Zavod koji život znači

Zavod za pomorsku medicinu u javnosti je poznat po spašavanju života, odnosno liječenju u barokomori, a u zadnjih 30 godina odrađeno je više od 600 žurnih intervencija

Zavod za pomorsku medicinu Split ustanova je od posebnog interesa i značaja za Hrvatsku vojsku, posebice kad je u pitanju organizacija zdravstvene zaštite pripadnika naših Oružanih snaga. Osim svoje temeljne uloge, Zavod je na raspolaganju civilnim zdravstvenim ustanovama u pružanju usluga specifične zdravstvene zaštite.

Ove godine obilježava se 30 godina od njegova osnutka pa smo o radu tijekom protekla tri desetljeća razgovarali sa sadašnjim ravnateljem brigadirom Draženom Cvitanovićem, dr. med.

Osnovan je kao ustrojstvena cjelina Hrvatske ratne mornarice pod imenom Institut pomorske medicine 16. rujna 1991. Naime, djelatnici Instituta, koji je do tada bio u sastavu bivše Jugoslavenske ratne mornarice, tog su dana preuzeli Institut i stavili ga na raspolaganje Republici Hrvatskoj.

Vodeća medicinska ustanova

Za vrijeme Domovinskog rata, objašnjava ravnatelj, Institut pomorske medicine bio je vodeća medicinska ustanova u pružanju specifične zdravstvene zaštite pripadnicima Oružanih snaga RH na području epidemiologije, preventivne medicinske zaštite, sanitarne kemije i toksikologije te mikrobiologije.

“Na Institutu je tijekom Domovinskog rata hiperbaričnom oksigenacijom uspješno liječeno 200 najtežih ranjenika,” ističe brigadir Cvitanović.

Usto, za vrijeme Domovinskog rata, djelatnici su radili brojne kemijske i bakteriološke analize uzoraka vode i hrane, izvršavali nadzor uvjeta boravka i rada u postrojbama HV-a, sudjelovali u sanitetskom osiguranju postrojbi na terenu, obavljali selekcijske i kontrolne preglede djelatnika te niz drugih zadaća u cilju očuvanja zdravlja. 

Oradu tijekom protekla tri desetljeća Zavoda razgovarali smo sa sadašnjim ravnateljem brigadirom Draženom Cvitanovićem, dr. med.

Nakon završetka rata Institut je zadržao status ključne zdravstvene ustanove OSRH u području specifične zdravstvene zaštite, a nastavio je pružati određene zdravstvene usluge i civilnom sektoru. Istodobno je započeo proces stalnog preustrojavanja i prilagodbe novim funkcionalnim i organizacijskim odrednicama, što je rezultiralo reduciranjem osoblja i određenih djelatnosti unutar Instituta.

Preustrojem OSRH iz 2008. godine Institut za pomorsku medicinu više nije u sastavu Hrvatske ratne mornarice, mijenja naziv u Zavod za pomorsku medicinu te postaje dio Vojnog zdravstvenog središta kao ustrojstvena cjelina Zapovjedništva za potporu OSRH. 

600 žurnih intervencija

“Na Zavodu je ukupno zaposleno 38 djelatnika od čega 13 liječnika, tri vojna psihologa, jedan inženjer kemije te 11 medicinskih sestara, a sustavno se provodi prijam i stručno osposobljavanje mlađih djelatnika. Pripadnici Zavoda sudjelovali su i sudjeluju u međunarodnim vojnim operacijama i misijama potpore miru kao što su ISAF, Odlučna potpora, UNDOF, Sea Guardian, ATALANTA i KFOR,” govori nam brigadir Cvitanović.

Zavod za pomorsku medicinu u javnosti se najčešće vezuje uz spašavanje života odnosno uz liječenje u barokomori, a u zadnjih 30 godina odrađeno je više od 600 žurnih intervencija. Stručni tim barokomore u sastavu doktor medicine – medicinski tehničar – operater visokotlačnih sustava, cijele su godine neprekidno u pripravnosti za liječenje hitnih stanja, bilo da je riječ o stradalim roniocima ili ostalim hitnim kliničkim stanjima.

Zavod za pomorsku medicinu sastoji se od Odjela medicine rada, Odjela za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Odjela za obuku zdravstvene službe i Odsjeka za potporu.

“Jedna od temeljnih zadaća je organizacija i provođenje selekcijskih, prethodnih i periodičnih zdravstvenih pregleda pripadnika Hrvatske vojske kako bi se utvrdila zdravstvena sposobnost za obavljanje službe, kao i kadeta, kandidata za dragovoljne ročnike te kandidata za međunarodne vojne misije i operacije. Zatim tu se liječe specifične ronilačke bolesti, ali i druga akutna i kronična stanja i bolesti za koje postoji indikacija liječenjem hiperbaričnom oksigenacijom,” pojašnjava zapovjednik Zavoda.

