28. obljetnica 7. gbr “Puma” i Dan 2. omb “Pume”

Obilježavajući 28. obljetnicu osnutka 7. gardijske brigade HV-a “Puma” i Dan 2. oklopno mehanizirane bojne “Pume” Gardijske oklopno-mehanizirane brigade u varaždinskoj vojarni “7.gbr Puma” 21. prosinca 2020. održana je prigodna svečanost