Amfibijski transporter PTS-M

Svladavanje vodenih zapreka ovisi o nizu elemenata, primjerice svladavaju li se nasilno pod vatrom kad je druga obala zaposjednuta i branjena ili je riječ o prelasku bez obrane, zatim o njihovoj širini, potrebama za prijevozom ljudstva ili za uspostavom komunikacije…

U zbirkama Vojnog muzeja znatan dio prostora obuhvaćaju inženjerijska sredstva. Širok spektar sredstava koja se koriste u inženjeriji otpada na elemente minsko-eksplozivnih sredstava, mine, sredstva za detekciju mina, minopolagače, sredstva za zemljane radove te na ono što je mnogima najatraktivniji i vizualno najzanimljiviji dio, dakle, sredstva za svladavanje vodenih zapreka. Samo svladavanje vodenih zapreka ovisi o nizu elemenata: svladava li se zapreka nasilno pod vatrom kad je druga obala zaposjednuta i branjena ili je riječ o prelasku bez obrane, zatim o njihovoj širini, potrebama za prijevozom ljudstva ili za uspostavom komunikacije na dulje vrijeme.
Za prelazak se koristi niz formacijskih sredstava kao što su amfibijski transporteri K-61 i PTS-M, amfibijske splavi GPS, pontonski mostovi PMP, PM-M-71, P-M-71A, PMA-70 te Bejli (vidi HV, br. 499).

Amfibijski transporteri namijenjeni su prijevozu vojnika i materijalno-tehničkih sredstava preko vodenih zapreka. Posebno su pogodni prilikom tzv. nasilnih prelazaka kad je druga obala branjena. Osim ljudstva, mogu prevoziti i vozila kao i manja topničko-raketna sredstva. U opremi bivše JNA bili su modeli K-61 i PTS-M.
Hrvatska vojska koristila ih je u Domovinskom ratu za prijevoz preko Kupe kod Letovanića i sl.
Vojni muzej zasad posjeduje amfibijski transporter PTS-M koji u odnosu na K-61 ima veću masu, duljinu, dvostruki radijus djelovanja, ali i veći utrošak goriva.

Davor Purić, Foto: arhiva Vojnog muzeja MORH-a