Na vježbi Udar 19 predstavit ćemo prvu Patriju s oružnim stanicama 30 mm

“U međunarodnoj vojnoj vježbi Immediate response 19 sudjelovat će 12 zemalja, a provodit će se na trima poligonima u Republici Hrvatskoj. Cilj je promocija sigurnosti i stabilnosti te razvoj interoperabilnosti postrojbi sudionica vježbe. Tom vježbom obilježit ćemo 10. obljetnicu članstva Hrvatske u NATO savezu,” najavljuje zapovjednik GMBR-a brigadni general Tihomir Kundid

S brigadnim generalom Tihomirom Kundidom, zapovjednikom Gardijske mehanizirane brigade, razgovarali smo o najvažnijim vježbama i obučnim procesima u ovoj godini. Među njima posebno se ističe međunarodna vojna vježba Immediate Response 19, na kojoj će sudjelovati 12 zemalja, a provodit će se na trima poligonima u Republici Hrvatskoj. General Kundid osvrnuo se i na sudjelovanje pripadnika GMBR-a u međunarodnim misijama i operacijama te na infrastrukturne zahvate u vojarnama, zaključivši kako je u protekle dvije godine ostvaren velik napredak u svim segmentima života i rada vojnika.

Možete li se osvrnuti na najveću prošlogodišnju vježbu Hrvatske vojske Velebit 18 – Združena snaga? Kako su se pripadnici Gardijske mehanizirane brigade pripremali za tu vježbu i jeste li zadovoljni njezinim učinkom?

Sve postrojbe GMBR-a participirale su na vježbi. Sudjelovale su na svih 11 poligona na kojima se provodila, u ulozi manevarskih snaga i snaga borbene potpore. Glavni fokus i najveća koncentracija naših snaga bili su na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” Slunj pod zapovijedanjem Zapovjedništva snaga Sjever. Na tom poligonu provodila se napadna operacija, a nositelj je bilo Zapovjedništvo GMBR-a. Treba napomenuti da je Brigada bila ojačana tenkovskim i mehaniziranim postrojbama iz sastava GOMBR-a te Panzer haubicama (PzH 2000), kao i drugim topničkim i raketnim sustavima iz sastava Topničko-raketne pukovnije.

U sklopu priprema za provedbu vježbe težište je bilo na razvoju scenarija i koncepta manevra napadne operacije kao i na izradi operativno-planskih dokumenata, a to je provelo Zapovjedništvo GMBR-a. Postrojbe Brigade kontinuirano su u procesu obuke i samim tim uvijek imaju zahtijevanu razinu borbene spremnosti. Dakle, provedena je isključivo integracijska obuka sa svim snagama koje su bile u sastavu namjenske organizacije za provedbu napadne operacije.

Planskim procesom definirani su ciljevi koje Brigada želi ostvariti provedbom vježbe. Ciljevi su dimenzionirani tako da Zapovjedništvu Brigade omoguće uvid u njezine sposobnosti i spremnost za provedbu misije. Kroz vježbu su demonstrirani svi elementi borbene moći i prikazana je udarna snaga Brigade u provedbi napadne operacije. Važno je istaknuti integraciju i združeno djelovanje s pridodanim postrojbama, a to je jedna od najvećih vrijednosti vježbe. Postrojbe Brigade demonstrirale su besprijekornu razinu obučenosti i uvježbanosti. Zadovoljstvo učincima provedene vježbe nedvojbeno je, a sve impresije pozitivne.

Kakvi su vaši dojmovi o prošlogodišnjem 1. HRVCON-u u Litvi, koji su uglavnom činili pripadnici GMBR-a?

Bio je izazov zato što se radilo o prvom takvom kontingentu za provedbu zadaća prednje prisutnosti u sastavu njemačke Borbene grupe. Trebalo je definirati misiju postrojbe, matricu sposobnosti, materijalni ustroj, izraditi program obuke te pripremiti postrojbu za nacionalnu certifikaciju sukladno sustavu ocjenjivanja borbene spremnosti postrojbi CREVAL (Combat Readiness Evaluation).

Završno ocjenjivanje postrojbe pratili su NATO-ovi monitori te njemačko izaslanstvo, predvođeno zamjenikom zapovjednika KoV-a SR Njemačke general-pukovnikom Carstenom Jacobsonom. Tijekom završnog ocjenjivanja provedena je i vježba s bojnim gađanjem. Takva vrsta vježbe nedvojben je pokazatelj spremnosti postrojbe. Njemačko izaslanstvo, kao i ostali promatrači, s neskrivenim su oduševljenjem govorili o impresijama s vježbe. Tijekom pripreme postrojbe ostvarili smo znatan napredak u konceptu pripreme, dosegnutom stupnju spremnosti i opremanju takve postrojbe, što je postalo standard.

