Implementacija NATO-ova LOGFAS alata u OSRH

Pripadnici OSRH zadnjih jedanaest godina koriste LOGFAS alate za logističko planiranje i izvješćivanje u vođenim operacijama NATO-a i EU-a i međunarodnim vojnim vježbama te za deklarirane snage VJTF, čime se postiže kompatibilnost između svih zemalja davateljica snaga. NATO-ov LOGFAS alat nudi velike mogućnosti upravljanja logističkim informacijama na svim razinama, od operativne do strateške razine…

U sklopu pripreme za 2. fazu implementacije NATO-ova LOGFAS alata u OSRH od 25. rujna do 6. listopada proveden je Tečaj LOGFAS EVE (Logistic Functional Area Services Effective Visual Execution) za pripadnike OSRH. Tečaj je proveden u prostorijama Središta za obuku i doktrinu logistike (SzOiDL), Zapovjedništva za potporu (ZzP-a), a proveli su ga instruktori NATO-a Communication and Information System School (NCISS) iz Latine, Italija, Ian Garnett (GBR) i ITCS Christine Witty (USA Navy). Ciljana obučna skupina bili su djelatnici koji se bave prometnom potporom na razini Glavnog stožera OSRH, zapovjedništava grana, razine grana, pristožernih postrojbi, gardijskih brigada te pripadnici ZzP-a iz NMCC-a i MOVCON-a, a nazočilo mu je dvadeset i dva polaznika iz OSRH. Tečaj se sastojao od dva dijela. Prvi dio – LOGFAS M&T Fundamentals, trajao je od 25. do 29. rujna. Polaznici su obučeni za rad s LOGFAS aplikacijama GeoMan, LCM i LDM koji se koriste za pripremu LOGBASE (baze podataka o geolokacijama, sredstvima i svim ostalim podacima potrebnim za uporabu EVE).
Drugi dio – LOGFAS EVE for Users, trajao je od 2. do 6. listopada. Polaznici su osposobljeni za korištenje LOGFAS modula EVE te su upoznati s mogućnostima praćenja provedbe planiranih kretanja snaga i provedbe raščlambi aktivnosti.
Organizatorica tečaja u ime Uprave za logistiku GS OSRH i nositelj implementacije NATO-ova LOGFAS-a (NATO-ov informacijski sustav za logističko funkcionalno područje), satnica Tatjana Gavrić kazala je da pripadnici OSRH zadnjih jedanaest godina koriste navedene alate za logističko planiranje i izvješćivanje u vođenim operacijama NATO-a i EU-a i međunarodnim vojnim vježbama te za deklarirane snage VJTF čime se postiže kompatibilnost između svih zemalja davateljica snaga. NATO-ov LOGFAS alat nudi velike mogućnosti upravljanja logističkim informacijama na svim razinama, od operativne do strateške razine.
Budući da je za OSRH LOGFAS besplatan, logično je bilo da počne njegova primjena i za nacionalne potrebe, čime bi se unaprijedili postojeći logistički procesi unutar OSRH, ubrzala razmjena podataka te poboljšala preglednost opće logističke slike u OSRH.
U skladu sa zapovijedi načelnika GS OSRH, 1. faza implementacije LOGFAS-a, uspostava logističkog operativnog izvješćivanja (LOGREP) u završnici je, pa slijedi 2. faza, koja uključuje i implementaciju LOGFAS modula za prometnu potporu, a jedan od njih je EVE. Nakon ovog tečaja slijedi intenzivni rad na osmišljavanju načina primjene EVE u OSRH, prilagodbi postojećih propisa za prometnu potporu, organizaciji interne obuke za korisnike u SzOiDL-u ZzP-a i izgradnji potrebne baze podataka.
Satnik Andrija Olujić, voditelj Prometnog odsjeka na Hrvatskom vojnom učilištu ”Dr. Franjo Tuđman“, jedan od polaznika tečaja, istaknuo je prednosti primjene alata u planiranju i praćenju provedbe prometne potpore kroz bolju preglednost planiranih kretanja i iskorištenja transportnih resursa te njihovoj optimizaciji, što će u konačnici dovesti do značajnih financijskih ušteda, a i u raspolaganju ljudskim resursima.
Stožerni narednik Robert Udiljak, voditelj Odsjeka prometne potpore u Domu Glavnog stožera OS RH prepoznao je mogućnost iskorištenja postojećih obrazaca u LOGFAS EVE za proces zahtijevanja, odobravanja, planiranja i praćenja provedbe prometne potpore za korisnike iz GS OSRH, za koje do sada nije primjenjivan nikakav informacijski sustav, već se koriste tiskani zahtjevi koji se prema dispečerskom centru Doma GS-a upućuju faksom, a evidencije se vode u excel tablicama.
Bojnik Boris Galić, nastavnik prometne službe u SzOiDL-u ZzP-a i jedan od nositelja uspostave MOVCON-a na razini OSRH iznio je svoje viđenje o mogućnostima organizacije obuke za LOGFAS EVE u kapacitetima SzOiDL-a tako da se osmisli niz tečajeva za korisnike na različitim razinama zapovijedanja i upravljanja prometnom potporom. Predviđa, također, potrebu za izmjenama i dopunama postojećih propisa za provedbu prometne potpore u OSRH te djelomičnu reorganizaciju.
Tečaj LOGFAS EVE za korisnike iz OSRH organizirala je Uprava za logistiku GS-a, u suradnji s NATO Communicationand Information System School (NCISS) iz Latine, Italija, Upravom za obrambenu politiku MORH-a, Samostalnom službom za odnose s javnošću i izdavaštvo te Središtem za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu.

Tatjana Gavrić; foto: Antun Mandić