Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XV. dio)

Podaci iz “Dnevnika rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA” za srpanj i kolovoz 1991. potvrđuju da je JNA naoružavala Srbe u Lici te spominju da su u tom razdoblju hrvatske snage napustile prijevoj Ljubovo i policijsku postaju na Plitvičkim jezerima.

 

10.07. 1991. g. (sreda) […]

Peretin u 14,50 izvestio:

-K.Ikl. G. K. u razgovoru sa Đurkinom izneo da je JNA tajno dopremala oružje u s. Mogorić, SO Gospić. Za podelu je bio zadužen njegov brat inače učitelj u selu. Čitavo selo je dobilo novo automatsko oružje, a zaduživani su po reversu. […]

 

 1. 07. 1991. g. (petak) […]

Fišer

-U subotu naveče (06. 07.) u PSt Lovinac stigla su puna dva vagona redarstvenika. Putovali su teretnim (zatvorenim) vagonima. Ukupan broj oko 100 ljudi. […]

-Glavni komandant snaga na području SO Gračac je Jovica Mrdelj, direktor preduzeća 1. maj ili Mlinica u Gračacu, inače rezervni k.Ikl. ili major.

-Opšte raspoloženje građana prema JNA je veoma dobro, svi su spremni odazvati se na poziv u JNA, ali ne bi išli na mobilizacijska zborišta u s. Smiljan, SO Gospić, niti bi željeli ići van granica SAOK. […]

 

 1. 07. 1991. g. […]

19,30 Aleksić […]

-Danas (16. 07. o. g.) iz Golubića je otišlo u T. Korenicu oko 80 pripadnika TO Knin (vozači, nišandžije u tenku). […]

 

 1. 07. 1991. g. (petak) […]

por. T. Mirsad u 20,20 izvestio:

-U 11,00 č 200 pripadnika SUP-a SAOK autobusima otišlo prema Gračacu.

-U 12,00 lokomotiva sa 1 putničkim vagonom u kome su bili BsT, mitraljezi i teško naoružanje otišla u pravcu Gračaca. […]

 

 1. 07. 1991. god. (subota) […]

U 11,45 Odra

-U 11,40 na karlovačkoj cesti prema Otočcu uočen pokret 1 autobusa Zg-transporta u kojem je 50 pripadnika MUP-a, a iza njega kombi tipa Ford-tranzit bijelo-žute boje. Procena je da idu u selo Brlog, SO Otočac gde je u toku noći 19./20. 07. ubijen jedan pripadnik MUP-a (Slavko Cetinjanin, rođen 6. 6. 1963., op. a.). Komunikacija kroz selo Brlog je blokirana snagama MUP-a i u toku je uviđaj i istraga o ovom ubistvu. […]

 

 1. 07. 1991. g. (ponedeljak) […]

-SUP Knin nas obavestio da je zarušena komunikacija Obrovac – Gračac u predelu Male Bobije, tako da je nemoguće doći do prevoja Mali Alan. Put je zarušen radi onemogućavanja dovođenja pojačanja snagama MUP-a u Lovincu iz pravca Zadra. […]

 

 1. 07. 1991. godine […]

Knez

-U razgovoru sa nekoliko pripadnika SUP-a SAOK došao do saznanja da oni pripremaju napad na PSt Plitvice. […]

– Dana 24. 07. 1991. oko 22,00 u Gospić stiglo 469 pripadnika ZNG smješteni u hotel Lika. Očekuje se dolazak još jednog bataljona. Procjena je da žele sa ova 2 bataljona deblokirati put Gospić – Gračac i razbiti snaga SAOK. U reonu s. Medak i Papuče, radi nesmetanog dovođenja novih snaga u PSt Lovinac. Moguće je da žele ubaciti i jednu jedinicu ZNG u Lovinac gdje planiraju otvoriti garnizon. (U prostorijama starog zatvora).

General Rašeta zahtjevao je od SUP-a SAOK da povuku svoju patrolu iz Medka uz pretnju da će je ukloniti silom. Nudi da jedinice JNA kontrolišu komunikaciju Gospić – Gračac. Ovo je i zahtjev PU Gospić. Žele da PU Lovinac dobije isti status kao i PSt Kijevo, vjerojatno je to ideja Josipa Bučića zapovjednika PU Gospić koji je formirao PSt Kijevo.

SUP SAOK. Odbio je zahtjeve gen. Rašete uz obrazloženje da će u protivnom jedinice JNA doći u sukob sa srpskim narodom. […]

 

 1. 07. 1991. godine […]

20,30 Kosmaj […]

-Jedinica MUP-a koja je locirala u reonu Ljubova, SO Gospić, povukla se oko 15,00 časova, na Ljubovu su ostali samo bivši osuđenici koji čuvaju ovce.