Boravak postrojbe u Litvi rezultirao je mnogim pozitivnim učincima. Najveća vrijednost koju je stekla iskustvo je združenog djelovanja u međunarodnom okružju te razvoj interoperabilnosti. Razmijenjena su iskustva vezano uz taktike, tehnike i procedure, kao i iskustva specifična za borbenu postrojbu. Postrojba je bila sedam mjeseci isključivo posvećena obučnom procesu, što je pridonijelo višoj razini obučenosti i borbene učinkovitosti. Važno je istaknuti i doprinos koji su tim angažmanom naša postrojba i Hrvatska dale NATO savezu.

Pripadnici GMBR-a čine i glavninu snaga 3. HRVCON-a u Poljskoj. Jeste li zadovoljni kako hrvatski topnici izvršavaju zadaće u Poljskoj?

Raketna bitnica iz sastava Topničko-raketne bojne nalazi se od 22. listopada 2017. u Poljskoj u sastavu američke Borbene grupe. Bitnica je također imala izvrsne rezultate na ocjenjivanju, što je rezultat sustavne i kontinuirane obuke. Znanje, stručnost i iskustvo pripadnika koji se nalaze u Poljskoj vrijednosti su koje ih krase i osiguravaju besprijekorno izvršavanje zadaća prednje prisutnosti. U skladu s takvim personalnim potencijalom nemam nikakvih dvojbi da dostojanstveno promiču tradicijske vrijednosti hrvatskog vojnika. Njihov je dosadašnji boravak u Poljskoj pokazatelj profesionalnosti i izvrsnosti u provedbi primarnih zadaća.

Koje međunarodne misije i operacije očekuju pripadnike GMBR-a?

Ove je godine GMBR nositelj 11. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora u Afganistanu. Pripadnici tog kontingenta nominirani su, obavljaju liječničke preglede, upućuju se na različite tečajeve kako bi dosegnuli zahtijevane sposobnosti. Brigada generira snage i nositelj je priprema, obuke i opremanja 2. HRVCON-a eFPBG-DEU za Litvu. Očekuje se da će Hrvatska vojska 2020. u Litvi sudjelovati s dvjema rotacijama i u tom smislu počeli smo i pripreme 3. HRVCON-a eFPBG-DEU. Također dajemo snage (motorizirana satnija) za Borbenu grupu EU-a (EUBG). Te snage ulaze u sastav austrijske bojne, a vodeća je nacija EUBG-a SR Njemačka. Sve navedene deklarirane postrojbe u procesu su obuke s ciljem dos00tizanja zahtijevanih sposobnosti. Brigada generira i snage za 6. HRVCON eFPBG-USA koji će biti razmješten u Poljskoj. Nacionalna certifikacija tih snaga bit će početkom 2020. godine. Snage za Afganistan bit će ocijenjene kroz vježbu Mir 19 u srpnju. Nacionalna certifikacija, odnosno ocjenjivanje borbene spremnosti ostalih navedenih deklariranih postrojbi, bit će na vježbi Udar 19 u listopadu, na kojoj će sudjelovati i mehanizirana postrojba OS-a Poljske.

Koje su najvažnije ovogodišnje vježbe i obučni procesi?

To je međunarodna vojna vježba Immediate Response 19. Na njoj će sudjelovati 12 zemalja, a provodit će se na trima poligonima u Republici Hrvatskoj. Cilj je promocija sigurnosti i stabilnosti te razvoj interoperabilnosti postrojbi sudionica vježbe. Važan je aspekt vježbe pokret postrojbi iz zamišljenog područja razmještaja u Hrvatskoj u očekujuće područje u Mađarskoj. Prebacivanje snaga provest će se samohodno, u hodnim kolonama. Tom vježbom obilježit ćemo 10. obljetnicu članstva Hrvatske u NATO savezu. Slijedi vježba s bojnim gađanjem Udar 19. Ona ima karakter međunarodne vježbe i na njoj će sudjelovati mehanizirana postrojba iz Poljske. Kroz tu vježbu provest ćemo nacionalnu certifikaciju deklariranih snaga, a kroz segment vježbe s bojnim gađanjem demonstrirat ćemo sposobnost združenog djelovanja u provedbi napada s prelaskom u obranu. Međunarodnu vojnu vježbu Sava Star 19 tradicionalno provodimo s britanskim postrojbama, a Brave Warrior 19 međunarodna je vojna vježba koja se provodi u Mađarskoj. Osim spomenutih, tu je još niz međunarodnih i domaćih vojnih vježbi kao i značajnih obučnih događaja koje će provesti postrojbe GMBR-a.

