4. gardijska brigada HV-a – Pauci

Četvrta gardijska brigada ustrojena je 28. travnja 1991., u jeku priprema za ustrojavanje Zbora narodne garde nakon samog početka agresije na Republiku Hrvatsku.

Znak je nastao u Splitu, jesen 1991. Veličina je 95 x 80 mm. Tkano na platnu. Autorica znaka je Denka Marinković.

Na području Dalmacije predviđeno je bilo ustrojavanje 4. brigade kao profesionalne brigade Zbora narodne garde te još pet pričuvnih brigada: 12. brigada ZNG-a Zadar, 13. brigada ZNG-a Šibenik, 14. brigada ZNG-a Split,15. brigada ZNG-a Imotski i 16. brigada ZNG-a Dubrovnik.

Četvrta brigada ZNG-a bila je sastavljena od mladih redarstvenika, njih 130 iz središta za izobrazbu postrojbi za posebne namjene MUP-a PJP Kumrovec. U Split su stigli 30. svibnja 1991. godine. Većina je bila iz Livna, zatim iz Tomislavgrada, Kupresa, Širokog Brijega, Trebižata, Ljubuškog, Stoca i Bugojna. Obuka i ustrojavanje pojedinih postrojbi nastavlja se u bazi u Resniku. Ustrojava se 1. pješačka bojna u Splitu, a zatim 2. pješačka bojna u Sinju, 1. lipnja 3. pješačka bojna u Imotskom i 4. pješačka bojna u Drnišu, koja je 29. srpnja 1991. preimenovana u 1. bojnu.

Ostale postrojbe Brigade bile su: Vod veze, Izvidnički vod, Inženjerijski vod, Diverzantski vod, Vod PZO, Vod NKBO, Logistički vod i Zrakoplovni vod. Te su postrojbe ustrojene tijekom lipnja i srpnja 1991. godine.

Dana 1. kolovoza 1991. slijedio je prvi oružani sukob u Kruševu, a dio Brigade branio je Vrliku. Zrakoplovni vod 4. gardijske brigade sudjeluje 15. rujna 1991. u uspješnoj akciji osvajanja vojarni kod Ploča. Dvije bojne djeluju na drniškoj i sinjskoj bojišnici, a dio Brigade borbeno djeluje na prostoru Zadra i Šibenika. Stvaraju se i prve topničke snage Brigade. Tri samostalna voda 4. gardijske brigade sredinom listopada ulaze u Dubrovnik pod okruženjem i stavljaju se u njegovu obranu na Srđu i Mokošici, gdje ostaju sve do sklapanja primirja. Uz ta tri voda za obranu juga, Brigada angažira i svoju 4., a zatim i 3. bojnu u prosincu 1991. i to na području Imotica – Topolo, a brani se i Ston. Početkom 1992. jedna se bojna nalazi na Bistrini, jedna u Metkoviću, a jedna je držala položaje od Posedarja prema Pagu. Krajem lipnja 1992. oslobođeno je dubrovačko zaleđe, sve do granice na Prevlaci. Četvrta gardijska brigada u operaciji Ljeto ’95 nastupa prema Bosanskom Grahovu, gdje zajedno sa 7. gardijskom brigadom ovladava njegovim širim prostorom. Uslijedila je Oluja. Četvrta je sa 7. brigadom ušla u Knin i nakon kraćeg zadržavanja nastavila ratne operacije prema granici Republike Hrvatske.

Slijedila je operacija Južni potez, u kojoj su 9. listopada 1995. u potpunosti razbijene neprijateljske snage, ali izgubljen je istinski simbol Brigade – general Andrija Matijaš Pauk.

Četvrta gardijska brigada položila je u Domovinskom ratu 194 žrtve. Pet gardista vodi se kao nestali, a 1600 ranjeno je ili je na drugi način stradalo.

Tekst Hrvoje Strukić