Završila vježba upravljanja u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora

Osmodnevna simulacijska vježba upravljanja u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (Crisis Management Exercise 2017 – CMX 17) završila je 11. listopada.
Glavni cilj vježbe, na kojoj su sudjelovale sve članice NATO-a i partnerske zemlje Finska i Švedska, bilo je uvježbavanje procesa savezničkih konzultacija i kolektivnog odlučivanja u situacijama iz članaka 4. i 5. Sjevernoatlantskog ugovora, postavljenim u okvir hibridnog ratovanja, a vodeći računa o odlukama Samita u Varšavi (Warsaw Summit).
Implementiran je također koncept Paralelnih i koordiniranih vježbi (PACE) Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i Europske unije kako bi se poboljšala usklađenost odgovora na krize unutar obiju organizacija.
U pripremi i provedbi vježbe na nacionalnoj razini sudjelovali su: Ured Predsjednice Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, uključujući Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora u Kraljevini Belgiji, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Sigurnosno-obavještajna agencija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Zavod za sigurnost informacijskih sustava, CARNET – Nacionalni CERT.
Vježbu upravljanja u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj nisu provodile postrojbe na terenu, nego tijela državne uprave i ustrojstvene cjeline Oružanih snaga RH koje bi postupale i u stvarnim situacijama, na temelju stvarno propisanih procedura prema načelu “obučavaj se na način na koji bi se borio” (train as you fight).
Glavni ciljevi vježbe na nacionalnoj razini bili su: podizanje svijesti strateške razine odlučivanja nadležnih tijela Republike Hrvatske o sustavima i procesima upravljanja u krizama u Republici Hrvatskoj i NATO-u; stjecanje boljeg uvida u stanje nacionalnih sposobnosti i procedura odgovora na krize i njihovu komplementarnost s NATO-ovim procedurama; uvježbavanje i potvrda u procesu procedura donošenja odluka u situacijama hibridnog ratovanja i kolektivne obrane; potvrda i provjera izrađenih elaborata o implementaciji Mjera odgovora na krize NATO-a u Republici Hrvatskoj; validacija i provjera postupanja međuresornih tijela Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost.
Vježba našoj strateškoj političko-vojnoj razini pruža jedinstvenu priliku za testiranje poznavanja nacionalnih procedura upravljanja u krizama te alata koji joj stoje na raspolaganju u pružanju odgovora na krize. Identificira također nedostatke sustava koje u idućem razdoblju trebamo ispraviti, posebno imajući u vidu pokrenuti proces izgradnje sustava domovinske sigurnosti.
“Erozija iskustva i svjesnosti o navedenom u institucijama je kontinuirana i dijelom prirodna te upravo zato izgradnja iskustva također treba biti kontinuirana. Najbolji način za to je vježba, a ne čekanje krize,” izjavio je čelnik Nacionalne upravljačke skupine vježbe CMX 17 Kristijan Beljan.
Uprava za obrambenu politiku izrazila je zadovoljstvo što iz godine u godinu Ministarstvo obrane na vježbi postiže sve bolje rezultate u smislu uključenosti strateške razine u njezinu provedbu, iskoristivosti vježbe za nacionalne ciljeve te postizanja komplementarnosti NATO sustava s nacionalnim rješenjima u upravljanju krizama.
Dokaz za to je činjenica da je Vlada RH od ove godine odlučila nacionalnu koordinaciju u pripremi i provedbi vježbe prepustiti MORH-u umjesto MVEP-u.
Riječ je bila o 21. vježbi upravljanja u krizama, koja se u NATO-u provodi od 1992., a Republika Hrvatska na njoj sudjeluje od 2005. godine.

Marko Škovrlj