GROM 20: Virtualna priprema za izazove na zemljištu

U Simulacijskom središtu u vojarni “Petar Zrinski” u Zagrebu pripadnici 2. mb Gromovi, uz stručno vođenje i nadzor djelatnika Središta, proveli su računalno potpomognutu vježbu Grom 20

Pred 2. mehaniziranom bojnom Gromovi i ostalim sastavnicama Borbene grupe mehaniziranog pješaštva II (BGMP II), niz je obučnih aktivnosti kako bi se što uspješnije pripremili za završno ocjenjivanje na vježbi s bojnim gađanjem Udar 20.  Gromovi su od 2. do 6. ožujka u Simulacijskom središtu u vojarni “Petar Zrinski” u Zagrebu, uz stručno vođenje i nadzor djelatnika Središta, proveli računalno potpomognutu vježbu Grom 20.

Uz Stožer Bojne, koji je primarna obučna skupina, na vježbi su sudjelovali zapovjednici satnija i vodova 2. mb Gromovi, zapovjednik Bitnice PzH 155 mm Topničko-raketne pukovnije, te zapovjednici vodova rb PZO, inžv i sekcije NBKO GMBR-a u ulozi sastavnica BGMP II. U ulozi nadređenog, rad Stožera Bojne i zapovjednika satnija / bitnica pratio je tim iz Zapovjedništva Gardijske mehanizirane brigade na čelu s pukovnikom Samirom Mršićem.

Obučni ciljevi

Obučni je cilj virtualne obuke integracija sastavnica Borbene grupe mehaniziranog pješaštva II. Ovom se računalno potpomognutom vježbom postigla uspješna provedba svih taktika, tehnika i procedura iz taktičkog kretanja postrojbi i provedbe napada.

U tjednu koji je prethodio vježbi pripadnici Bojne pripremali su se za uloge operatera na sustavu JCATS. Vježba simulira borbene aktivnosti na području središnje Hrvatske, a 2. mehanizirana bojna Gromovi imala je zadaću provesti napadnu aktivnost.

Neke su od uvježbavanih zadaća: zaposjedanje taktičkog područja prikupljanja, priprema postrojbe za razmještaj, provedba taktičkog kretanja na vozilima i izvan vozila, reakcija na kontakt, provedba napada, evakuacija žrtava, konsolidacije i reorganizacije….

Bojno gađanje

“Zadovoljan sam angažmanom pripadnika Bojne, kao i ostalih postrojbi. Na vježbi je nekoliko mladih časnika kojima je ovo prva vježba u Simulacijskom središtu. Ovdje su stekli nova iskustva i znanja iz područja vođenja i zapovijedanja,” istaknuo je zapovjednik 2. mehanizirane bojne Gromovi pukovnik Ivan Radić. Napomenuo je kako je velik doprinos uspješnoj provedbi vježbe dao profesionalni angažman djelatnika Simulacijskog središta.

Nakon vježbe u Simulacijskom središtu slijedi vježba na zemljištu Grom 20, na kojoj će se od 16. do 27. ožujka na poligonu “Eugen Kvaternik” na Slunju provesti ocjenjivanje 1. mehanizirane satnije. Uspješna provedba preduvjet je za sudjelovanje Satnije na vojnoj vježbi Spremnost 20. Nakon svih aktivnosti Satnija će biti spremna za ocjenjivanje na vježbi s bojnim gađanjem Udar 20.

Tekst: Doris Ravlić, Foto: Mladen Čobanović