Združene snage HRZ-a i PZO-a i HKoV-a uspješno provele vježbu

Zajedničkim djelovanjem zračnih i zemaljskih snaga ostvaruje se integracija dviju komponenti, što utječe na razvoj novih doktrina i povećanje borbene moći…

Na vojnom poligonu “Gašinci” 12. je siječnja završila metodsko-pokazna vježba razine postrojbe “Integracija borbenih funkcija u napadu manevarske satnije”. Provodila se od 8. siječnja, a sudjelovali su pripadnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske te Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su i u početnoj fazi pokazali veliku razinu interoperabilnosti zračnih snaga i kopnene vojske. Istodobno je završeno samoocjenjivanje druge razine pripadnika 2. hrvatskog kontingenta u sklopu njihovih priprema za upućivanje u Republiku Poljsku, gdje će sudjelovati u NATO-ovoj aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u borbenoj skupini pod američkim zapovijedanjem. Uz zapovjednike postrojbi na vježbi su bili brigadir Michael Križanec, načelnik Stožera HRZ-a i PZO-a i brigadir Dragan Pondeljak, načelnik Stožera Gardijske oklopno-mehanizirane brigade te promatrač bojnik Sean Spencer iz OS SAD-a.
Svrha vježbe bila je poboljšanje razumijevanja ukupnih sposobnosti ključnog osoblja u odnosu na proces vojnog odlučivanja na razini satnije te integracije borbenih funkcija u planiranju i provedbi misije, a cilj je predstaviti i pokrenuti novi model integrirane obuke. Igrajuće snage sastojale su se od satnijskog tima (dva tenkovska voda, jedan mehanizirani vod te jedan protuoklopni vod), voda protuzračne obrane, bitnice samohodnih višecijevnih lansera raketa Vulkan, pionirskog voda, logističke satnije, tima helikoptera Kiowa Warior te desetine Vojnoobavještajne satnije.
Izvidnički elementi kopnenih snaga, helikopteri OH-58D Kiowa Warrior započeli su vježbu borbenom funkcijom obavještajne potpore prikupljanjem informacija područja operacija kroz digitalnu sliku bojišta. Nakon dobivenih podataka satnijski je tim izveo manevar provedbom taktičkog kretanja te je zaposjeo prikrivne položaje. Zapovjednik tenkovske satnije kao pripremu svojih napadnih djelovanja od časnika za paljbenu potporu odlučio je zatražiti potporu. Nakon odobrenja potpore dva helikoptera Kiowa te bitnica samohodnih višecijevnih lansera raketa otvorili su snažnu i preciznu vatru po prednjim manevarskim elementima protivnika i ostvarili uvjete za nastavak napada. Nakon uništenja protivničkih tenkova helikopterska je posada zauzela najbolju poziciju koja joj je omogućila stalni kontakt s protivnikom uz istodobno minimalnu izloženost mogućim ugrozama.
Tijekom proboja manevarski dio postrojbe naišao je na minsko-eksplozivne zapreke. Trenutačnom paljbenom potporom stvorena je dimna zavjesa pod čijim je okriljem očišćen prolaz kroz minsko- eksplozivne zapreke. Tom je prilikom ranjen jedan pripadnik iskrcajnog dijela borbenog vozila mehaniziranog voda kojem je borbeni spasilac (CLS – Combat Life Saver) pružio prvu pomoć i izvukao ga na sigurnu lokaciju s koje je sanitetskim vozilom prebačen u bolnicu. U nastavku borbenih djelovanja uništeno je vozilo BVP- M-80 u minskom polju koje više nije bilo sposobno za kretanje. Oštećeno je vozilo uklonjeno labudicom nakon uspješno izvršene zadaće ovladavanja neprijateljskog objekta.
Tijekom vježbe helikopteri Kiowa Warrior demonstrirali su napad na cilj poznat pod nazivom ”napad pod 45“. U brišućem letu iskočili su na visinu početka napada i obrušili su se prema meti pucajući iz strojnice. Piloti su demonstrirali kako se s agresivnošću i brzinom izvođenja napada onemogućuje konsolidiranje protivnika koji je istodobno bio pod napadom manevarskih snaga.
