 5. Sjevernoatlantskog ugovora, postavljenim u okvir hibridnog ratovanja. Ciljevi na nacionalnoj razini: podizanje svijesti strateške razine odlučivanja nadležnih tijela Republike Hrvatske o sustavima i procesima upravljanja u krizama u RH i NATO-u; stjecanje boljeg uvida u stanje nacionalnih sposobnosti i procedura odgovora na krize i njihovu komplementarnost s NATO-ovim procedurama; uvježbavanje i validacija procedura donošenja odluka u situacijama kolektivne obrane i hibridnog ratovanja; validacija izrađenih elaborata o implementaciji Mjera odgovora na krize NATO-a u Republici Hrvatskoj.Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu za 2023. godinu na razdjelu Ministarstva obrane i iznose oko dva milijuna eura.

Pripremio  Željko Stipanović; FOTOARHIVA  HRVATSKOG VOJNIKA