GMTBR – od baštinika tradicije gardijskih brigada do sudionika mirovnih misija

Ratno iskustvo neprocjenjivo je u aktivnom procesu provedbe obuke, pogotovo ako se radi o složenijim taktičkim vježbama s bojnim gađanjem. Upravo se takve aktivnosti temelje na iskustvu ljudi koji su bili sudionici Domovinskog rata. Sada kad dolaze mladi časnici s Temeljne časničke izobrazbe, bez obzira na to dolaze li kao kandidati iz sustava, ili kao kadeti, svi u postrojbi imaju razdoblje probnog rada. Posebno pazimo da ih mentoriraju baš ljudi s iskustvom iz Domovinskog rata…

Brigadni general Boris Šerić, zapovjednik Gardijsko motorizirane brigade

Gardijska motorizirana brigada (GMTBR) ustrojena je 1. travnja 2008. godine od 1. gbr – Tigrovi, 2. gbr – Gromovi, 4. gbr – Pauci i 9. gbr – Vukovi. Osim što je baštinik tradicije slavnih ratnih brigada, GMTBR se tijekom godina postojanja profilirao u modernu, u svim segmentima vrhunski uvježbanu postrojbu HKoV-a u kojoj se kontinuirano i intenzivno radi na neprestanom usavršavanju, usvajanju novih znanja, razvoju novih sposobnosti te izvršenju zadaća – onih koje proizlaze iz redovitih obučnih aktivnosti, suradnje vojske s civilnom zajednicom te onih preuzetih kroz članstvo RH u NATO-u i EU-u.
Uoči obilježavanja osme obljetnice ustrojavanja postrojbe s brigadnim generalom Borisom Šerićem, zapovjednikom GMTBR-a, razgovarali smo o prošlosti i izazovima na koje brigada odgovara danas. Poveznica između prošlosti, sadašnjosti ali i vizija budućnosti postrojbe postaje misao koju general Šerić rado naglašava: ”Nama trebaju dobri, i bolji od toga.”

Kako je i zašto došlo do osnivanja GMTBR-a?

Na početku odmah treba naglasiti – GMTBR je baštinik tradicije i sljednik četiriju gardijskih brigada: 1. gbr – Tigrovi, 2. gbr – Gromovi, 4. gbr – Pauci i 9. gbr – Vukovi. U ove četiri brigade tijekom Domovinskog rata život za domovinu položilo je 814 pripadnika, još uvijek se 20 pripadnika vodi nestalima, više od 3000 pripadnika bilo je ranjeno. To su temelji na kojima je nastala ova brigada, to su vrijednosti koje mi iznimno cijenimo. Naš je imperativ čuvanje dostojnog spomena na sve poginule i očuvanje tradicije gardijskih brigada.
Rad na ustroju GMTBR-a trajao je od polovice 2007. godine, a 1. travnja 2008. godine proces preustrojavanja je završen. Treba sagledati okolnosti zašto je uopće došlo do gašenja gardijskih brigada i ustrojavanja GMTBR-a. Tada još nismo bili u punopravnom članstvu NATO-a ni EU-a, ali smo od 2000. godine bili dio PzM-a. Sigurnosni strateški i financijski okvir te misije i zadaće OS-a definirane u Dugoročnom planu razvoja OSRH 2006.-2015 odredili su smjer razvoja te ukupnu brojčanu veličinu. Tim planom definirane su i ustrojene dvije gardijske brigade: GOMBR i GMTBR. Kao članica PzM-a, RH je usvojila set Ciljeva snaga, a oni su uz Dugoročni plan razvoja odredili organizacijsku strukturu, budući izgled i zadaće GMTBR-a, ali i ostalih podređenih postrojbi Zapovjedništva HKoV-a. Ulaskom u NATO te ulaskom u Europsku uniju postali smo punopravni članovi i dajemo svoj doprinos kao ranopravan i pouzdan partner Saveza. U ovom slučaju, to znači ulaganje u vlastitu i zajedničku sigurnost. Ovu je brigadu odredilo i to što su naši pripadnici od početaka, već od 2003. godine, sudjelovali u NATO-ovoj operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu, u mirovnoj misiji UNDOF pod vodstvom UN-a. Od 24 hrvatska kontingenta, svaki drugi kontingent bio je iz sastava GMTBR-a. Od početka ove godine uspostavljena je nova misija Odlučna potpora (Resolute Support Mission (RSM), i upravo su pripadnici bojne Pauci bili oni koji su 1. siječnja 2015. napravili tu transverzalu između ISAF-a i RSM-a. Trenutačno generiramo i pripremamo RSM HRVCON 3 koji treba biti spreman za odlazak u Afganistan u rujnu ove godine.

Kalendar aktivnosti GMTBR-a isplaniran je te popunjen brojnim aktivnostima i vježbama za nekoliko godina unaprijed. Najveći dio aktivnosti vezan je uz obveze koje proizlaze iz članstva u NATO-u i EU-u. O čemu se radi?

