Fregate klase Formidable

Kada svih šest fregata Formidable uđe u operativnu uporabu, singapurska će ratna mornarica od lokalne prerasti u snagu sposobnu djelovati na otvorenim morima daleko od matičnih luka

Država Singapur vjerojatno je najveće gospodarsko čudo druge polovice XX. stoljeća. Osnovali su ga Britanci 1819. godine kao važnu trgovačku luku i odskočnu točku za daljnji prodor u istočnu Aziju i na Pacifik. Godine 1867. dobio je status kraljevske kolonije koji mu je ostao sve do 15. veljače 1942. kada ga je okupirao Japan i promijenio mu ime u Syonan-to. Nakon oslobođenja od japanske okupacije u rujnu 1945. Singapur je ponovno postao britanska kolonija, što je ostao sve do rujna 1963. kada je, odlukom na referendumu, ušao u sastav Malezije. Unutar nje je ostao vrlo kratko, te je već 7. kolovoza 1965. Singapur proglasio odcepljenje od Malezije i dva dana kasnije (9. kolovoza) proglasio samostalnost. Od tog trenutka kreće nezadrživ gospodarski razvoj grada-države koji danas ima 4 425 720 stanovnika stisnutih na površinu od samo 692,7 km2. Unatoč nedostatku bilo kakvih većih prirodnih resursa (čak je 69% površine neobradivo), nacionalni dohodak po stanovniku u 2005. godini veći je od 28 000 dolara.

Neprestani gospodarski rast donio je Singapuru i velik politički utjecaj, koji se, između ostalog, ogleda i u velikom jačanju singapurskih oružanih snaga. Mala površina i prenapučenost znatno ograničavaju razvoj kopnene vojske koja je prilagođena specifičnim uvjetima djelovanja, ali se zato osobita pozornost posvećuje razvoju ratnog zrakoplovstva, posebice ratne mornarice. Kao nekada Venecija, Singapur je danas potpuno okrenut svojim trgovačkim (pomorskim) putevima koji mu osiguravaju bogatstvo i gospodarski rast. Zadaću njihovog osiguranja na sebe je preuzela singapurska ratna mornarica koja zadnjih trideset godina prolazi kroz ubrzani razvoj u snažnu pomorsku silu sposobnu djelovati i daleko od svojih matičnih baza.
Prvi korak u stvaranju ratne mornarice otvorenog mora Singapur je napravio krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća nabavkom šest korveta klase Victory (vidi Hrvatski vojnik broj 22), koje unatoč relativno maloj istisnini imaju vrlo dobre borbene mogućnosti. Razvoj je nastavljen krajem devedesetih godina prošlog stoljeća gradnjom četiri velika desantna broda klase Endurance. Ti brodovi pune istisnine 8500 tona pružili su singapurskoj ratnoj mornarici mogućnost djelovanja daleko od matičnih luka. Tako su tri broda te klase (Endurance, Endeavour i Peristence) sudjelovali u humanitarnoj operaciji zbrinjavanja unesrećenih u razornom tsunamiju. U isto vrijeme u Švedskoj su kupljene i četiri polovne podmornice klase Sjöormen, čija je temeljna zadaća stvaranje stručnog kadra sposobnog za upravljanje najsuvremenijim podmornicama.

Gradnja četiri broda klase Endurance potvrdila je mogućnost singapurskih brodogradilišta da izgrade suvremene velike ratne brodove, te je pokrenuta potraga za odgovarajućim projektom koji će od singapurske ratne mornarice stvoriti silu sposobnu djelovati na Pacifiku i Indijskom oceanu. Naposljetku je odabran francuski prijedlog koji se temeljio na provjerenom projektu fregate klase La Fayette, ali koji je znatno moderniziran kako bi se dobio suvremeni višenamjenski ratni brod. Ugovor o projektiranju i gradnji šest fregata klase Formidable potpisan je u ožujku 2000. i predviđao je da francuska tvrtka Direction des Constructions Navales (DCN) izgradi prvu fregatu u francuskom brodogradilištu, te da osigura tehničku podršku za gradnju preostalih pet fregata u singapurskim brodogradilištima.
Prva fregata RSS Formidable (68) porinuta je 4. siječnja 2004. u brodogradilištu Lorient. Nakon opremanja i testiranja krajem prošle i početkom ove godine Formidable je predan singapurskoj ratnoj mornarici, te je u svoju matičnu luku uplovio 8. srpnja ove godine. Prva fregata te klase izgrađena u Singapuru – RSS Intrepid (69) porinuta je 3. srpnja 2004., a njezino je opremanje u tijeku. Po trenutnim planovima fregate Formidable i Intrepid trebale bi ući u operativnu uporabu tijekom 2007. godine. Druga fregata izgrađena u Singapuru i treća iz klase Formidable – RSS Steadfast (70) porinuta je 28. siječnja ove godine. Četvrta fregata – RSS Tenacious (71) porinuta je 15. srpnja ove godine. Tijekom 2006. u singapurskom brodogradilištu Benoi trebale bi biti porinute peta i šesta fregata ove klase – RSS Stalwart (72) i RSS Supreme (73). Ako ne bude većih poteškoća s gradnjom i opremanjem, sve bi fregate trebale ući u operativnu uporabu do kraja 2009. godine.

