Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (XXIII. dio)

Kao i u prethodnom broju Hrvatskog vojnika, i u ovom će se na temelju izvora s Izdvojenog komandnog mjesta 5. vojne oblasti JNA iz Plitvica navesti podaci koji govore o stanju na području Like nakon sukoba na Uskrs 31. ožujka 1991. u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Primjerice, Informacija IKM-a 5. vojne oblasti JNA Komandi Sveti Rok od 3. lipnja 1991. svjedoči o raspoređivanju lakog samohodnog artiljerijskog bataljona na punktu u Lovincu, kod raskrižja prometnica iz smjera Gračaca i Gospića prema Svetom Roku.

U Informaciji se navodi da su dotadašnji zapovjednici punkta smijenjeni zbog neposluha i konzumiranja alkohola. Međutim, neki dijelovi izvješća navode na zaključak da nisu svi pripadnici JNA, posebice oni koji nisu bili srpske narodnosti, prihvatili tadašnju politiku i djelovanje vojnog vrha. Naime, vodnik I. klase O. Mujo javno je izjavljivao “da starešine u Svetom Roku uče vojnike da su svi Hrvati ustaše i da idu da piju samo u srpske kafane” te “da će o tome obavestiti svu jugoslovensku javnost i Predsedništvo SFRJ”, pa se u takvom istupu mogu tražiti razlozi njegove smjene. Istodobno, spomenuto izvješće pokazuje i dvostruke kriterije u ponašanju vodstva JNA, jer dok je smijenjenim zapovjednicima kao “otežavajuća okolnost” navedeno druženje i “konzumiranje veće količine alkohola” sa zapovjednikom i pripadnicima MUP-a RH, odnosno Policijske postaje Lovinac, uz napomenu da je to “iritiralo ekstremne članove SDS-a”, istodobno se srpske pripadnike odmetnute Stanice milicije u Gračacu pozdravljalo, a piće se konzumiralo u “kafanama” srpskih vlasnika. Izvor pokazuje da je protiv smijenjenih zapovjednika punkta pokrenut vojnostegovni postupak:
Na osnovu Zapovesti komandanta 5. VO, str. pov. 9/75-140 od 22. 4. 1991. godine lsab/13. pmtbr raspoređena je u Svetom Roku sa zadatkom da kontroliše širi rajon Svetog Roka, a posebno raskrsnicu puteva Gospić – Gračac u s. Lovinac. Radi izvršenja zadatka na raskrsnici puteva isturena je jedna patrola (b/v BOV-3) sa komandirom patrole aktivnim oficirom ili mlađim oficirom.

U vremenu od 21. – 31. 5. 1991. godine na dužnost komandira punkta smenjivali su se poručnik S. Radovan i vodnik I. klase O. Mujo. U toku izvršenja zadatka imenovani su bez odobrenja i znanja pretpostavljenih u više navrata odlazili u kafanu “Tropikana” u Gračacu i “Bolji život” u s. Lovinac, gde su konzumirali veće količine alkohola i zadržavali se u proseku od 3-6 časova, za koje vreme su vojnici (posada) sami izvršavali veoma odgovorne zadatke. Boraveći u navedenim lokalima imenovani su vrlo često bili u društvu sa pripadnicima MUP-a (Policijske stanice Lovinac), a najčešće sa zapovednikom, što je iritiralo ekstremne članove SDS-a, pa je moglo doći do sukoba i veoma teških posledica. Vodnik I. klase izjavljivao je da starešine u Svetom Roku uče vojnike da su svi Hrvati ustaše, da starešine idu da piju samo u srpske kafane, te da patrola lsab pokriva patrole MUP-a, a da se organima Stanice milicije u Gračacu maše u znak pozdrava, i da će o tome obavestiti svu jugoslovensku javnost i Predsedništvo SFRJ.

Ovakvim svojim ponašanjem imenovani su bitno narušili disciplinu i vrlo negativno uticali na međuljudske odnose, poverenje u kolektivu i uticali na izvršenje postavljenih zadataka. U toku izvršenja zadataka ukazivano im je na propuste i naređeno da ne napuštaju jedinicu, te zabranjen odlazak u gostionice, što imenovani nisu prihvatili.

