BGMPII demonstrirala dostignutu razinu obučenosti i uvježbanosti

Borbena grupa mehaniziranog pješaštva II prošla je kompletan obučni ciklus, dostigla zahtijevanu razinu obučenosti i uvježbanosti te je spremna za nacionalno certificiranje. Trebala bi nakon nacionalnog certificiranja sljedeće godine ući u NATO-ov bazen snaga i biti spremna, sukladno Ciljevima sposobnosti, u slučaju potrebe, za raspoređivanje u područje operacije u roku od 90 dana…

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja održavala se od 29. rujna do 5. listopada vojna vježba s bojnim gađanjem s ciljem prikaza i demonstracije dostignute razine obučenosti i uvježbanosti u provedbi napadnih operacija deklarirane Borbene grupe mehaniziranog pješaštva II (BGMPII) čiju okosnicu čini 2. mehanizirana bojna Gromovi GMTBR-a HKoV-a. Direktor vježbe, u kojoj bilo 400-tinjak sudionika, bio je zapovjednik GMTBR-a brigadir Tihomir Kundid, a zapovjednik Borbene grupe mehaniziranog pješaštva II je zapovjednik 2. mehanizirane bojne Gromovi bojnik Roman Kelnerić. Uz 2. mehaniziranu bojnu Gromovi, u vježbi su iz GMTBR-a sudjelovali i SVLR vod Topničko-raketne bojne i inženjerijski vod Inženjerijske bojne. Iz GOMBR-a je sudjelovao tenkovski vod oklopne bojne Kune, bitnica H-122 mm Topničko-raketne bojne, a iz HRZ-a i PZO-a dva Pilatusa koja su simulirala blisku zračnu potporu te helikopter Mi-171Sh.
Vježba se provodila u pet faza: kretanje do dodira i bliska zračna potpora, topnička priprema napada, provedba napada, ovladavanje objektima napada i izbijanje na krajnju crtu našeg napredovanja (LOA). Težište aktivnosti bilo je, objasnio je bojnik Roman Kelnerić, na zajedničkom djelovanju snaga mehaniziranog pješaštva s Patrijama, oklopništva, protuoklopnih snaga, topničkih postrojbi koje su uključivale minobacače 120 mm, 82 mm te haubice 122 mm i SVLR. U vježbu je uključen i JTAT tim koji je koordinirao blisku zračnu potporu, a među ostalim prikazana je i procedura izvlačenja i prijevoza ranjenih helikopterom (MEDEVAC) te zemaljskim putem medicinskom Patriom.
Brigadir Kundid istaknuo je kako je priprema Gromova za vježbu trajala dvanaest mjeseci tijekom kojih je odrađen niz obučnih aktivnosti sukladno programu i planu obuke BGMP-a II kako bi se dosegnulo zahtijevanu razinu sposobnosti sukladno matrici sposobnosti. U kolovozu je provedena integracijska obuka svih sastavnica Borbene grupe, a ova vježba koja se provodila u realnim uvjetima i s bojnim gađanjem svojevrstan je završetak tog obučnog ciklusa.
U sastavu Borbene grupe mehaniziranog pješaštava II, uz 2. mehaniziranu bojnu Gromovi koja čini njezinu okosnicu, jesu i inženjerijski vod iz GMTBR-a, iz GOMBR-a haubička bitnica, vod PZO-a, ISTAR tim, a u Grupi su i vod PYSOPS i CIMIC tim. Direktor vježbe brigadir Tihomir Kundid rekao je kako je Borbena grupa mehaniziranog pješaštva II prošla kompletan obučni ciklus. “Dostigli su zahtijevanu razinu obučenosti i uvježbanosti i spremni su za nacionalno certificiranje,” zaključio je brigadir Kundid.
Borbena grupa mehaniziranog pješaštva II trebala bi nakon nacionalnog certificiranja sljedeće godine ući u NATO-ov bazen snaga i biti spremna, sukladno Ciljevima sposobnosti, u slučaju potrebe, za raspoređivanje u područje operacije u roku od 90 dana.
Sukladno CREVAL (Combat Readiness Evaluation) sustavu ocjenjivanja borbene spremnosti kopnenih snaga, nakon dobivanja ocjene Combat ready, ista je važeća tri godine nakon čega postrojba mora biti ponovno ocijenjena.
Naravno, to vrijedi samo za postrojbe koje se nalaze u RC-u (readiness category) 5 ili niže.
Vježbu su 5. listopada pratili načelnik GS OSRH general zbora Mirko Šundov sa suradnicima te predstavnici članica OESS-a potpisnica Bečkog dokumenta 2011. koji su boravili u posjetu OSRH na aktivnosti posjet zračnoj bazi i vojnoj instalaciji pod nazivom “OESS 16”. Operativna uprava GS OSRH bila je nositelj navedene aktivnosti koja se događa jednom u petogodišnjem ciklusu. Načelnik GS OSRH general Šundov istaknuo je tom prigodom kako je zadovoljan sa svim aspektima vježbe. “Iznimno sam zadovoljan načinom na koji je pripremljena i provedena ova vježba,” rekao je general Šundov koji je nakon vježbe razgovarao s njezinim sudionicima te čestitao svima koji su sudjelovali u pripremi i provedbi. Izrazio je i zadovoljstvo što su se i predstavnici zemalja članica OESS-a potpisnica Bečkog dokumenta 2011. mogli uvjeriti u sposobnosti i spremnost OSRH. Predstavnici OESS-a nakon cjelodnevnog su posjeta vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” vježbu ocijenili izvrsnom i transparentnim prikazom sposobnosti postrojbi OSRH u duhu Bečkog dokumenta 2011.

Leida Parlov, snimili: Josip Kopi, Stjepan Brigljević