Opis broda

Kao što je već spomenuto, fregate klase Formidable projektirane su na osnovi projekta fregata klase La Fayette, koje je tvrtka DCN razvila prije svega za potrebe izvoza, iako je pet brodova kupila i francuska ratna mornarica. Projekt La Fayette se pokazao vrlo uspješnim jer su njegove podinačice prodane u čak tri ratne mornarice. Prvi kupac bio je Tajvan. Krajem osamdesetih godina naručio je šest fregata označenih kao klasa Kang Ding. Svih šes fregata izgrađeno je u brodogradilištu Lorient, a zadnja je tajvanskoj ratnoj mornarici isporučena početkom 1998. Drugi kupac je ratna mornarica Saudijske Arabije koja je krajem devedesetih godina prošlog stoljeća naručila tri fregate klase Arriyad. Sve tri fregate izgrađene su u Lorientu, a posljednja je isporučena ove godine. U odnosu na originalni projekt i na fregate klase Kang Ding, fregate klase Arriyad odlikuje nešto bolja elektronička oprema i mnogo suvremeniji protuzračni raketni sustav.
Trenutačno zadnji kupac – singapurska ratna mornarica, odlučila se na znatno izmijenjeni projekt koji uvelike odskače od prethodnih, kako konstrukcijskim odlikama tako i elektroničkom opremom. Iako su zadržane osnovne crte i odlike projekta La Fayette, ubačene su i znatne izmjene. U odnosu na originalni projekt singapurske su fregate kraće deset metara (114,8 naprama 125 metara). Unatoč tome širina trupa povećana je za jedan metar (16,3 naprama 15,4 metara). Znakovito je i da fregate klase Formidable imaju gaz od čak 6 m, dok fregate klase La Fayette imaju gaz od samo 4 m. Isto tako razlika u punoj istisnini je minimalna – 3200 tona kod klase Formidable naprama 3500 tona kod klase La Fayette. Sve te izmjene napravljene su radi što bolje pomorstvenosti i prije svega što veće stabilnosti na visokim oceanskim valovima.

Konstrukcijski gledano najveća razlika između fregata klase La Fayette i Formidable vidi se na pramčanom dijelu. Da bi se osigurao smještaj za okomite lansere sustava Aster 15 projektanti su znatno povisili pramčano nadgrađe, čija visina sada doseže do 2/3 visine nadgrađa zapovjednog mosta. Druga odlika po kojoj se lako prepoznaje fregata klase Formidable jest masivni piramidalni jarbol na krovu zapovjednog mosta na čijem se vrhu nalazi radar Herakles. Uz to, uočljivi su i masivni dimnjaci pogonskog sustava smješteni odmah iza krmenog jarbola. Na krmi je smješten helikopterski hangar i sletna platforma veličine 22 x 16 metara (360 m2) sposobna za prihvat helikoptera mase 10 tona.
Sve te promjene nisu umanjile glavne značajke koje krase klasu La Fayette – niska radarska i toplinska zamjetljivost. I u fregata klase Formidable zadržano je isto načelo gradnje s ravnim stijenkama nadgrađa i palubnih kućica koje su nagnute pod -10 stupnjeva u odnosu na okomitu ravninu. Posljedica takve gradnje je rasprskavanje refleksije radarskih zraka, pa time i bitno smanjenog radarskog odraza broda. Sve su stijenke dodatno premazane bojom koja upija radarsko zračenje. Uz to, sva je palubna oprema (kao što su ograde, ljestve, bitne, zjevače, itd.) uklonjena ili smještena unutar strukture nadgrađa. Iz istog razloga su i brodice za spašavanje smještene iza pomičnih vrata (načinjena od žičane zavjese) u otvorima na bokovima po sredini broda. U skladu s tim je i konstrukcija jarbola, od kojih je pramčani piramidalnog oblika, a krmeni ima kutijastu konstrukciju i oblik tornja. Zbog svih tih mjera, procjenjuje se da fregate klase Formidable nemaju veći radarski odraz od korveta klase Vicltory čija je istisnina 6,4 puta manja. Uz smanjenje radarskog odraza velika je pozornost posvećena i smanjenju toplinskog potpisa broda koji se ogleda u odabiru pogonskog sustava i primjeni sustava za smanjenje temperature ispušnih plinova, o čemu više u opisu pogonskog sustava.