Obzirom da se radi o gruboj povredi vojne discipline u izvršavanju borbenih zadataka i da je ovakvo ponašanje moglo da ima teške posledice, prema imenovanima je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti pred vojnodisciplinskim sudom. Ovu informaciju proraditi sa svim AVL (aktivnim vojnim licima, op. a.) i GL (građanskim licima, op. a.) uz potrebnu poduku, kako se ovakvi i slični propusti ne bi ponavljali. (HR-HMDCDR, 116., kut. 23)

Izvješće IKM-a 5. vojne oblasti Komandi 5. vojne oblasti JNA od 6. lipnja 1991., u kojem se govori o sastanku predstavnika SO T. Korenica s predstavnicima SSUP-a Jugoslavije, pokazuje da vodstvo pobunjenih Srba nije odustalo od ekstremnih stavova te da u skladu s tim nije željelo raspustiti paravojne postrojbe.

Dana 6. 6. 1991. godine, u vremenu od 14,00 – 17,00 časova u SO Titova Korenica, održan je sastanak između predstavnika SO (Skupštine općine, op. a.) – predsednik IV (Izvršnog vijeća, op. a.), sekretar opštine i komandant TO, te predstavnika SSUP-a Zore Boriša (vođa grupe) i zamjenika komandanta pukovnika Gojka Vujnovića. Sastanak je održan po sledećim pitanjima:
1. Informisanje o razmatranim aktuelnim pitanjima na teritoriji SO Titova Korenica, od strane predstavnika SSUP-a.
2. Zahtev za rasformiranjem i razoružavanjem novoprijavljenih snaga SUP-a u Udbini (oko 200 ljudi), (zajednički zahtev predstavnika SSUP-a i Komande 5. VO – IKM.)
3. Dogovor oko rešavanja drugih aktuelnih pitanja na teritoriji SO Titova Korenica.
Iz sadržaja razgovora došlo se do sledećih zaključaka:
– U odnosu na raniji period, u poslednjih 20 dana na teritoriji SO Titova Korenica, Otočac, Gospić i Gračac, broj ekscesnih pojava je u opadanju;
– Odluka Predsedništva SFRJ u pogledu razoružavanja i rasformiranja neregularno formiranih i naoružanih sastava, kao i pojedinaca se uopšte ne sprovodi. Naprotiv, u rejonu Udbine pojavile su se nove snage SUP-a;
– U kontaktima sa odgovarajućim organima DPZ i predstavnika SSUP-a, određeni organi sa teritorije, malo želje pokazuju za dogovorom oko rešavanja aktuelnih pitanja;
– Na upozorenja da se odluke Predsedništva SFRJ moraju izvršavati, predstavnici SO Titova Korenica su govorili da to mogu činiti samo paralelno sa sprovođenjem ovih mera od strane vrhovništva i drugih organa vlasti u RH. Predsednik IV čak govori da kad bi imali oružja da bi ga podelili narodu;
– Pomenuti predstavnici napominju da će voditi ovakve razgovore kad se ukine pst (policijska stanica MUP-a RH, op. a.) na Plitvicama, policijski centar na Ljubovu, omogućavanje funkcionisanja vlasti u MZ (mjesnim zajednicama, op. a.) referendumom pripojenih SO Titova Korenica, i puštanjem 16 zatvorenih ljudi u poznatim događajima na Plitvicama;
– I ako je zahtev za rasformiranjem i razoružanjem novih snaga u Udbini iznesen u opštoj formi, može se zaključiti da se to neće učiniti od strane organa SO Titova Korenica.

Zaključak: U toku razgovora u celini, predstavnici SO Titova Korenica su pokazali krajnje ekstremni stav gotovo po svim pitanjima.
Zakazani sastanak od strane predstavnika SSUP-a, jedinice JNA i predstavnika MUP-a, i MZ u Vrhovinama, nije održan. Naime, predstavnici MZ zbog prisustva predstavnika MUP-a nisu dozvolili održavanje sastanka. Drugih incidenata nije bilo.
U vremenu od 14,15 – 18,00 časova 6. 6. 1991. godine u razgovoru Milan Martić je prihvatio da će povući svoje specijalne snage sa šireg prostora Udbine, ako naše jedinice preuzmu obavezu patroliranja na pravcu Udbina i obezbeđenje pravca od Ljubova prema s. Podlapača. Pored toga dao je garanciju, da neće činiti nikakve ekscese dok se ne povuku. (…) (HR-HMDCDR, 116., kut. 23.)

Tekst: dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Centra