CIMIC tim na vježbi u Danskoj

“Nazočnost na vježbi bila je uspješna za CIMIC tim. Prikupljene su esencijalne informacije o strukturi i doktrini snaga zemalja partnera u sklopu VJTF 17. Ostvareni su također preliminarni kontakti i veze s voditeljima nacionalnih elemenata što će buduću suradnju i moguće raspoređivanje učiniti jednostavnijim,” rekao je voditelj CIMIC tima bojnik Nikola Suhić nakon povratka iz Danske

ENRF 17 CIMIC tim sudjelovao je od 14. do 19. kolovoza u provedbi međunarodne vojne vježbe YGGDRAGSIL u Kraljevini Danskoj. Nositelj aktivnosti bile su Oružane snage Kraljevine Danske, a sudionici iz OSRH bili su članovi CIMIC tima VJTF 17 HKoV-a:  voditelj tima bojnik Nikola Suhić iz SMVO-a, satnik Danijel Dolinac iz Inženjerijske  pukovnije, satnik Tomislav Antonić iz GOMBR-a, nadnarednik Zlatko Starešina iz SMVO-a i narednik Željko Pranjić iz TRP-a. Na vježbi su, uz pripadnike OSRH, sudjelovali pripadnici oružanih snaga Danske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva, a osmišljena je kao vježba za specijalnosti CIMIC, PSYOPS i INTELLIGENCE timova.
Scenarij je bio inkorporiran u aktualnu situaciju na području dvaju gradova Središnjeg Jutlanda, Herninga i Viborga, te je podrazumijevao komunikaciju sa stvarnim predstavnicima zajednice. Drugi dio scenarija, koji se odigravao na području zračne luke i lokalnog vojnog poligona, obuhvaćao je pripremljene incidente. Namjera voditelja vježbe bila je od sastavnica IAC-a (Information activity company) i pridodanih britanskih, njemačkih i hrvatskih snaga formirati stožerni element i dvije sekcije IAD-a (Information activity detachment) u svrhu potpore zapovjedniku brigade. Sudionici vježbe podijeljeni su u dva tima (IAD 1 i IAD 2) i zadaće su rotirane tako da svakog dana jedan tim obavlja jednu vrstu zadaće, a drugi tim drugu, te se idućeg dana uloge mijenjaju. Navedene su sastavnice prikupljanjem i analizom podataka na terenu, kroz ophodnje, sastanke i incidente u skladu s doktrinom sveobuhvatnog pristupa (comprehensive approach), izradile CIMIC i PSYOPS produkte u potpori zapovjednikove odluke. Hrvatski CIMIC tim nalazi se u sklopu IAD-a 1 koji je sastavljen od VJTF snaga zajedno s još četirima timovima iz Danske i Ujedinjenog Kraljevstva. Hrvatska je sastavnica na vježbi provodila CIMIC zadaće, a dansko-britanske snage kombinirani PSYOPS/CIMIC.
Hrvatski je CIMIC tim na radnoj točki na kojoj su se provodila situacijska gađanja iz automatske puške i pištolja na strelištu za situacijska gađanja ostvario najbolji rezultat. Svaki je član tima proveo dva situacijska gađanja iz automatske puške M4 te situacijsko gađanje iz pištolja SIG.
“Nazočnost na vježbi bila je uspješna za CIMIC tim. Prikupljene su esencijalne informacije o strukturi i doktrini snaga zemalja partnera u sklopu VJTF 17. Ostvareni su također preliminarni kontakti i veze s voditeljima nacionalnih elemenata što će buduću suradnju i moguće raspoređivanje učiniti jednostavnijim,” rekao je voditelj CIMIC tima bojnik Nikola Suhić nakon povratka iz Danske.

OJI