Završena obuka osvježenja za borbenog spasioca

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu osam polaznika završilo je obuku osvježenja za borbenog spasioca. Obuka je provedena od 3. do 7. svibnja, a polaznici su osvježili znanja i vještine potrebne za rad borbenog spasioca kako bi se licencija produljila za jednu godinu. Zbrinjavanje ranjenika na bojištu doktrina je koja se mijenja u skladu sa suvremenim načinom ratovanja te je neprestano treba pratiti i usklađivati, a preporuka je da svaki tim/posada/desetina ima barem jednog obučenog i licenciranog borbenog spasioca.

Na osposobljavanju polaznika radio je tim instruktora Središta za obuku: nadnarednica Ljubica Blažević i skupnik Stjepan Balog. Potvrde o uspješno završenoj obuci polaznicima je uručio bojnik Stjepan Pitlović, voditelj Odsjeka za izobrazbu i doktrinu zdravstvene službe.

Foto i tekst: Goran Mažar