Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XX. dio)

Podaci iz “Dnevnika rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA” od druge polovine studenog 1991. do početka veljače 1992. govore o borbama u Lici i pogibiji pripadnika agresorskih snaga u sukobu s hrvatskim snagama, o poginulim pripadnicima agresorskih snaga u međusobnim obračunima, o “švercu” oružjem te o zločinima nad Hrvatima na tom području. Navodi se i prelet pilota Hrvata Danijela Borovića zrakoplovom JNA na hrvatsku stranu.

 1. 11. 1991. godine

-kap. I.kl. P.

-Sinoć (16. 11. 1991. g.) oko 19,00 u s. Poljari od vatre MUP-a poginuli su Orelj Željko i Petrović Željko iz s. Doljani i Vujnović Boban iz Donjeg Lapca, sva trojica pripadnici TO, kao i bivši kapetan JNA, a sada član Srpske garde, Vranić Ratislav je vjerojatno ranjen. Isti su poginuli kada su pošli u neko obezbeđenje i u susret im je naišlo vozilo MUP-a. Kada je vozilo stalo, Vranić je prišao i uhvatio za kvaku da provjeri tko je u njemu i tada je iz vozila otvorena vatra. Za Vranića je danas javio radio Gospić i zbog toga se misli da je ranjen i prebačen u Gospić. […]

 

 1. 11. 1991. g. (četvrtak)

-pbb V. u 14,30

-Stupio u kontakt sa penzionisanim (umirovljenim, op. a.) puk. Marinković, OB 6. Ličke divizije koji mu je sugerisao da se za sada ne preduzimaju nikakve mere prema AVL iz Ličkog Osika koja su umešana u hapšenja i ubistva civila. On je navodno upoznao o tome v/o u Banja Luci i Kninu i da on situaciju drži pod kontrolom. Pretpostavlja se da je ova grupa ubila i Alar Stipu u s. Podlapači.

-Vezano za šverc oružja u Željavi, ima podatke da je “glavni” neki zastavnik, koji se druži sa izvesnim penz. p.puk. Matićem Panom, koji je bio OB i krivično je gonjen. […]

 

 1. 12. 1991. g.

-Simo B. u 07,30

-p.puk. G. Stanimir i 5 AVL koji su bili u zatvoru u Gospiću pušteni su jučer i nalaze se u Beogradu. Sa njima iz zatvora je pušteno još 7 civila. Po njegovoj izjavi u zatvoru se nalazi još oko 25 AVL i GL, kao i nešto civila. […]

 

 1. 12. 1991. g. (četvrtak) […]

-kap. Ikl. P. u 18,30

-Oko 13,00 časova sa Udbine su dovežena 2 pripadnika 1. br TO SAOK koji su poginuli.

 1. Marković Vladimira Mirko, rođ. 1966. g., dobrovoljac iz Beograda. Pogođen u glavu snajperskim metkom.
 2. Delić Hazim, rođ. 1966. g., dobrovoljac iz s. Ljućeska, SO Srebrenica. Naleteo na PPM (VP 8401/4). […]

 

 1. 12. 1991.

-Dežurni 1. br TO

-Sinoć (13. 12.) do 22,00 časova otvarana je MB vatra po našim položajima u Divoselu. Uzvraćeno na vatru, gubitaka nemamo. 2 izviđača “Srpske garde” se nisu vratili sa izviđanja. […]

 

 1. 12. 1991. g. […]

-21,00 kap. P.

Danas je u Sv. Rok dolazio jedan pukovnik, major i kapetan. Došli su preko Obrovca i Malog Alana. U odlasku su iz Obrovca poveli 4 pripadnika SUP-a. Oko 12,30 časova su krenuli nazad istim pravcem, a priključili su im se još neki ljudi tako da ih je bilo ukupno 11. Krenuli su sa “Ladom Nivom” gdje je bilo njih četvorica i “Fiatom 1107” gde je bilo njih 7. U rejonu Tulove grede naišli su na jaku zasedu pri čemu se razvila borba koja je trajala oko 2 sata. Odmah na početku su ranjeni pukovnik i major. Iz zasede su se izvukli milicioneri Š. Željko, P. Mirko i D. Darko koji su ranjeni i nakon čega su došli na Sv. Rok. U zasedi je ostalo njih sedmorica (pukovnik, major, kapetan, vojnik vozač, desetar, 1 pripadnik SUP-a Radusin Mile i Tintor Momčilo). Borba je počela oko 14,30. Kapetan je verovatno odmah poginuo. Ranjenim pripadnicima SUP-a iz Obrovca je ukazana prva pomoć na Sv. Roku. […]

 

 1. 12. 1991. g.