Neizostavne su zadaće edukacija zdravstvenih djelatnika iz pomorske, podvodne i hiperbarične medicine te edukacija ronilaca iz podvodne medicine, kao i obuka zdravstvenih djelatnika iz područja osnovnog i naprednog održavanja života i hitnog zbrinjavanja ozlijeđenih. Ovdje treba također spomenuti specijalističko– konzilijarnu zdravstvenu zaštitu pripadnika OSRH, kao i zadaću nadzora uvjeta života i rada u postrojbama naše vojske, dominantno Hrvatske ratne mornarice, uključivši štetnost za zdravlje, zdravstvenu zaštitu i zaštitu na radu.

Zavodu je u funkcionalnom smislu pridodan i Odsjek za pomorsku epidemiologiju Odjela za preventivnu medicinsku zdravstvenu zaštitu VZS-a koji provodi higijensko-epidemiološki nadzor brodova HRM-a te uzorkovanje briseva i vode, sanitarni nadzor postrojbi HRM-a, epidemiološko anketiranje te organizacija cijepljenja u svrhu pripreme kandidata za upućivanje u mirovne misije i operacije i održavanje tečajeva iz higijenskog minimuma.

U ZPM-u su se dugi niz godina provodili i Dani otvorenih vrata na kojima se u suradnji s HRM-om i ronilačkim klubovima predstavljao rad Zavoda civilnoj zajednici, a trenutačno epidemiološka situacija nažalost onemogućava slične aktivnosti.


ZAHVALA U POVODU OBLJETNICE

“U povodu 30. obljetnice zahvaljujem svim bivšim i sadašnjim djelatnicama i djelatnicima koji su uložili svoje znanje i rad u razvoj ovog zavoda na dobrobit svih naših pacijenata i korisnika naših usluga te im čestitam Dan Zavoda,” poručuje brigadir Cvitanović i pritom ističe činjenicu kako je većina djelatnika ZPM-a sudjelovala u Domovinskom ratu.

Brigadir je također zahvalio nadređenom zapovjedništvu Vojnog zdravstvenog središta i Zapovjedništvu ZzP-a na potpori koju pružaju u njihovu radu, kao i Uredu pomoćnika načelnika GS OSRH za zdravstvo te Službi za vojno zdravstvo MORH-a.


Zapovjednici

Prvi zapovjednik IPM-a u Republici Hrvatskoj bio je brigadir prof. dr. sc. Bashkim Agolli, dr. med. Krajem 1992. godine mijenja ga brigadir Josip Blažević, mr. pharm. Od 1996. do 2003. godine dužnost zapovjednika obnaša brigadir prof. dr. sc. Darko Ropac, dr. med. Tijekom 2003. godine obnašatelj dužnosti zapovjednika IPM-a bio je brigadir mr. sc. Ivan Bagarić, dr. med., a od 2003. do 2011. godine brigadir prof. dr. sc. Nadan M. Petri, dr. med., na čije mjesto 1. srpnja 2011. stupa brigadir Mario Dadić, dr. med. Sadašnji je ravnatelj Zavoda za pomorsku medicinu brigadir Dražen Cvitanović, dr. med., koji obnaša dužnost od 24. lipnja 2014.


Organizacija rada

Zavod za pomorsku medicinu operativna je postrojba OSRH, ali i preventivno-medicinska i nastavna ustanova, kojoj je glavna zadaća organizacija, provedba, koordinacija i unapređenje zdravstvene potpore u području pomorske, podvodne i hiperbarične medicine te specijalistička potpora OSRH u cijelosti, kao i obuka djelatnika zdravstvene službe.

Odjel medicine rada

“Na odjelu se obavlja više od 4500 pregleda godišnje po raznim kategorijama, a taj je broj ove godine zbog pandemije COVID-19 odnosno zbog epidemioloških mjera nešto manji. Potpuno opremljena oftalmološka ordinacija, UZV uređaj, uređaj za ergometriju, stalno zaposleni specijalisti psihijatrije i oftalmologije te vojni psiholozi, nadmašuju standarde ordinacija medicine rada,” opisuje nam ravnatelj.