Ulaskom u punopravno članstvo NATO-a i EU-a završen je integracijski proces koji mu je prethodio, no naravno da i dalje radimo na poboljšavanju naših sposobnosti. U razvoju snaga prije ulaska u članstvo usmjeravali su nas Dugoročni plan razvoja 2006-2015 i Ciljevi snaga koji su bili usvojeni 2008. godine, a ono što određuje daljnji put u razvoju sposobnosti su Dugoročni plan razvoja 2015-2024 i NATO capability targets koji su usvojeni 2013. godine. U skladu s time, misija brigade je tako koncipirana da imamo jedan dio koji se odnosi na naš angažman u međunarodnim misijama i operacijama zbog zaštite nacionalnih interesa RH u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama tako da razvijamo i one sposobnosti kojima možemo štititi i braniti ostale članice NATO-a, odnosno imati sposobnosti sudjelovanja u operacijama odgovora na krize. U okviru toga naša je zadaća razvijanje definiranih sposobnosti i na tome kontinuirano radimo.

Jedna od preuzetih zadaća je i sudjelovanje u NATO-ovim snagama brzog odgovora (NRF)…

Naša postrojba generira postrojbu jačine jedne mehanizirane satnije u sastav NATO-ovih snaga brzog odgovora, odnosno NRF. Trenutačno se u stand-by fazi nalazi 3. mehanizirana satnija Tigrova, i tako će biti od 1.1. do 31.12. 2015. godine. Od 1. siječnja 2016. u stand-by ulazi 1. mehanizirana satnija Gromova koja je od polovice 2014. godine u intenzivnom ciklusu obuke i čije će ocjenjivanje biti u svibnju ove godine na vježbi SPREMNOST 15. Početkom lipnja ove godine u proces obuke ulazi 2. mehanizirana satnija Gromova. Poprilično je zadaća, obveza i izazova, ali do sada već imamo i dosta iskustva s pripremama snaga za NRF. Sve satnije bojne Tigar već smo provukli kroz taj proces. Da bi se jedna postrojba pripremila, certificirala kao deklarirana snaga, potrebno je pokrenuti proces obuke koji traje najmanje 18 mjeseci prije ulaska u stand-by. Postrojbe se na kraju ocjenjuju po CREVAL-u, univerzalnom alatu za sve članice NATO-a. Ocjenjivanje postrojbi provodi se šest mjeseci prije početka stand-by razdoblja i nakon ocjene borbene spremnosti slijedi integracijska obuka tijekom koje se naša postrojba obučava skupa s postrojbom u čijem će se sastavu nalaziti u razdoblju spremnosti. Tek tada postrojba može ući u stand-by. Važno je napomenuti da postrojbe namijenjene za NRF moraju biti više od 90% popunjene ljudstvom i tehnikom. Ranije su se deklarirane snage generirale iz više satnija unutar jedne ili više bojni, ali smo sada došli u poziciju da točno možemo definirati koja je satnija određena za koju zadaću, i to me posebno veseli.
Osim doprinosa NRF-u, a temeljem dokumenta NATO capability targets 2013 brigada je pripremila, obučila i ocijenila snage ekvivalenta bojne grupe mehaniziranog pješaštva (BGMP). Nositelj prve BGMP-1 koja sa snagama ZzP-a, Središnjice za obavještajno djelovanje, postrojbama borbene i borbene servisne potpore GMTBR-a naša je 1. mehanizirana bojna Tigrovi. BGMP-1 broji više od 800 pripadnika i u spremnosti je do 30 dana.
Do 2018. planiramo pripremiti, obučiti, opremiti i ocijeniti još dva BGMP-a koji će biti u vremenu spremnosti do 180 dana i čije će nositeljice biti mehanizrana bojna Gromovi za BGMP-2 i buduća mehanizirana bojna Pauci za BGMP-3. Prema novom ustroju bojna Pauci, koja je sada 2. motorizirana bojna, bit će ustrojena kao mehanizirana bojna i bit će opremljena BOV-om Patria i sada smo u aktivnom ciklusu obuke tih pripadnika za prijam novih vozila.

Pripadnici GMTBR-a participiraju i u aktivnostima Europske borbene grupe (EUBG). Možete li nam reći više o tim zadaćama?

Još 2012., prije nego što je RH postala punopravna članica EU-a, još dok smo bili u procesu pridruživanja, dali smo prvi kontingent za EUBG – prvi NOS EUBG koji se bazirao na jednoj mehaniziranoj satniji. Za razliku od NRF-a, postrojbe EUBG-a ulaze u razdoblje spremnosti od šest mjeseci – dakle, ciklusi se smjenjuju dva puta godišnje, od 1. siječnja do kraja 6. mjeseca, a onda od 1. srpnja do 31. 12. Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije nastavili smo s doprinosom snagama za EUBG, no te snage više nisu bazirane na mehaniziranoj satniji nego na motoriziranoj satniji. Pripreme se provode na isti način kao i pripreme za NRF – postrojba ulazi u program priprema koji traje 18 mjeseci, slijedi nacionalna certifikacija koja mora biti šest mjeseci prije stand-by, zatim ulazak u stand-by. Mi sada generiramo EUBG 16/2, a trenutačni nositelj je 1. motorizirana bojna Vukovi sa svojom 2. motoriziranom satnijom koja priprema glavni manevarski dio za NOS EUBG 16/2. Deklarirana će postrojba biti opremljena vozilima M-ATV, a mi smo upravo sada u procesu opremanja i uvođenja u operativnu uporabu tih vozila. NOS EUBG bi trebao biti ocijenjen na vježbi UDAR 15, koja će biti provedena u listopadu ove godine. Osim motorizirane satnije, tu je još jedan inženjerijski vod koji generira Inženjerijska pukovnija, te dio stožernog osoblja koje se nalazi u zapovjedništvu snaga i operativnom zapovjedništvu.