Za poništenje magnetskog polja broda ugrađen je i sustav za demagnetiziranje trupa. Kako bi se smanjila razina podvodnog šuma (osobito važna tijekom protupodmorničkih operacija), na trup je ugrađen poseban sustav koji omogućuje ispuštanje zračnih mjehurića radi smanjenja kavitacijskog šuma brodskih vijaka. Podvodni je šum smanjen i ugradnjom dizelskih motora na posebno elastično temeljene platforme.

Pogonski sustav

Temelj pogonskog sustava čine četiri dizelska motora MTU 20V 8000 pojedinačne snage 8200 kW. Koristeći se CODAD (COmbined Diesel And Diesel) konfiguracijom motori su raspoređeni tako da dva motora pokreću jedan osovinski vod na kojemu je smješten brodski vijak s prekretnim krilima. Uporaba dizelskih motora omogućava dobru iskoristivost goriva, tako da je maksimalni doplov fregata klase Formidable, uz brzinu krstarenja od 18 čvorova, 4000 nautičkih milja. Vršna brzina im je relativno skromnih 27 čvorova. Vršna se brzina mogla znatno povećati ugradnjom plinskih turbina, ali bi se tada smanjio doplov.
Uz to, dizelski motori ispuštaju mnogo manje ispušnih plinova nego plinske turbine, što pak olakšava smanjenje njihovog toplinskog potpisa. Već je spomenuto da su fregate klase Formidable dobile masivne dimnjake u koje su projektanti ugradili posebne uređaje za smanjenje temperature ispušnih plinova. Fregate klase La Fayette imaju sustave za ubrizgavanje i raspršivanje morske vode u dimnjacima, koji su sigurno ugrađeni i na fregate klase Formidable. Masivnost konstrukcije dimnjaka navodi da su uporabljeni i sustavi za upuhivanje hladnog zraka, te načelo širenja ispuha kojim se također pospješuje dodatno hlađenje ispušnih plinova. Za proizvodnju električne energije ugrađena su četiri elektrogeneratora IFM V1708 s alternatorima AvK, svaki snage 800 kW.

Da bi se do maksimuma smanjio broj posade, za fregate klase Formidable razvijen je posebni automatizirani sustav kontrole svih brodskih sustava kojima se upravlja iz zapovjedne sobe strojarnice. Iako je soba opremljena sa šest radnih stanica, radom svih pogonskih sustava uspješno mogu upravljati jedan časnik i dva dočasnika. Kako će cijelim brodom upravljati samo 71 član posade, razvijen je i automatizirani sustav za kontrolu oštećenja (Damage Control System – DCS). Sustav nadgleda gustu mrežu senzora i televizijskih kamera namijenjenih ranom otkrivanju oštećenja ili vatre. Uz DCS sustav na fregate klase Formidable instaliran je i sustav za neutraliziranje vatre i oštećenja (Fighting and Damage Control – FFDC) kojim se upravlja iz zapovjedne sobe strojarnice.