-Pripadnici SUP-a SAOK nisu ušli još u Ljubovo jer se boje postavljenih mina (imaju iskustvo sa Glinom gde su bile minirane čak i ladice stolova). […]

 

 1. 07. 1991. god. […]

-Dušan Babić (ekonom u MC Knin) pričao da je u Srbu prihvatni centar za opremu i oružje koje dolazi preko BiH u SAOK. Iznio saradniku da ima problema sa nekim mašinama koje peru kompletnu opremu SUP-a SAOK u MC Knin. Dalje Babić iznosi da u Karlovcu živi 55-60 % Srba i da Karlovac mora biti u sastavu SAOK po svaku cijenu, ali da će prvo osvojiti Petrinju, a zatim Karlovac. Rekao da će oni čistiti krajeve gdje god je većinsko srpsko stanovništvo. Po riječima Babića, Karlovac je važniji i od Knina. Takođe neće dati ni Gospić, Lički Osik i kompletnu Liku. […] U daljem razgovoru rekao je saradniku da uskoro treba stići oružje i oprema iz Izraela, a nešto i iz Grčke. Ta oprema i oružje idu preko Srbije. […]

-U 12,10 Pavković

-Jedinice MUP-a su napustile prevoj Ljubovo i s. Sinac. Jedinice SUP-a SAOK su pred Otočcem. […]

 

 1. 08. 1991. god. […]

Visla u 20,00

-Jutros u 08,00 počeo je napad na Lovinac sa MB 82 mm i 120 mm. Po podacima koje imaju učinak je dobar.

Danas popodne u Lovinac je ušla jedinica JNA iz garnizona Gospić.

-U 09,00 sa MB napadnut je sinoć (vjerojatno se misli na Lovinac, op. a.), a potom i Otočac […]

 

 1. 08. 1991. g. (sreda) […]

Kosmaj u 14,30

-Snage MUP-a u Lovincu u 12,00 počele su iz MB tući po s. Raduč. Branioci Raduča nisu odgovorili na vatru i nemaju gubitaka.

Kosmaj u 15,15

-Trenutno je primirje na relaciji Lovinac – Raduč i čeka se dolazak jedinice JNA na mesto sukoba. […]

 

 1. 08. 1991. g. (utorak) […]

Bolesnik

-Čuo od Bajić Dušana da je u SUP Knin došla majka izvesnog Njegomira (Njegomir bio k-dir OM u T. Korenici do pre 2 meseca, suspendiran) da se traži jer je nestao pre 4 dana.

-Priča se da je ubijen od strane SUP SAOK (naredbu dao Fićo). […]

 

 1. 08. 1991. god. […]

Sršen Krešo, preds. OG PSFRJ za Sjevernu Dalmaciju

-Između Senja i Otočca u toku noći 23./24. 08. napadnuta je patrola MUP-a. Tom prilikom poginula su 4 pripadnika MUP-a. (nedaleko od lokacije Žuta Lokva srpski teroristi ubili su hrvatske policajce: Vinka Krznarića, rođ. 1958., Dragu Toljana, rođ. 1963., Milana Vranića, rođ. 1968. i Zdravka Vukovića, rođ. 1958., op. a.) […]

 

 1. 08. 1991. g. (sreda) […]

OC 9. K Solić 22,05

Snage MUP-a na Plitvicama su se nakon kratkog puškaranja predale. […]

 

 1. 08. 1991. g. (četvrtak) […]

“Visla” u 08,35

-Snage MUP-a na Plitvicama noćas su se predale jedinici JNA. Bilo ih je oko 100-ak. […]

Kosmaj u 16,21

-Repetitor na Plješevici iznad Titove Korenice preuzele su snage SUP-a SAOK. […]

 

O predaji policijskih snaga MUP-a RH na Plitvicama govori i dnevno izvješće operativnog dežurnog Glavnog štaba TO SAO Krajine u Kninu od 30./31. kolovoza 1991. godine:

[…] U toku jučerašnjeg dana na Plitvicama su se vodili razgovori o povlačenju MUP-a. Vojsci se predalo negdje oko 60 pripadnika MUP-a, dok je još oko 20 onih ekstremnih ostalo, te je pružilo otpor. Došlo je do okršaja, da bi poslije toga i ovaj ostatak pristao da se preda vojsci. Na našoj strani imamo dvojicu ranjenika i to G. Goran i M. Borivoj.[…] (HR-HMDCDR, 6., kut. 20).

Ante NAZOR