Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XIX. dio)

Uz Operativno izvješće Stanice javne bezbednosti Lički Osik MUP-a SAO Krajine od 11. studenog 1991., objavljeno u prošlom nastavku (Hrvatski vojnik, br. 611), o ubojstvu srpske obitelji Rakić koje su izvršili srpski ekstremisti govori i Dopis Okružnog suda Knin (potpisao ga je istražni sudac Đuro Pavlica) Okružnom javnom tužiteljstvu Knin sa zapisnikom očevida kod jame Golubnjače i u selu Sedlarima povodom ubojstva obitelji Rakić od 22. studenog 1991. godine.

U prilogu vam se dostavlja zapisnik o uviđaju od 20. novembra 1991. godine sačinjen na licu mjesta kod jame Golubnjača kojim se ide za Svračkovo Selo iz pravca ceste Bunić – Teslingrad (tako su srpski okupatori preimenovali Novi Lički Osik, op .a.), a u koju jamu su nakon što su lišeni života bačeni Rakić Mane, Rakić Dragan, Rakić Milovan i Rakić Radmila.

ZAPISNIK O UVIĐAJU
od 20. novembra 1991. g.
sastavljen u ime Okružnog suda Knin na licu mjesta kod jame “Golubnjača” nedaleko od puta kojim se ide za Svračkovo Selo iz pravca ceste Bunić – Teslingrad, u koju su jamu nakon što su lišeni života bačeni Rakić Mane, Rakić Dragan, Rakić Milovan i Rakić Radmila i u selu Sedlari u kom je u jednoj vikendici nakon što je zapaljena izgorila Rakić Luja.

Prisutni od strane suda: Od strane OJT Knin
Istražni sudija, Pavlica Đuro Korlat Ratko
Zapisničar, Jarić Janja

Od strane SUP Knin
Bjelja Milivoj, operativni radnik
Martić Želimir, kriminalistički tehničar

Od strane SJB Gračac Starčević Dušan,
Jakšić Milan i Dukić Borislav, operat.
radnici, Vojnović Đorđe, krim. teh.

Početak u 11 časova.

Istražni sudija nakon što je od radnika Stanice javne bezbednosti Gračac saznao, da su Rakić Mane, Rakić Dragan, Rakić Milovan, Rakić Radmila i Rakić Luja lišeni života i to na način što je Rakić Luja zapaljena i izgorjela u jednoj vikendici u selu Sedlari i da su lišeni života iz vatrenog oružja Rakić Mane, Rakić Dragan, Rakić Milovan i Rakić Radmila i da su nakon toga isti bačeni u jednu jamu nedaleko od puta kojim se od ceste Bunić – Teslingrad ide prema selu Svračkovo Selo, zajedno sa Korlat Ratkom, okružnim javnim tužiocem iz Knina, uputio sam se na lice mjesta radi obavljanja uviđaja.

Na licu mjesta kod jedne jame kod koje su lišeni života i u koju su jamu poslije bačeni Rakić Mane, Rakić Dragan, Rakić Milovan i Rakić Radmila, dovedeni su Grujičić Bogdan, Budisavljević Čedo i Bogunović Milan, koji su inače lišeni slobode i za koje se sumnja da su zajedno sa Malinović Mirkom i Novaković Goranom izvršili ubistvo Rakić Mane, Rakić Dragana, Rakić Milovana, Rakić Radmile i Rakić Luje, kako bi na licu mjesta pokazali kako su ubili i lišili života Rakić Manu, Rakić Dragana, Rakić Milovana, Rakić Radmilu i Rakić Luju, nakon čega su ih i to Rakić Manu, Rakić Dragana, Rakić Milovana i Rakić Radmilu ubacili u jamu, dok su Rakić Luju u selu Sedlari zapalili.

Na licu mjesta nije se uspjelo osigurati da pristupe speleolozi koji bi iz jame izvadili mrtva tijela Rakić Mane, Rakić Dragana, Rakić Milovana i Rakić Radmile.

Obzirom da se nije moglo osigurati prisustvo speleologa koji bi iz jame trebali da izvade tijela Rakić Mane, Rakić Dragana, Milovana i Radmile, na licu mjesta osumnjičeni Grujičić Bogdan, Budisavljević Čedo i Bogunović Milan opisat će i pokazati kako su postupali sa oštećenim i kako su ih bacili u jamu i sve ovo što oni budu govorili i pokazivali bit će snimljeno TV kamerom, a što bude snimljeno kamerom bit će i sastavni dio ovog zapisnika.

Kad se osigura prisustvo speleologa i kad mrtva tijela oštećenih budu izvađena iz jame istražni sudija sa uviđajnom ekipom izaći će na lice mjesta sa liječnikom vještakom koji će izvršiti pregled i obdukciju leševa i dati stručni nalaz i mišljenje o uzrocima smrti.
Lice mjesta nalazi se na udaljenosti oko 100 m od makadam puta kojim se ide za Svračkovo Selo i to sa desne strane posmatrano u pravcu Svračkova Sela, a tim putem za Svračkovo Selo ide se iz pravca ceste Bunić – Teslingrad.

Jama “Golubnjača” u koju su bačeni nakon lišavanja života Rakić Mane, Dragan, Milovan i Radmila ljevkastog je i nepravilnog oblika i otvor na toj jami na pojedinim mjestima doseže širinu i do oko 10 m.

Sa istočne i južne strane jame teren oko jame je obrastao niskim raslinjem i to pretežno ljeskama, a sa sjeverne strane nalaze se dva grma. Pristup prema jami sa svih strana je dobar pošto je oko jame sa svih strana pašnjak. Prilikom uviđaja nije se moglo utvrditi i ocijeniti koliko je jama duboka.

U travi pored jame nađena je jedna čahura, kalibra 7,62 mm sa oznakom PG, pr. 1963. Čahura i mjesto gdje je čahura nađena snimljeno je.

Grujičić Bogdan, Budisavljević Čedo i Bogunović Milan na licu mjesta kod jame “Golubnjača” pokazali su i ispričali što se i kako su sa oštećenim postupali i kako i čim su ih dovezli do jame i tko je sve od njih petorice pucao u oštećene. I sve ovo što su oni govorili kriminalistički tehničar je snimio TV kamerom, a snimljena je i sama jama i to onaj dio jame koji se mogao snimiti. Sve što je snimljeno bit će sastavni dio ovog zapisnika.

Uviđajna ekipa s ovog mjesta kod jame “Golubnjače” uputila se u selo Sedlari na zgarište jedne vikendice, vlasništvo Serdar Milana iz Niša, gdje je zapaljena i izgorila Rakić Luja.

Na zgarištu ove vikendice na jednom mjestu vidi se više komadića sagorjelih kostiju i to je mjesto snimljeno TV kamerom, a na ovom mjestu kad su radnici Stanice javne bezbednosti Gračac izašli na lice mjesta našli su više velikih komada sagorjelih kostiju i ove kosti koje su radnici SJB Gračac našli na licu mjesta nisu nađene na zgradištu vikendice na dan kad je istražni sudija sa uviđajnom ekipom bio na licu mjesta, jer su radnici SJB Gračac odnijeli s lica mjesta kosti koje će biti korištene za daljnji tok postupka.
Drugo se nije imalo što konstatirati.

Dovršeno u 14 časova. (HR-HMDCDR, 36., kut. 57)

Ante NAZOR