Protuzračni sustav

Osnovu protuzračnog sustava fregata klase Formidable čini kombinacija radara Herakles tvrtke Thales i protuzračnog raketnog sustava Aster 15. Herakles je višenamjenski 3D radar namijenjen otkrivanju ciljeva u zraku i na površini mora, te navođenju projektila na njih. Radi u E i F frekvencijskim rasponima. Na fregatama klase Formidable osnovna mu je namjena otkrivanje ciljeva u zraku i navođenje projektila Aster 15 na njih, dok mu je sekundarna zadaća navođenje protubrodskih vođenih projektila Harpun. Herakles će se rabiti i za navođenje paljbe pramčanog topa.
Tvrtka MBDA na tržištu nudi dva gotovo identična projektila – Aster 15 i Aster 30. MBDA tvrdi da sustav Aster nudi superiorne mogućnosti s obzirom na njegovu visoku pokretljivost koja je ostvarena kombinacijom klasičnih aerodinamičnih kontrolnih površina i vektorizacijom potiska motora. Ta kombinacija, po tvrdnji proizvođača, omogućava zaokrete do opterećenja od čak 50 g. Kombinacija postaje još ubojitija u cjelini s aktivnim radarskim sustavom samonavođenja koji, bar po tvrdnji MBDA, ima vrlo visok stupanj vjerojatnosti uništenja cilja. Zahvaljujući mogućnosti prijenosa podataka s broda na projektil tijekom njegovog leta moguće je obaviti izmjenu s prvobitno određenog cilja na naknadno otkriveni cilj s višim stupnjem prioriteta.

Visok stupanj vjerojatnosti uništenja cilja osigurava aktivni radar AD4A tvrtke Thales smješten u nosu projektila, sa sustavom za kontrolu leta smještenim odmah iza njega. Usmjerena visokoeksplozivna fragmentirana bojna glava smještena je u sredini projektila. Stražnji dio zauzima putni raketni motor. Osnovni projektil je dugačak 2,6 metara i promjera tijela 18 centimetra. Masa mu je 107 kg. Nakon vertikalnog lansiranja, zaokretanje i usmjeravanje prema cilju obavlja se uz pomoć okretnih mlaznica startnog raketnog motora, koje upravljaju letom u prvim sekundama nakon lansiranja. Startni raketni motor inačice Aster 15 odvaja se već nakon 2,5 sekunde nakon lansiranja, nakon što je projektil ubrzao do brzine od 1000 m/s (3 Macha). Dužina te inačice je 4,2 metra, a masa u trenutku lasniranja 310 kg. Tvrtka MBDA tvrdi da Aster 15 ima minimalni domet od samo 1,7 km. Protiv ciljeva kao što su veliki mornarički patrolni avioni maskimalni domet mu je oko 30 km. Učinkovit domet protiv brzih i pokretnih lovačkih aviona te podzvučnih projektila je od 10 do 15 km. Nadzvučne projektile Aster 15 može uništavati na udaljenostima od 5 do 10 km. Fregate klase Formidable imat će četiri osmerostruka okomita lansera Sylver A43 smještena na pramac, između pramčanog topa i zapovjednog mosta. Kako se smatra da su projektili Aster 15 vrlo učinkoviti protiv protubrodskih vođenih projektila, singapurske fregate neće dobiti dodatne topničke i/ili raketne sustave namijenjene bliskoj proturaketnoj zaštiti. U bliskoj proturaketnoj zaštiti dodatnu ulogu će imati i pramčani top koji je posebno opisan.

Protubrodski sustav

Fregate klase Formidable naoružat će s protubrodskim vođenim projektilima Harpun američke tvrtke Boeing. Projektile će smjestiti na dva četverostruka lansera koje će postaviti odmah iza zapovjednog mosta. Projektil Harpoon dugačak je 4,64 metra i ima promjer tijela 34 centimetra. U trenutku lansiranja masa mu je 682 kilograma. Projektil je opremljen penetracijskom glavom mase 222 kilograma, koja je dovoljno snažna da ozbiljno ošteti i najveće ratne brodove. Domet od 130 kilometara ostvaren je uporabom turboventilacijskog motora. U spremnik stane 45 kilograma goriva, što je dovoljno za 15 minuta rada motora koji održava konstantnu brzinu od 0,9 Macha. U prvom dijelu leta projektil se navodi prema cilju uz pomoć podataka dobivenih od radara smještenih na brodu ili zrakoplovu. Inercijski sustav navođenja usmjerava projektil prema unaprijed određenoj točki susreta sa ciljem. U završnoj fazi leta aktivira se aktivni radar smješten u vrhu rakete. Radar ima mogućnost mijenjanja frekvencije rada kako bi otežao ometanje, a može raditi u dva moda – pretraživanje površine mora te navođenje na cilj. Harpoon se može lansirati i iz podmornice te iz zrakoplova. Za otkrivanje ciljeva i navođenje protubrodskih projektila na njih fregate klase Formidable moći će se osloniti na višenamjenski radar Herakles i na višenamjenski mornarički helikopter koji će nositi u svom hangaru.

