7. gardijska brigada Puma

Odlukom vrhovnog zapovjednika OSRH ustrojena je 23. prosinca 1992. godine 7. gardijska brigada Puma sa sjedištem u Varaždinu. Osnovnu strukturu činili su pripadnici 5. bojne 1. “A” brigade ZNG-a, koji su već imali ratno iskustvo, istaknuvši se u operacijama oslobađanja juga Hrvatske, odnosno dubrovačkog zaleđa.

Znak je nastao u Zagrebu, 1993. Veličina je 127 x 102 mm. Tkano na platnu.

Brigada postaje profesionalna gardijska postrojba i stavlja se pod izravno zapovijedanje Glavnog stožera. Već 1993., od veljače do listopada, dio Brigade sudjeluje u obrani Karlovačkog bojišta na području Generalskog Stola. Drugi dio sudjeluje u obrani zadarsko-šibenskog zaleđa na području od Stankovaca, Budaka, Islama Latinskog, Posedarja i Novigrada. U ožujku 1993. dio Brigade sudjeluje u operaciji oslobađanja sela Drača u zadarskom zaleđu.

Brigada početkom 1994. brani područja između kanjona Krke i Velebita, u zoni odgovornosti ZP-a Split, gdje ostaje do kraja te godine.

U prosincu 1994. sudjeluje u ratnim djelovanjima na livanjskom području i Dinari. U operaciji Zima 94 daje velik doprinos osvajanju dominantnih visova na Dinari te unatoč teškim vremenskim uvjetima, visoku snijegu i niskim temperaturama, kao i višekratnim žestokim neprijateljskim napadima, čvrsto drži dostignute crte obrane.

Do svibnja 1995., u operaciji Skok 1, 7. gardijska brigada izmjenjuje se sa 4. gardijskom brigadom u ratnim djelovanjima na livanjskom području i Dinari, gdje osim obrambenih djelovanja znatno pomiče prve borbene crte osvajanjem važnih strateških visova.

U srpnju počinje operacija Ljeto 95, tijekom koje Brigada razbija neprijateljsku obranu i zauzima Bosansko Grahovo.

U operaciji Oluja, uz iznimno visok borbeni moral, 4. kolovoza 1995. godine 7. gardijska brigada počinje napad. Već 5. kolovoza u 10:00 sati ovladala je Kninom i okolicom i postavila zastavu RH na Kninskoj tvrđavi.

Brigada je nositelj i operacije Maestral, na području Glamočkog polja, Mliništa i Drvara u rujnu 1995., te operacije Južni potez, u listopadu te godine, na području Šipova i Mrkonjić Grada. Nakon posjedanja zadanih položaja Mala Manjača – selo Bočac, dostignute se crte utvrđuju i predaju postrojbama HVO-a, a 7. gardijska brigada nakon 840 dana boravka i borbe na terenima ZP-a Split vraća se u Varaždin.

Brigada je ukupno provela 35 dana u napadnim djelovanjima i oslobodila 748 četvornih kilometara teritorija.

Tijekom ratnih djelovanja poginulo je 25 pripadnika 5. bojne 1. “A” brigade ZNG-a te 90 pripadnika 7. gardijske brigade. Jedan se pripadnik vodi kao nestali, a više od 500 ranjeno je i ozlijeđeno.

Kroz 7. gardijsku brigadu prošlo je oko 4100 djelatnih te oko 450 mobiliziranih pripadnika.

Preustrojem Oružanih snaga Republike Hrvatske, 7. gardijska brigada formalno je ugašena 7. srpnja 2003. godine.

Hrvoje Strukić