Završena Obuka osvježenja za borbenog spasioca

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike, Zapovjedništva za potporu provedena je od 18. do 22. veljače Obuka osvježenja za borbenog spasioca. Cilj je obuke osvježiti stečena znanja i vještine potrebne za rad borbenog spasioca kako bi se licencija produžila za godinu dana te upoznavanje s novim  sredstvima i algoritmom zbrinjavanja ranjenika. Zbrinjavanje ranjenika na bojištu doktrina je koja se mijenja u skladu sa suvremenim načinom ratovanja te se neprestano treba pratiti i usklađivati, a preporuka je da svaki tim/posada/desetina ima bar jednog obučenog i licenciranog borbenog spasioca. Polaznici koji su uspješno završili Obuku zadovoljili su sve uvjete za produženje licencije. Potvrde o uspješno završenoj obuci te licencije polaznicima je uručio bojnik Stjepan Pitlović, voditelj Odsjeka za izobrazbu i doktrinu zdravstvene službe. Tom su prigodom polaznici izjavili da im je Obuka osvježenja važna za podizanje samopouzdanja i za obnavljanje stečenih vještina.

Foto i tekst: bjn Goran Mažar