Topničko naoružanje

Kako već duže vrijeme na svojim ratnim brodovima singapurska ratna mornarica rabi topove talijanske tvrtke OTO Melara, odlučili su i svoje fregate naoružati topovima Super Rapid kalibra 76 mm. Kako se ne bi poremetila radarska “nevidljivost” brodova, top je smješten u novu kupolu niske radarske zamjetljivosti. Brodski top Super Rapid razvijen je unapređenjem topa OTOBreda Compact i s njim dijeli osnovnu konfiguraciju i kalibar od 76 mm. Njegov je razvoj pokrenut s namjerom da se top relativno velikog kalibra prilagodi i zadaćama uništavanja protubrodskih vođenih projektila. Zbog toga je dobio veliku brzinu paljbe od 120 granata, a razvijena je i posebna granata optimizirana za uništavanje malih ciljeva koji lete neposredno iznad površine mora. Uz to, top je morao zadržati sve dobre odlike svog prethodnika, prije svega malu masu kako bi se mogao ugrađivati i na male ratne brodove. To je uspješno ostvareno jer je masa Super Rapida 7,5 tona ili samo 150 kilograma veća nego Compacta. Moderniziran je i sustav za automatsko punjenje topa koji prima 85 granata spremnih za ispaljivanje. Makismalni domet Super Rapida protiv ciljeva na moru i kopnu je šesnaest kilometara. Ciljeve u zraku može uništavati na udaljenostima između četiri i pet kilometara, ovisno o njihovoj veličini i brzini.

Protupodmorničko naoružanje

Zahvaljujući visokoj automatiziranosti nove singapurske fregate imat će posadu od samo 71 člana. Crtež višenamjenske konzole koja se ugrađuje na zapovjedni most
Fregate klase Formidable imat će snažno protupodmorničko naoružanje pogodno za borbu protiv svih vrsta podmornica u dubljim vodama. Sustav se sastoji od sonara EDO ALOFTS i dva trostruka torpedna aparata, svaki smješten na jedan bok. Uz to, za protupodmorničku će se borbu moći rabiti i brodski helikopter Sikorsky S-70B.
Tegljeni sonar EDO ALOFTS (Active LOw Frequency Towed Sonar) aktivni je niskofrekventni sonar namijenjen otkrivanju i detekciji podmornica na velikim udaljenostima. Smjestili su ga u stražnji dio broda, ispod helikopterske platforme.
Njegovi podaci služit će za navođenje protupodmorničkih vođenih torpeda Eurotorp (prije Whitehead) A 244S koji će se lansirati iz torpednih B 515, kalibra 324 mm. Torpedo A 244S ušao je u operativnu uporabu 1984. godine. Dugačak je 2,75 metara i ima masu 235 kilograma. Visokoeksplozivna bojna glava teži 34 kilograma, što je dovoljno za oštećenje suvremenih podmornica. Na cilj se navodi pomoću aktivno/pasivnog sonara koji se može posebno programirati prije ispaljivanja torpeda kako bi se prilagodio uvjetima u moru i odlikama cilja. Pri brzini od 30 čvorova domet torpeda je 6000 metara, a maksimalni je 7000. A 244S može se prilagoditi i za uporabu s helikoptera.

Zaključak

Zahvaljujući fregatama klase Formidable singapurska će ratna mornarica dobiti sposobnost zaštite svih vitalnih plovnih putova koji vode iz Indijskog oceana u Pacifik (posebice Malajskog prolaza), ali i mogućnost djelovanja u vojnim ili mirovnim operacijama diljem svijeta. Najsuvremeniji protuzračni raketni sustav ugrađen na ove fregate omogućit će i dodatnu protuzračnu zaštitu Singapura. O brzini razvoja singapurske ratne mornarice možda najbolje govori podatak da će fregate klase Formidable zamijeniti raketne topovnjače Sea Wolf zaprimljene u naoružanje tijekom sedamdesetih godina, a koji su dugački 45 metra i imaju punu istisninu 254 tone.

Tomislav JANJIĆ