Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991. -1992. (XII. dio)

”Dnevnik rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA“ pokazuje da se situacija na području Like nije smirila ni u lipnju 1991. godine, te da je JNA blokirala Policijsku postaju MUP-a RH na Plitvicama i snage hrvatske policije na Ljubovu. Dnevnik, među ostalim, svjedoči o nazočnosti srbijanskih policijskih dužnosnika (iz SSUP-a) među pobunjenim Srbima na tom području, te potvrđuje zapovjednu ulogu Dragana Vasiljkovića, zvanog Kapetan, među ”krajinskim“ Srbima i njegovo sudjelovanje u obuci njihovih postrojbi.

01,00 10. 06. 1991. g.

„S-20“ procenjuje da će doći do sukoba jedinica JNA sa SUP-om SAOK.

02,00 „Bolesnik“: Nazvao OB (Organ bezbednosti, op. a.). Izvjestio da je jedinica iz Golubića u 01,30 časova tražila da se pod hitno uzmu iz MC Knin dvoja kola hitne pomoći i da se upute na Udbinu. Rekli su preko radio veze da je u pitanju 1000 ljudi i da se kola moraju poslati hitno. Istovremeno je iz Golubića zahtevano da se Mišo Atlija sa Prevesa pod hitno uputi u rejon Udbine. Atlija je poznat kao miner, a bio je i 15-ak dana k-dir OM (odelenja milicije, op. a.) u Udbini. „Bolesnik“ izvještava da sa jedinicom na Plitvicama komanduje kapetan Dragan (Dragan Vasiljković, op. a.), zvani „Kep“. Dragan je 08. 06. 91. u večernjim časovima boravio na protestnom skupu u SJB Knin, na kojem je Martić izjavio da ne prihvata Dušana Vješticu kao ministra UP (unutrašnjih poslova, op. a.) SAOK zato što je lopov i kriminalac. Kep je tada rekao da se milicija ne meša u politiku, da su za mjesec dana stvorili vojsku koja se može svakome suprostaviti i da će na njegov telefonski poziv stići i dva helikoptera. Kep je navodno vlasnik neke aviokompanije koju je osnovao nakon izlaska iz Legije stranaca. […]

 

k.Ikl. Radić Milorad u 19,00 izvestio:

  1. Danas oko 10,00 posetili ga B. Milan, iz s. Biskupije, radnik u TVIK-u i Džepina (ime nepoznato) milicioner SUP-a (ranije radio u SUP-u Zadar) koji su izneli sledeće:

-Njih dvojica su juče bili na Plitvicama radi izviđanja i njihova zapažanja su da PS na Plitvicama faktički ne radi jer je blokirana od JNA. Juče su 2 autobusa sa pripadnicima MUP-a prešli preko mosta na Korani i došli do hotela „Jezero“ odakle su vraćeni od jedinice JNA. Nisu im dozvolili niti da izađu iz autobusa već su ih vratili odakle su i došli.

-Raspoloženje naroda na ovom delu teritorije (Gračac – Udbina – Korenica) je dosta loše. Najviše se plaše „izdaje“ u vrhu JNA. […]

-Noćas 09./10. 06. iz Knina je na Udbinu otišlo oko 100 pripadnika SUP-a SAOK, najverovatnije zamena za postojeće snage na Udbini.

-Obuku na Udbini izvode u reonu s. Visuć, ali im je od strane jedinice JNA zabranjeno da ispaljuju municiju, pa makar i manevarsku. Oni poštuju sve što JNA traži od njih, samo da ih ne razoružava.

-U obuci im puno pomaže i daje savete neki „Frend“ (vjerojatno Franko Simatović, zvani Frenki, op. a.) koji je navodno „treći čovek“ u SSUP-u koji često boravi u Golubiću. Priča se da je izuzetno sposoban. […]

 

kbb Beara Ljubiša u 21,30

-Pripadnici SUP-a SAOK se nisu povukli sa Udbine nego se ukopavaju za odbranu. Podatak dobijen od puk. Kelečevića. […]

 

  1. 06. 1991. g. (ponedeljak) […]

14,13 – „kapetan“

-Dobar dan, trebao bih p.puk. Tolimira.

-Nije trenutno tu, ko ga treba?

-„Kapetan“ (vjerojatno Dragan Vasiljković, op. a.).

-Koji kapetan?

-Zna p.puk. Tolimir.

-Da li je hitno?

-Jeste, vrlo je hitno.

-Ako želite možete meni reći, ja sam kap. Pećanac (Dragomir, op. a.).

-Hitno je. Dobili smo informaciju da je dio mojih snaga na Udbini blokiran od jedinica JNA. Ja sam izdao naređenje za punu b/g i moji ljudi su gore krenuli da se pobiju. Uzeli su i raketne bacače.

-Čekajte, mislim da to nije potrebno i da je taj potez prilično ishitren.

-Nemamo šta razgovarati, ja sam izdao naređenje i oni će, da se biju. Hvala, doviđenja.

14,22 – M. Martić

-Bio sam sad kod generala i sad sam dobio informaciju da su moji ljudi blokirani na Udbini i kod Gračaca. Zamolio bih te da mi provjeriš tu informaciju, a ako je to tačno, recite Rašeti da nikako neće biti dobro i da će biti pizdarija. […]

16,45 – p.puk. Tolimir

-Obavljen telef. razg. sa M. Martićem u skladu sa naređenjem gen. Vasiljevića (Aleksandra, op. a.). Martiću rečeno da hitno povuče jedinice sa Udbine i da direktno stupi u kontakt sa predstavnicima SSUP-a i JNA na Plitvicama. Prenešeno mu da su iz rejona s. Podlapače povučene snage OMUP-a (RH, op. a.), a da su na Ljubovu blokirane snage OMUP-a jačine 40 ljudi, od strane JNA. Zatraženo da on povuče svoje snage da ne bi morali i njega blokirati i prisilno udaljiti iz rejona Udbine. Martić rekao da će odmah otputovati u rejon Udbine da sagleda situaciju na licu mjesta i da će tada donijeti odluke. […]

17,07 – M. Martić

-„Molim te prenesi p.puk. Tolimiru da sam ja izdao naređenje da se moje sve snage povuku u bazu, osim onih 25 koji će ostati u Udbini, kako je i dogovoreno. Ovo sam uradio zbog vas, a ne zato što se plašim Rašete. Ja ću sada ići u Udbinu i stupiti u kontakt sa predstavnicima SSUP-a i JNA“. […]

 

  1. 06. 1991. g. (subota) […]

15,00 – „Odra“ […]

-Iz centra za obuku redarstvenika u Rakitju na liniju: „Biškupnjak“ (oko Otočca) – Sinac, prije 5 dana, znači 10. 06. 1991. g. (stiglo) 150 redarstvenika. Po mišljenju „Odre“ posjednuti raspored ukazuje na planiranje napada na vojno skladište „Runjevica“ koje se nalazi ispod brda Podhum kod Otočca. To je skladište 35. brigade iz sastava 6. ličke divizije. […]

-Na području SO Cazin, u sela koja graniče sa SO D. Lapac juče su se vratili redarstvenici muslimanske nacionalnosti s tog područja koji su bili na obuci u Kukuzovcu u rejonu „Žabica“ (dio Gospića), u društvenom domu smješteno 150 – 200 redarstvenika. Najvjerovatnije su tu locirani zbog skladišta JNA u Kaniži koje je samo 1 km udaljeno od Žabica. […]

Ante NAZOR