Metodsko-pokazna vježba pokazala je kako se zajedničkim djelovanjem zračnih i zemaljskih snaga u napadačkom manevru ostvaruje integracija dviju komponenti uz dodatno uvježbavanje izviđanja, korekcije topničke paljbe, osiguranja područja i bliske zračne potpore. Borbene funkcije manevra, paljbene potpore, zapovijedanja i nadzora dodatno su ojačane obavještajnom potporom i izviđanjem koje su proveli helikopteri Kiowa Warrior.
Oklopne postrojbe imale su bolji pregled nad situacijom na bojištu, značajno im je povećan doseg i učinkovitost te su dobile dodatnu sigurnost mogućnošću dobivanja vatrene potpore iz zraka i sprečavanja iznenađenja.
Dodatna prednost integracijom helikoptera u kopnene operacije jest i veća mogućnost za osiguranjem vatrene potpore pješačkim postrojbama bez certificiranog prednjeg zračnog kontrolora (JTAC – Joint terminal attack controller). JTAC je kvalificirani pripadnik oružanih snaga koji s prednjeg položaja upravlja djelovanjem borbenih zrakoplova, topništva ili brodova koji provode blisku zračnu potporu i druge napadne operacije. Dopustiti uporabu na temelju nekvalificiranog poziva uvijek je rizik za onoga koji pruža tu potporu što posebno dolazi do izražaja u mirovnim misijama. Zbog zajedničkog uvježbavanja pješaštva s helikopterima zapovjedniku je lakše odobriti poziv necertificirane osobe znajući da i bez certifikata posjeduje dovoljno znanja i iskustva za kvalitetan poziv za vatru.
Gledateljstvo vježbe moglo je uočiti kako su piloti koristili prirodne i umjetne prepreke, tzv. maske, kako bi se sakrili od protivnika i postavili u najbolju poziciju. Najveće iznenađenje bila je zvučna kulisa oklopnih vozila koja je u potpunosti zagušila zvuk helikoptera koji su se zbog potrebe vježbe približavali protivniku (i publici) na puno manje distance od realnih. U stvarnoj situaciji protivnik će postati svjestan prisutnosti helikoptera tek kad osjeti njegovo djelovanje. Kontakt s protivnikom posade su ostvarile pomoću senzora smještenog u kugli iznad rotora tzv. MMS. Na taj su način izviđali teren i potvrđivali neprijateljski raspored dobiven od zemaljskih izvidnika.
Za brigadira Michaela Križaneca ovo je tek početak suradnje HKoV-a i HRZ-a i PZO-a gdje se pokušavaju iznaći lekcije koje će se primijeniti tijekom integracije izvidničko-borbenih helikoptera Kiowa Warrior s kopnenom komponentom. Brigadir je utvrdio da ”postoji puno područja na kojima je moguće ostvariti pomake da integracija bude potpuna u dogledno vrijeme“.
Zapovjednik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade brigadni general Denis Tretinjak izrazio je zadovoljstvo provedbom vježbe te je naglasio: ”Posebno nam je zadovoljstvo što na vježbi imamo priliku prvi put zajednički djelovati i s helikopterima Kiowa Warior koji su odnedavno u operativnoj uporabi. To je nedvojbeno velik iskorak za obje postrojbe u podizanju naših sposobnosti u zajedničkom djelovanju.“
Helikopteri OH-58D Kiowa Warrior iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a prvi su put angažirani u vježbi kao potpora kopnenim snagama u području operacija s posebnim naglaskom na uvježbavanje interoperabilnosti u združenom ratnom okruženju, iako ovakav oblik uporabe nije novina. Kad se Hrvatska vojska pripremala za oslobađanje okupiranih teritorija, 1. hrvatski gardijski zdrug u svojem je sastavu imao pješaštvo, oklopništvo i helikoptere. Je li ova metodsko-pokazna vježba povratak iskustvima Domovinskog rata ili prilagodba na novo okruženje suvremene bojišnice manje je bitno. Najvažnije je da su sposobnosti našeg OS-a iz dana u dan na sve višoj i kvalitetnijoj razini.

Marko Škovrlj, foto Mladen Čobanović