Očekuju li se unutar GMBR-a novi preustroji?

Sukladno planu, Brigada 1. srpnja počinje preustroj, iako je to više prilagodba postojeće organizacijske strukture, koja će biti primjerenija za razvoj zahtijevanih sposobnosti. Brigada zadržava sve postrojbe koje čine postojeću organizacijsku strukturu, uz nešto manju brojčanu veličinu. To je prva faza i postupna priprema za transformacijski preustroj koji počinje od 2025. godine.

Jesu li stavljeni u funkciju svi novoizgrađeni objekti u vojarnama “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji i “126. brigade Hrvatske vojske” u Sinju?

U vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” svi su novoizgrađeni objekti nakon tehničkog pregleda i preuzimanja stavljeni u svoju primarnu funkciju. Trenutačno je u izgradnji još jedan objekt satnijskog tipa. Ove će godine biti projektirana ambulanta, sportska dvorana te će biti izgrađena atletska staza. Postrojbe Brigade smještene u toj vojarni imaju izvrsne uvjete za život i rad. Standard smještaja pripadnika bitno premašuje standarde u drugim vojarnama GMBR-a. Izdvojio bih suvremeni zapovjedni objekt te nastavni objekt koji ima trenažne kabinete, fonolaboratorij, učionice opremljene multimedijom, polivalentnu konferencijsku dvoranu.

U vojarni “126. brigade Hrvatske vojske” u Sinju objekt Zapovjedništva i objekti u kojima su smješteni pripadnici Inženjerijske bojne u cijelosti su obnovljeni i opremljeni novim namještajem, a rezultat toga je visok standard smještaja. Radionički kapaciteti i restoran također su stavljeni u funkciju.

Kakvi su infrastrukturni zahvati obavljeni unutar ostalih vojarni u kojima djeluje GMBR te kakvi zahvati slijede?

U vojarni “Andrija Matijaš Pauk” u Kninu prošle je godine obnovljen objekt za smještaj pripadnika. U vojarni “4. gardijske brigade” u Kninu prošle je godine u cijelosti obnovljen objekt Zapovjedništva te opremljen novim namještajem. U cijelosti je obnovljena i teretana. Provedeni su infrastrukturni radovi asfaltiranja dijela vojarne. Ove godine počinje rekonstrukcija smještajnog objekta kapaciteta oko 200 pripadnika, za što su osigurana financijska sredstva. U vojarni u Benkovcu dio objekta rekonstruiran je i preuređen za smještaj pripadnika koji borave u vojarni. Radove su obavili sami pripadnici Bojne PZO, kojima za to odajem priznanje i zahvaljujem. Također, u Planu graditeljskih radova za obnovu za ovu je godinu i glavni smještajni objekt te vojarne. U vojarni “9. gardijske brigade” u Gospiću u Planu graditeljskih radova je uređenje dvaju smještajnih objekata. Glavni je cilj uvjete smještaja u vojarnama podignuti na razinu koja će pripadnicima osigurati ugodan boravak.

Poboljšavaju li se općenito uvjeti života i rada u Brigadi?

Zahvaljujući ministru obrane, koji ima nevjerojatan senzibilitet prema vojniku i osigurava linearan i kontinuiran rast obrambenog proračuna, omogućeno je konstantno podizanje standarda smještaja, života i rada pripadnika Brigade. U protekle dvije godine dogodio se eksponencijalni rast u svim segmentima života i rada vojnika. Jasna vizija te mudro i racionalno upravljanje obrambenim sustavom iznjedrilo je odluke kojima se razvija i jača Hrvatska vojska, a čovjek je stavljen u središte interesa sustava.

Kad se očekuju prve Patrije s oružnim stanicama 30 mm? Koliko će trebati našim vojnicima da se uvježbaju za operativnu uporabu takvih ojačanih vozila?

Prva Patria s daljinski upravljanom oružnom stanicom 30 mm bit će isporučena tijekom lipnja ove godine, nakon provedenih ispitivanja o sukladnosti sa zahtijevanim taktičko-tehničkim značajkama. Obuka instruktora, mehaničara za održavanje oružnog sustava te tehnologa počet će za nekoliko tjedana. Sustav ima složenu arhitekturu, ali prilagođen je korisniku te ne zahtijeva dugo vrijeme osposobljavanja za uporabu. Dakle, predviđena su dva tjedna obuke da bi korisnik dosegnuo operativnu razinu uporabe DUOS-a 30 mm. Na vježbi Udar 19 bit će predstavljeno uvođenje tog sustava u operativnu uporabu.