Jeste li zadovoljni opremljenošću brigade?

S obzirom na to da je brigada glavna nositeljica priprema većine deklariranih snaga i da smo u prioritetu popune vrlo sam zadovoljan njezinom opremljenošću, ponajprije mislim na nova borbena vozila, nove komunikacijsko-informacijske sustave, osobno naoružanje i opremu vojnika. Već više od tri godine aktualno je uvođenje BOV-a Patria u operativnu uporabu, i mi smo u tome mnogo postigli, posebno s 1. i 2. mehaniziranom bojnom, Tigrovima i Gromovima. U te dvije postrojbe osposobili smo i certificirali sve stalne članove posada – odnosno vozače, zapovjednike vozila i operatore DUOS-a, a jednako tako i dio pješaštva koji se iskrcava.Što se tiče samih Patrija, to jedan od najboljih, najsloženijih i najsofisticiranijih sustava koji HKoV trenutačno posjeduje. Željeli bismo da se proces opremanja BOV-a zaokruži u potpunosti i da se jedan dio vozila naoruža topovima 30 mm. Predviđeno je da se tijekom idućeg razdoblja osam sustava naoruža topom 30 mm. Također, željeli bismo da se na jedan dio Patrija, na koje će biti ugrađivani topovi 30 mm, integrira protuoklopni sustav. Na takav način, topom 30 mm, s integriranim protuoklopnim sustavom mi dobivamo puno veću i značajniju vatrenu moć, a to se od nas i traži u pripremi deklariranih snaga. U ovom trenutku imamo to što imamo, i mi smo time zadovoljni. Za sada na operativnoj uporabi imamo 55 BOV-a Patria, ciklus opremanja će se i dalje nastaviti u skladu s financijskim mogućnostima, ali mi imamo dovoljno Patrija da sve deklarirane snage mogu biti opremljene i da bez ograničenja provodimo obuku.
Što se tiče opremanja snaga, kompletna brigada je zadužila VHS automatsku pušku. Puška je odlična, vro dobrih taktičko-tehničkih karateristika i vrlo precizna.
Također, deklarirane su snage opremljene najsuvremenijim komunikacijskim informacijskim sustavima koji podržavaju vezu unutar postrojbe, prema nadređenom zapovjedništvu i prema domovini ako se radi o deklariranim snagama koje smo uglavnom dobili preko različitih programa opremanja od američke vojske, ili smo ih kupili na tržištu. Dio deklariranih snaga je opremljen Battlefield Management Systemom opremom radi osiguranja prikaza zapovjedniku postrojbe što realnije operativne slike tijekom provedbe operacije. Sukladno Dugoročnom planu razvoja prioritet opremanja jesu deklarirane snage, i nadam se da će u skorom vremenu cijela brigada biti opremljena najsuvremenijim komunikacijsko-informacijskim sustavima. Ako bi se proces opremanja nastavio ovom dinamikom i opremomm koju imamo u BGMP-1, mi bismo bili zadovoljni.

Gardijska motorizirana brigada izrasla je na tradiciji ratnih gardijskih brigada, a njezini pripadnici danas uspješno izvršavaju obveze koje proizlaze iz članstva u NATO-u i EU-u, sudjeluju u međunarodnim mirovnim misijama. Koliko toj današnjoj uspješnosti pridonosi iskustvo i znanje onih koji su sudjelovali u Domovinskom ratu?

Pridonosi, i to jako puno. Ovog trenutka u GMTBR-u imamo više od 1100 pripadnika koji su bili sudionici Domovinskog rata.
U procesu priprema deklariranih snaga, posebno tijekom sudjelovanja u mirovnim misijama i operacijama potpore miru, njihovo je iskustvo neprocjenjivo. Ratno iskustvo neprocjenjivo je i u aktivnom procesu provedbe obuke, pogotovo ako se radi o složenijim taktičkim vježbama s bojnim gađanjem. Upravo se takve aktivnosti temelje na iskustvu ljudi koji dolaze iz Domovinskog rata. Sada, kad dolaze mladi časnici s Temeljne časničke izobrazbe, bez obzira na to dolaze li kao kandidati iz sustava, ili dolaze kao kadeti, svi oni u postrojbi imaju razdoblje probnog rada. Posebno pazimo da te ljude mentoriraju baš ljudi s iskustvom iz Domovinskog rata. Zalažem se i kažem: ”Nama treba dobar, i bolji od toga, ne ispod toga.”

Napisala i snimila Lada PULJIZEVIĆ