Ovdje se, dakle, obavljaju prethodni, periodički i izvanredni pregledi djelatnika kadeta, dragovoljnih ročnika, ugovornih pričuvnika, službenika i namještenika, kandidata za DVS, djelatnih vojnih osoba te kandidata za mirovne misije i mirovne vojne operacije radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti onih koji ulaze u sustav te kontinuiranog praćenja zdravstvenog stanja onih koji već jesu u sustavu.

Prati se također zdravstveno stanje svih djelatnika putem sistematskih zdravstvenih pregleda, provodi se procjena uvjeta rada na pojedinim radnim mjestima, predlažu se mjere zaštite na radu i poboljšanje uvjeta rada, a u svrhu zaštite od profesionalnih bolesti i očuvanja zdravlja.

Specifičnost Odjela svakako su pregledi kandidata za mirovne misije i mirovne vojne operacije te sukladno tome nužna suradnja s epidemiološkom službom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Odjel za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu

Temeljna zadaća Odjela pružanje je specifične zdravstvene potpore postrojbama i pripadnicima OSRH u području pomorske, podvodne i hiperbarične medicine, te medicine rada. Međutim, svojim stručnim radom i osobljem Zavod je danas na raspolaganju i civilnim zdravstvenim ustanovama, slijedeći tako tradiciju koju njeguje od samog osnivanja.

Zavod je široj javnosti poznat upravo po posjedovanju hiperbarične komore koja služi za liječenje specifičnih ronilačkih bolesti te ostalih kliničkih stanja kod kojih postoji indikacija za liječenje hiperbaričnom oksigenacijom. Kako su ronilački incidenti vojnih ronilaca iznimno rijetki, barokomora se ponajviše koristi za liječenje civila, naših i stranih državljana osobito tijekom turističke sezone.

“Sklapanjem ugovora između MORH-a i Kliničkog bolničkog centra Split te Opće bolnice Šibenik omogućeno je liječenje pacijenata tih bolnica. Tako su samo u prvih osam mjeseci ove godine unatoč pandemiji COVID-19 liječena 102 pacijenta kroz 2200 tretmana,” pojašnjava brigadir Cvitanović.

Temeljem ugovora s Ministarstvom branitelja u barokomori se kontinuirano liječe i hrvatski ratni vojni invalidi, a u tijeku je i potpisivanje ugovora s HZZO-om koji bi stupio na snagu početkom iduće godine čime bi Zavod stekao status ugovorne zdravstvene ustanove. Time bi se omogućilo liječenje pacijenata hiperbaričnom oksigenacijom temeljem uputnice doktora obiteljske medicine.

Zavod je i ovlaštena zdravstvena ustanova u kojoj se provodi dio specijalističkog staža iz medicine rada i sporta u području hiperbarične medicine. Na odjelu se redovito organiziraju i održavaju tečajevi stručnog osposobljavanja zdravstvenog osoblja OSRH iz pomorske i hiperbarične medicine. Također održano je i nekoliko tečajeva za pripadnike Slovenske vojske u sklopu međunarodne vojne suradnje.

Stručno osoblje odjela sudjeluje u provedbi vježbi u nastavi za studente Medicinskog fakulteta te za studente Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu kao i za učenike Zdravstvene škole.

 Odjel za obuku zdravstvene službe

Odjel za obuku zdravstvene službe planira i provodi obučne i nastavne sadržaje iz područja zdravstvene službe, sukladno funkcionalnim područjima koji oblikuju sustav zdravstvene potpore. Održava se kroz četiri nastavna programa funkcionalnih tečajeva za medicinske djelatnike iz područja osnovnog i naprednog održavanja života, hitnog zbrinjavanja ozlijeđenih te medicinske pomoći kod ronilačkih incidenata.

U suradnji sa Središtem za obuku HRM-a provodi se obuka iz funkcionalnog područja podvodne medicine te obuka u spašavanju pod vodom pilota i letačkog osoblja.

U suradnji s HVU-om “Dr. Franjo Tuđman” djelatnici odjela provode specijalistički dio izobrazbe I. i II. razine slijedno rastuće časničke izobrazbe zdravstvene službe. Također se provodi praktični dio nastave za studente I. i II. godine sveučilišnog studija Vojnog pomorstva iz predmeta Prva pomoć i Medicina za pomorce. U sklopu planirane i odobrene međunarodne vojne suradnje, provedena je obuka za pripadnike OS-a Republike Slovenije te libijskog RM-a i Obalne straže.

Odsjek za potporu

Odsjek za potporu ZPM-a organizira, koordinira i provodi logističku, materijalno-financijsku i personalnu potporu odjelima ZPM-a kao i temeljno održavanje infrastrukture, objekta, kruga i okoliša oko objekta.

Tekst: Petra Kostanjšak

Foto: Tomislav Brandt