Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XIV. dio)

U “Dnevniku rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA” zabilježeni su i podaci o oružanim formacijama i njihovim pokretima na području Like u prvoj polovini srpnja 1991. godine. Informacije iz “Dnevnika” pokazuju da su hrvatske snage koje su osiguravale važan prijevoj Ljubovo krajem lipnja i početkom srpnja 1991. napali srpski teroristi. Odluka Hrvatskog sabora od 25. lipnja 1991. o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske nije spomenuta u navedenim bilješkama.

 

01. 07. 1991. god.

13,30 Odra

-35 redarstvenika u motelu Vratnik

-Patrola od 5 redarstvenika na putu Senj – Vratnik

-Patrola od 5 redarstvenika na raskrsnici Brinje – Senj – Otočac

-Patrola od 5 redarstvenika na putu prema Brinju

-120 redarstvenika u Letincu

-70 redarstvenika u Dabru

-Sinac – centar za obuku TO redarstvenika ostalo, a veći deo njih raspoređen u Gospiću i Brinju. […]

Odra 22,35

Dobio obavijest od SUP-a Gračac da je 500 pripadnika MUP-a krenulo na selo Vrebac. Mještani se iselili u selo Pavlović.

Odra 22,45

-Dobio podatak iz SJB T. Korenica da je bio neki napad na jedinice MUP-a na Ljubovu. Ne zna ko je izveo taj napad pa ga interesuje da li to možemo proveriti. […]

23,30 Tihomir B. (OB KVPO)

-Nisu tačni podaci da je bilo pokreta MUP-a prema Vrebcu, niti da je bilo napada na Ljubovo. […]

 

  1. 07. 1991. god.

00,30 Odra (S)

-Javili su iz SJB Gračac da se vode borbe u rejonu s. Vrebac, da su 2 pripadnika SUP-a SAOK [napadnuta], nema povređenih ali su se povukli u odbranu jer im nedostaje municija. […]

13,12 Odra

-Navodno su pripadnici MUP-a došli u T. Korenicu i da ih ima još više na Plitvicama. Nemamo vezu sa Korenicom, pa ne mogu proveriti. Mislim da je to zbog blokade Plitvica od strane JNA iako cenim da nije tačno. […]

Odra u 17,15 izvestio:

-Ima informaciju da su juče u Zagrebu deljene četničke uniforme tj. uniforme sa četničkim oznakama. Te snage trebale bi napasti na SAOK. Ima indicija da su ove snage već prebačene na Velebit. […]

 

  1. 07. 1991. g.

M. Martić na Radio – Kninu u 16,00

-U sinoćnjoj akciji na Ljubovo poginulo je 30 pripadnika MUP-a, a 30 je ranjeno (u napadu na Ljubovo 1. pješačka bojna 2. gardijske brigade HV-a Gromovi imala je šestoricu ranjenih pripadnika, op. a.). Akcija je izvedena u skladu sa odlukom vlade SAOK da se sa teritorije SAOK povuku sve snage MUP-a.

Odra u 16,15 časova:

-U sinoćnjoj akciji na Ljubovu koja je počela u 19,30 časova ubijeno je 16 pripadnika MUP-a, a 6 ih je teško ranjeno. Ovaj podatak cenimo verodostojnijim od podataka koje je izneo Martić. Odra ističe da je podatke dobio preko izvora u PU Gospić. […]

17,35 – p.puk. Nedjeljko S. (DO OC 9. K) – javio mu por. Enver A. […]

18,10 Obavio sam razgovor sa (Kepom) – k-irom spec. jedinice SUP-a SAOK (Dragan Vasiljković, zvani Kapetan Dragan, op. a.) i on mi je saopštio da je lično rukovodio sa akcijom napada na jedinicu MUP-a na Ljubovu. Izjavljuje da je u napadu učestvovalo još 26 specijalaca iz njegove jedinice. Prišli su neopaženo logoru MUP-a, nakon što su ubacili izviđača a potom likvidirali 6 stražara, a zatim se neopaženo privukli objektu u kojem su pripadnici MUP-a gledali TV Dnevnik. Napad na objekat su otpočeli u 17,56 minuta. Objekat su gađali sa tromblonskim minama i RRB 90. Pošto su izbacili izviđača u neposrednu blizinu objekta on je locirao tačna mjesta stražara i objekte u koji je ušlo oko 36 pripadnika MUP-a gde su gledali dnevnik. Ovaj objekat su uništili minama i raketama. Iz objekta je izašao samo jedan pripadnik MUP-a kojeg su ubili. Ubili su i nekoliko pripadnika MUP-a koji su nakon eksplozije iz nekog drugog objekta iskočili u žbunje, a potom su se povukli. Pripadnici MUP-a na njih nisu otvarali vatru, sve dok se nisu udaljili na oko 500 – 1000 metara.

Cjene da su u akciji likvidirali najmanje oko 30 pripadnika MUP-a, a da je veliki broj njih i ranjen. Mišljenja sam da su mi podatke o napadu prezentovali sa ciljem da provere koliko je pripadnika MUP-a ubijeno. Rekao mi je još da su akciju maskirali ostavljanjem šubara i kokardi na mjestima sa kojih su otvarali vatru. […]

 

  1. 07. 1991. god. (subota)

Damjanović – OB KVPO u 21,50 izveštava:

-Danas je bilo oružanih sukoba na Ljubovu. Ima povređenih. Sukobljene strane razdvojila Armija.

“Odra” u 23,00 izvestio:

-Po njegovim informacijama u sukobu na Ljubovu poginula su 3 MUP-ovca, a 10-ica su ranjena. Sada se vrši evakuacija ranjenika u Zagreb.

-4 bolnička auta i 8 landrovera su malopre iz Gospića krenuli na Ljubovo. Nije mu poznata namera ovog transporta.

-Napad je izveden na patrolu MUP-a na Ljubovu koja je bila u 2 landrovera. U patroli je bilo 16-20 ljudi. […]

Starčević u 24,00 izvestio: […]

-Iz SJS Gračac dobio je podatak da je večeras oko 19,00 časova u reonu Ljubova došlo do sukoba između 10-ak civila i patrole MUP-a. U sukobu su poginula 2 pripadnika MUP-a, a 3 su ranjena. […]

 

Prema navedenim podacima, srpske su snage na području Ljubova krajem lipnja i početkom srpnja 1991. dva puta napale hrvatske snage. No, podaci iz hrvatskih izvora razlikuju se od srpskih, posebice u ljudskim gubicima (30 ili 16 ubijenih hrvatskih branitelja u napadu na Ljubovo), koje srpska strana preuveličava u svrhu propagande, odnosno podizanja morala pripadnika “krajinske milicije”. Napad srpskih snaga na bazu hrvatskih snaga (zatvorska farma Okružnog zatvora u Ljubovu), koji se dogodio u jutarnjim satima 30. lipnja 1991., pripadnici 1. pješačke bojne 2. brigade ZNG-a odbili su u trosatnoj borbi. Pritom su imali šestoricu lakše ranjenih i niti jednog poginulog. Nakon toga, u zasjedi srpskih snaga 6. srpnja 1991. poginula su dva, a ranjeno je pet pripadnika Gromova (vidi: 2. gardijska brigada Hrvatske vojske Gromovi, Zagreb, 2011., str. 114-116).

Ante NAZOR