Završna koordinacijska konferencija za vježbu Udar 17

U Zapovjedništvu Gardijske mehanizirane brigade u Kninu održana je 5. rujna Završna koordinacijska konferencija za vježbu na zemljištu s bojnim gađanjem Udar 17, koja će se provoditi od 25. rujna do 6. listopada na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik”.
Završnu koordinacijsku konferenciju otvorio je i vodio direktor vježbe brigadni general Tihomir Kundid, na dužnosti zapovjednika GMBR-a, a sudjelovali su predstavnici postrojbi koje generiraju snage, članovi Glavne planske skupine, predstavnici ocjenjivačkog tima HKoV-a te predstavnici grana OSRH koji podupiru vježbu.
Čelnik Glavne planske skupine pukovnik Ivan Jenjić, na dužnosti voditelja Operativnog Odsjeka S-3 Z GMBR-a, prezentirao je pregled provedenih aktivnosti, vremenski plan aktivnosti i organizacijsku strukturu vježbe te dao riječ voditeljima skupina i podskupina.
Nazočnima su se obratili predstavnici ocjenjivačkog tima HKoV-a na čelu s pukovnikom Vicom Olujićem, a potom i predstavnici HRZ-a i PZO-a, SBO-a, Vojne policije i SOD-a, a na kraju predstavnik G-7 Z HKoV-a pukovnik Nenad Stražanac.
Na vježbi Udar 17 planirana je provedba nacionalnog ocjenjivanja Bojne grupe mehaniziranog pješaštva (BGMP I, sukladno CSp L 1501), sastava: 1. mehanizirana bojna Tigrovi, bitnica haubica D-30 122 mm, vod PZO-a, inženjerijski vod borbene potpore, vod NBKO, ISTAR tim, CIMIC tim i logistički element potpore na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik”. Iz sastava BGMP-a I bit će ocijenjen i 1. HRVCON eFPBG-DEU predviđen za izmještanje u Litvu: 1. mehanizirana satnija, logistička desetina za potporu, ROLE tim, skupina veze, tim VP-a i stožerno osoblje / MNC NE.
Na vježbi Udar 17 planirana je provedba napadne operacije tijekom koje će biti demonstrirana sposobnost kompletnog BGMP-a pri provedbi zadaće bojna u napadu uz provedbu bojnog gađanja.

Z. Smoljo