-P. u 16,00

-Izbjeglice iz Gospića i sa šire teritorije dali su ultimatum JNA do sutra da se napadne Gospić. Ako se ne napadne oni će napasti JNA. […]

 

 1. 12. 1991. godine (utorak) […]

-P. u 21,40

-Oko 50 pripadnika “Srpske garde” sutra iz Gračaca dolazi u Knin i idu na drniški deo fronta. Navodno je to u dogovoru sa k-dantom 9. K.

-Večeras je verovatno sa područja Alana dejstvovano sa MB po našoj jedinici u Svetom Roku. Poginuo 1, a ranjena 4 pripadnika TO. […]

 

 1. 12. 1991. godine […]

-puk. T. u 01,00

-Sa Udbine su javili da imaju podatak da je MUP izvršio desant negdje kod Gračaca i da se sad kreću prema aerodromu Udbina.

-puk. Španović je javio da je na radio vezama ZNG dobio podatak da ZNG ide u napad pješadijom na Lički Osik. […]

 

 1. 12. 1991. g. […]

-“Odra” u 19,30

-Prema raspoloživim informacijama neprijatelj je otpočeo žestok napad na naše snage u rejonu Vrhovina. Po prvim podacima neprijatelj ima uspeha jer su naše snage potisnute i među njima je zavladala panika. I u T. Korenici je zbog ovoga zavladala panika. […]

 

 1. 01. 1992. g.

07,30 puk. Š.

Noćas je došlo u 1. brTO do razračunavanja između pripadnika Srpske garde. U sukobu je ubijen Jovanović Slobodan i Radosavljević Rade, pucao je Subić Bogdan koji je isto ranjen. Svi ranjeni i poginuli su smešteni u MC Knin. […]

 

 1. 01. 1992. g. […]

-p.puk. P. Josif (OC 9. K)

-U vremenu od 21,50-22,00 po položajima 1. brTO (Sveti Rok) ispaljeno od ZNG oko 40 MB mina. Nema podataka o eventualno ranjenim i poginulim. […]

 

 1. 01. 1992. g. […]

-OC

-U 1. motoriziranoj brigadi došlo do zapaljenja MKŠK, kola su izgorela u potpunosti, ljudstvo spašeno. Poslata policija da izvrši uviđaj. Patrola se treba javiti pp. Ljubiši Babiću u Sv. Roku. […]

 

 

 1. 02. 1992. g. […]

17,00 “Kosmaj”

MiG 21 koji je juče preleteo preko Velebita i nestao najverovatnije se nalazi u Divuljama. Pilot je bio Borović Danijel, Hrvat. Prethodno je iz Bihaća premestio porodicu. Do sada nije učestvovao u borbama. […]

 

 1. 02. 1992. g. […]

-OC 9. K – por. Desimir M. – 18,30

-Oko 12 časova u mestu Mogorić (zaseok Ilići) ubijen je Ilić Milan zvani Osman, rođ. 05. 09. 1932. god. u s. Mogorić. Osnovano se sumnja da je ubistvo izvršio v/o Radaković Đuro rođ. 12. 06. 1952. god. iz s. Mogorić iz pištolja PP sa 3 hica u predelu glave i pluća.

Krivičnu obradu izvršio je (uviđaj) Petković Milorad pravnik sa vojnim policajcima Čolićem i Plećašem. V/o Radaković Đuro je iz 3/3. mtb 1. mtbr.

-Iz rejona Novo Bilajsko Selo u 18,00 u rejon s. Čitluk palo je 10 MB mina 82 mm. Ranjen je v/o Raičević Jovan iz 3. bataljona 1. mtbr. Isti je prebačen u MC Gračac.

 

 1. 02. 1992. godine (nedelja) […]

-poručnik S. Darko 14,55 h

-Od 13,20 – 13,30 h palo 6 mina po reonu Čitluk (Gospić) a pre toga je isto otvorena vatra iz MB 120 mm pa ukupno do sada je palo oko 20-ak mina. U zadnje vreme (13,20) izgleda da su jače detonacije (izgleda da su nas gađali i haubicama). […]

 

 1. 02. 1992. g. […]

-puk. K. Đuro u 14,20 č

-U 13,30 časova por. Pašić Ekrem (krenuo sa helikopterom 891 sa aerodroma Udbina sa 3 civila (Šabić Nenad, Šerbedžija Miroslav i Čičin Duško) poleteo je iz Drvara. U predelu Kecmanove glavice zakačio je za žice dalekovoda i eksplodirao. Dva lica su poginula, a 2 teško povređeni. […]

Ante NAZOR