 Koja su nova oružna sredstva te oprema predviđeni u budućem Dugoročnom planu razvoja i što je najpotrebnije?

Razvoj sposobnosti danas je usko povezan s opremom, odnosno sposobnosti su bez opreme limitirane. Dominacija visoke tehnologije nameće potrebu da i postrojbe imaju sofisticiranu opremu i sposobnosti, kako bi bile sposobne odgovoriti na suvremene sigurnosne ugroze. Dakle, opremanje postrojbi ići će u tom smjeru. Kad govorimo o primarnom naoružanju nameće se potreba za novom puškostrojnicom u kalibru 5,56 x 45 mm te novom generacijom mobilnih protuoklopno-raketnih sustava.

Povećan je priljev dragovoljnih ročnika. Je li povećan priljev i u GMBR? Imate li problema s popunom?

Kad govorimo o popunjenosti Brigade moramo razlikovati dva bitna aspekta, a to je njezina organizacijska struktura prema postojećem ustroju te ona prema predloženom, koji stupa na snagu 1. srpnja i donosi manju brojčanu veličinu u odnosu na postojeću. U skladu s tim trenutačna popunjenost Brigade nije zadovoljavajuća. Međutim, i ta razina popunjenosti omogućuje nam da možemo odgovoriti na svoje zadaće. Plan prijma za ovu godinu jamči zadržavanje postojeće razine popunjenosti bez negativne implikacije na broj pripadnika.

Kako ocjenjujete motiviranost mladih vojnika?

U Hrvatsku vojsku ulaze mladi ljudi, od kojih većina još uvijek bira svoj životni put i preispituje sebe je li vojni poziv ono što zaista žele. Oni koji prepoznaju sebe u vojnom pozivu vrhunski su motivirani, teže izvrsnosti i postižu sjajne rezultate. Takve pripadnike pripremamo i usmjeravamo da postanu dočasnici. Objektivno govoreći, vojni poziv mladom čovjeku omogućuje izvrsnu perspektivu u smislu razvoja osobnih kompetencija, školovanja, napredovanja, ali i materijalne stabilnosti.

Kakva je situacija s dočasnicima? Nadoknađuje li se odlazak starijih pripadnika stasalih u Domovinskom ratu?

Dočasnici s iskustvom iz Domovinskog rata u manjini su. Svoje znanje i iskustvo prenose na mlade dočasnike i velika su potpora mladim časnicima koji su postali zapovjednici vodova. Smjena generacija neizbježna je, ali je sustav generiranja mladih dočasnika uravnotežen pa se tranzicija odvija bezbolno i osigurava kontinuitet funkcioniranja Dočasničkog lanca potpore.

Po uzoru na nekadašnje Središte gardijsko za specijalističku obuku dočasnika, u rujnu se otvara Središte za razvoj vođa “Marko Babić”. Koliko će njegovo otvaranje utjecati na razvoj i kvalitetu dočasničkog kadra u Hrvatskoj vojsci?

Otvaranje Središta definitivno će pridonijeti profiliranju dočasničkog kadra te dati novu dimenziju u obuci i osposobljavanju dočasnika kako bi postali istinski vođe s potrebnim kompetencijama. Dočasnička škola, sukladno svojim razinama, daje formalnu izobrazbu. Težište obuke u Središtu bit će usmjereno na razvoj sposobnosti izravnog vođenja u uvjetima stresa prouzročenog neposrednom ugrozom, odnosno u uvjetima oružanog sukoba. Dočasnik je glavni obučavatelj vojnika i njegovo znanje i sposobnosti moraju biti na razini koja će vojnicima osigurati besprijekornu uvježbanost za izvršavanje zadaća. Središte će bitno pridonijeti kvaliteti obuke koju će dočasnici provoditi sa svojim vojnicima. Odluka o otvaranju Središta promišljena je i mudra.

 Jesu li u GBMR počeli stizati prvi časnici koji su diplomirali prema novim studijskim programima na HVU-u? Prepoznaje li se u njihovu radu novi način izobrazbe?

U Brigadi je deset takvih časnika. Nedvojbeno je da je školovanje prema modelu novih studijskih programa primjerenije za specifične potrebe Hrvatske vojske. Školovanjem se profiliraju i usvajaju spektar znanja koje im omogućuje brzo uklapanje u život i rad postrojbe. Tijekom školovanja dolaze u naše postrojbe, gdje se upoznaju s realnošću vojnog poziva i stječu spoznaju o životu i radu kojih ih očekuje.

Martina Butorac

snimio Tomislav Brandt