Dokazane sposobnosti komunikacijsko-informatičke potpore

Zapovjedništvo za kibernetički prostor (ZzKP) provodilo je od 1. do 8. listopada 2021. na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik“ komunikacijsko-informacijsku (CISEX) vojnu vježbu Spektar 21

Svrha vježbe Spektar 21 bila je provjera sposobnosti i uvježbanosti pripadnika ZzKP-a iz funkcionalnog područja F6-KIS, funkcionalnog područja F4-Logistička potpora te zaštite snaga kroz scenarij združene operacije u potpori 1. misije OSRH. U skladu s tim provedene su aktivnosti provedbe procesa donošenja vojne odluke, izmještanja snaga, postavljanja elemenata KIS-a na mjestu združene operacije, uspostave i održavanja KI usluga u potpori provedbe združene operacije, organizacije i provedbe logističke potpore snagama ZzKP-a u terenskim uvjetima te zaštite snaga.

Tijekom vježbe, čiji se zamišljeni scenarij odvijao tijekom sukoba između Države Koronije i Republike Freedonije, bilo je potrebno postići poboljšanje komunikacijsko-informacijskog sustava za pružanje komunikacijsko-informacijske potpore zapovjednom mjestu operacije u misiji. Također, provjeravao se dostignuti stupanj uvođenja u operativnu upotrebu razmjestivog komunikacijskog paketa, RKP sustava, koji se kao terensko mini podatkovno središte koristi na izdvojenom zapovjednom mjestu, izvan stacionarnog sustava MO-a i OSRH. Usto, provjeravan je sustav logističke potpore i osiguranje trodnevne samoodrživosti pripadnika u misiji na terenu.

Prioritetno područje

Način organizacije vojne vježbe Spektar 21, kao i realizacija postavljenih ciljeva bile su razlog zadovoljstva svih sudionika vježbe. Tijekom provedbe Dana uvaženih gostiju i nakon upoznavanja sa sadržajem vježbe i dostignutim rezultatima, načelnik GS OSRH admiral Robert Hranj zahvalio je svim sudionicima vježbe i čestitao im na njezinu uspješnom završetku. ”Uspješno smo proveli ideju vježbe i dokazali da smo sposobni dati komunikacijsko-informatičku potporu zapovjednom mjestu. Pokazali smo da i u KIS području imamo razmjestive sposobnosti. Iznimno sam zadovoljan vašim entuzijazmom i vašim znanjem,” rekao je admiral Hranj te naglasio kako je pred nama još dug put u kojem će se investirati u ljude, u tehniku, u infrastrukturu jer područje KIS-a treba biti prepoznato kao jedno od prioritetnih područja u koje na sustavan i uporan način treba znatno više investirati.

Brigadir Daor Dabo zapovjednik Zapovjedništva za kibernetički prostor, koji je na vježbi Spektar 21 bio časnik za specifikaciju vježbe, također je izrazio svoje zadovoljstvo održanom aktivnošću. ”Vježba je trebala testirati razmjestivost snaga, testirati sposobnosti KIS-a u razmjestivim uvjetima, testirati održivost snaga odnosno logističku potporu u terenskim uvjetima i testirati zaštitu snaga. Zapovjedništvo za kibernetički prostor sve je to uspjelo provesti vlastitim organskim snagama i jako sam ponosan na svoje pripadnike koji su uspješno proveli ovu vježbu.”


pukovnik Mijo Tojčić, načelnik Odjela za upravljanje KIS-a u Zapovjedništvu za kibernetički prostor, direktor vježbe Spektar 21

Pripreme za vježbu bile su zadovoljavajuće  i jako sam zadovoljan samom provedbom vježbe i njezinim rezultatima. Postrojba je pokazala da je sposobna provesti komunikacijsko-informacijsku potporu združenoj operaciji na terenu. Svi su djelatnici bili motivirani, do izražaja je došla sinergija mladih pripadnika postrojbe i onih starijih.


satnik Damir Štević

Kroz mrežu misije tijekom provedbe vježbe korisnicima je bilo omogućeno sedam temeljnih usluga na glavnom zapovjednom mjestu i na logističkom zapovjednom mjestu u mreži misije. Tako su im na raspolaganju bile govorna usluga odnosno telefonija i e-mail sustav putem preglednika Thunderbird, VTC sustav, chat, usluga razmjene podataka, usluga ispisa te live stream na potezu glavno zapovjedno mjesto – logističko zapovjedno mjesto.


poručnica korvete Dolores Uroić Tončina

U vježbi sam dio obučne skupine koja je provodila širok spektar zadaća logističke potpore. Naše je zaduženje bilo opskrba klasom I i klasom II, osiguranje samoodrživosti snaga od 72 sata, prijam, skladištenje, čuvanje i izdavanje materijalnih sredstava sukladno zahtjevima, održavanje materijalnih sredstava u I. stupnju, prijevoz ljudstva i materijalne tehnike, vođenje uredskog poslovanja u terenskim uvjetima, mjere zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša, održavanje i proširenje KI infrastrukture te provedba fizičkog osiguranja logističkog zapovjednog mjesta. Jako sam zadovoljna postignutim rezultatima ove vježbe.


Tekst: Lada Puljizević

Foto: Mladen Čobanović