Završna vježba integracijske obuke novih pripadnika Puma

Na Slunju je 12. rujna 2019. održana završna vježba integracijske obuke novopridošlih pripadnika 2. mehanizirane bojne “Pume”