Zaštita okoliša u sustavu obrane

Kad je riječ o praćenju stanja okoliša na vojnim poligonima i vježbalištima, sustavno se kontrolira stanje zraka, vode, tla, prirode i seizmičkih aktivnosti uzrokovanih vojnim djelovanjem

Očuvanje prirodnih resursa na brojnim vojnim  lokacijama, koje koriste pripadnici Hrvatske vojske, sprečavanje onečišćenja okoliša, umanjivanje i ublažavanje posljedica koje bi vojne aktivnosti mogle imati na okoliš i prirodu, praćenje i očuvanje biološke raznolikosti, gospodarenje otpadom, zaštita od požara te krajobrazno uređenje vojnih lokacija glavne su aktivnosti kojima se bavi Odjel za zaštitu okoliša u Ministarstvu obrane.

Foto: J. Kopi

Temelj za provedbu zaštite okoliša unutar sustava obrane, tumači voditeljica Odjela za zaštitu okoliša Vedrana Glavinović, nacionalna je zakonska regulativa i implementirani propisi Europske unije.

”Područje zaštite okoliša zahtijeva i propisuje širok spektar znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, obavljanje poslova planiranja, organizacije, operativnog provođenja i nadzora u području zaštite okoliša u svrhu provedbe zakonskih propisa, nacionalnih i međunarodnih, a ulaskom RH u NATO i prilagodbu postupanja po NATO-ovim standardima,” objašnjava voditeljica Odjela.

Vojni poligoni i vježbališta

Kad je riječ o praćenju stanja okoliša na vojnim poligonima i vježbalištima, sustavno se kontrolira stanje zraka, vode, tla, prirode i seizmičkih aktivnosti uzrokovanih vojnim djelovanjem. Tako se, primjerice, na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik“ na Slunju  prati kvaliteta zraka kroz meteorološke i kemijske parametre u čiju je svrhu izgrađena i instalirana automatska meteorološka postaja. Pomoću seizmološke postaje instalirane na slunjskom poligonu kontrolira se i seizmička aktivnost uzrokovana bojnim gađanjima, koja se najčešće i provode na našem najvećem vojnom poligonu. Također, prati se i kvaliteta vode rijeke Mrežnice uzorkovanjem na odabranim lokacijama unutar poligona te laboratorijskim analizama uzetih uzoraka. Djelovanje projektila i mina ostavlja svoj trag i u tlu pa se tako svake dvije godine prati stanje tla u svrhu kontrole njegove oštećenosti i prisutnosti teških metala.

”Kako bi se utvrdio utjecaj vojnih aktivnosti na okoliš, ispitivanje tla i vode sukladno preporukama struke prije i nakon izvođenja međunarodnih vojnih vježbi provodi se i na vojnom poligonu ”Josip Markić“ kod Knina. Kroz terenske aktivnosti i laboratorijsku analizu provodi se i monitoring morskih staništa na vojnom poligonu na otoku Žirju u uvali Stupica,” navodi Vedrana Glavinović.

Gospodarenje otpadom

Jedna od važnijih zadaća Odjela za zaštitu okoliša jest i unapređenje sustava gospodarenja otpadom. To prije svega uključuje organizaciju pravilnog prikupljanja otpada, čuvanja, skladištenja i zbrinjavanja u skladu sa zakonskim odredbama.

”Sami počeci rada Odjela za zaštitu okoliša bili su usmjereni upravo na problematiku zbrinjavanja otpada koji je zatečen na svim lokacijama u velikim količinama, a ujedno je bio i nepravilno skladišten i odložen,” kaže voditeljica Odjela.

Međutim, stručnim pristupom uređen je sustav zbrinjavanja opasnog otpada koji se generira na svim lokacijama te su osigurani uvjeti da se otpad putem ugovora s ovlaštenim koncesionarima i tvrtkama zbrinjava sukladno zakonu. Osim toga, kako bi se osiguralo odvojeno prikupljanje otpada, vojne lokacije opremljene su i ekospremnicima i zelenim otocima. Odjel za zaštitu okoliša trenutačno radi na razvrstavanju vojnih objekata prema kategorijama ugroženosti od požara, a nastavljena je i izrada programa gospodarenja šumama posebne namjene na vojnim lokacijama.

”Kontinuirano se provodi krajobrazno uređenje vojnih lokacija, kao i izrada projekata krajobrazne arhitekture za njih,” zaključuje voditeljica Odjela te navodi samo neke primjere krajobraznog uređenja vojnih kompleksa – vojarna ”Stožerni brigadir Ante Šaškor“ u Delnicama, vojarna ”Admiral flote Sveto Letica-Barba“ u Splitu, vojarna ”Hrvatski branitelji Istre“ u Puli, kao i ”Trg Hrvatske vojske“ u zgradi Ministarstva obrane u Zagrebu.


Istraživanje risova na poligonu ”Eugen Kvaternik“

Unutar granica vojnog poligona ”Eugen Kvaternik“ kod Slunja obitavaju i razmnožavaju se sve tri vrste velikih zvijeri: medvjed, vuk i ris. Budući da ris ima status ugrožene vrste, Odjel za zaštitu okoliša ostvario je suradnju s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu u provedbi međunarodnog projekta LIFE Lynx čiji je glavni cilj prikupiti spoznaje o populaciji risa u Hrvatskoj. U projektu, koji je započeo 2017. i trajat će do 2024., sudjeluje pet zemalja – Italija, Slovenija, Hrvatska, Slovačka i Rumunjska. U Slovačkoj i Rumunjskoj hvataju se risovi i potom se radi repopulacija na području Hrvatske, Slovenije i Italije.

Tekst: Martina Butorac                                                                        

Fotoarhiva MORH-a