LEMUR – kombinirani optoelektronički ciljnik i daljinski upravljana oružna stanica

Prilikom opremanja borbenih oklopnih vozila (BOV) širokom lepezom ciljničkih i borbenih sustava u novije vrijeme do posebnog izražaja dolazi primjena optoelektroničkih uređaja. Ti uređaji zastupljeni su kako u sustavima upravljanja paljbom (fire controlled system – FCS), tako i u sustavima za nadzor i zapovijedanje. Tehničko-tehnološkim napretkom na scenu stupaju novi ili se moderniziraju i dorađuju postojeći optoelektronički uređaji. Modernizacijski postupak se posebno manifestira u primjeni termografske i termovizijske tehnike u kombinaciji s posljednim generacijama sustava kamera (IRC – infracrvena kamera i TVC – TV kamera). Posebno je aktualna i sve učestaliju primjenu nalazi uporaba besposadnih kupola s topom i oružnih stanica. Ove posljednje su najčešće daljinski upravljane (remote controlled weapon station) na kojima je ciljač najčešće smješten ispod, tj. unutar tijela borbenog oklopnog vozila ili u košari kupole, unutar tijela BOV-a i ispod linije oklopa tijela.

Tvrtka Bofors Defence Systems s tvrtkom BAe Systems posljednjih se godina posebno predstavlja svojim proizvodima Lemur. Oni predstavljaju cijelu obitelj girostabiliziranih optoelektroničkih ciljnika s mehaničkom zaštitom, kao i daljinski upravljanih oružnih stanica. Svoj naziv Lemur duguje istoimenoj životinji kojoj ime potječe od latinske riječi lemures, što znači duhovi noći, a upućuje na velike reflektirajuće oči kakve većina lemura ima.

Optoelektronički uređaji sa svim podsustavima Lemur sustava odlikuju se fleksibilnim modularnim dizajnom, što omogućava i osigurava jednostavnu integraciju na borbena oklopna vozila, s mogućnošću konfiguracije prema raznim specifičnim zahtjevima pojedinih korisnika. Takvim opremanjem povećavaju se mogućnosti posade tijekom djelovanja u neprijateljskom okruženju.

Konstrukcija ciljnika i njegova integracija na sustav za upravljanje paljbom
Proces dizajniranja i konstruiranja toplinskog (infracrvenog) ciljnika ili termovizijskog sustava s kombiniranim dnevnim i noćnim operativnim mogućnostima počinje analizom najčešćih ciljeva na kojima će biti primjenjivan. Kakav je njihov toplinski potpis, kakav toplinski potpis ostavljaju na pozadini, kako se njihov toplinski trag mijenja prilikom promjene atmosferskih uvjeta, temeljni su parametari prilikom definiranja zahtjeva za novim ciljničkim sustavom. U atmosferi postoji nekoliko različitih frekvencijskih područja toplinskog zračenja, pa se prilikom definiranja radnih parametara ciljnika postavlja pitanje u kojem će frekvencijskom području ciljnik pokazati najbolje značajke pri motrenju specifičnog cilja. Kako bi se na ta inicijalna pitanja učinkovito odgovorilo i definirali se ulazni konstrukcijski i radni parametri, potrebno je što detaljnije poznavati toplinske karakteristike cilja (mete) i okolne atmosfere. Budući da su ti parametri po svojoj naravi varijabilni i ovise o mnogim veličinama, nužno je provesti simulacijske i iterativne postupke koji će na temelju brojnih kombiniranih realnih situacija dati radno područje s najrealnijim očekivanim parametrima kako cilja, tako i atmosfere. Takav proces zahtijeva računalnu potporu sa specifično programiranim softverom.

Budući da je ljudsko oko neosjetljivo na toplinsko zračenje, to zračenje treba pretvoriti u vidljivi dio spektra kako bi se učinkovito moglo primijeniti na ciljničkim sustavima i sustavima za motrenje. Pretvaranje valne duljine spektra toplinskog zračenja obavlja se toplinskim detektorima koristeći se vrlo osjetljivim elektroničkim pojačalima. Rezultirajući izlazni signali se nadalje obrađuju prije nego postanu vidljivi na okularu ciljnika ili na monitoru. Ispred termalnih detektora nalazi se optički sustav. Budući da staklo ne prenosi toplinsko zračenje, detektori moraju biti izrađeni od germanija ili od nekog drugog materijala sličnih svojstava. Prevlake višeslojnih leća moraju se nanijeti posebnim postupkom kako bi se osigurao dobar prolaz, a toplinski detektori moraju biti pravilno hlađeni do izrazito niskih temperatura kako bi se reducirao šum signala. Kako često nije ekonomično ili tehnički izvedivo pokrivanje cijelog vidnog polja detektorom, kombiniraju se s mehanizmom za skeniranje. Pritom je složeno detektirati i prikazati slabe toplinske signale cilja. Iako je termovizijski ciljnik sam za sebe složen sustav, jednostavno se integrira s vizualnim ciljnikom u cjelokupan oružni sustav. Učinkovito pratiti i pogoditi pokretni cilj iz borbenog oklopnog vozila ili tenka koji su u pokretu predstavlja složeni skup operacija i zahtijeva girostabilizaciju ciljnika i brzu obradu balističkih parametara.

LEMUR-optoelektronički stabilizirani ciljnik
Lemurov optoelektronički krovni stabilizirani ciljnik razvijen je kao tvrtkin privatni projekt s ciljem ugradnje na nova borbena oklopna vozila, kao i na starija vozila u procesu njihove dorade i modernizacije. Ciljnik mogu rabiti zapovjednik i ciljatelj, a instaliran je na prototipsku verziju tenka Hagglunds Vehicle CV120, na borbeno oklopno vozilo MOWAG (10×10) i na borbeno vozilo pješaštva CV9040B, opremljeno topom Bofors Defence 40 mm. U navedenim primjenama, sustav Lemur je instaliran na mjesto zapovjednika, pa je tako ostvarena lovac-ubojica (hunter/killer) mogućnost vozila.

U tipičnoj borbenoj konfiguraciji cilj zahvaća prvo zapovjednik, a daljnji postupak provođenja borbenog djelovanja se prebacuje na ciljatelja, dok zapovjednik traži novi cilj. Sustav ciljnika je montiran na postolju i njegova ugradbena visina se može prilagoditi kako bi se osiguralo neometano vidno polje koje mogu narušiti sustavi montirani na kupoli. Konstrukcija ciljničkog sustava je modularne izvedbe s mogučnošću izbora senzora čiji se radni parametri uspoređuju s konkretnim operativnim zahtjevima korisnika. Na primjer, ako se sustav rabi kao primarni ciljnik, podrazumijeva se da je laserski daljinomjer ugrađen unutar njega. Sve verzije koriste istu giroskopski stabiliziranu platformu (postolje) s oklopljenim kućištem s otvorima koji su adaptirani prema dimenzijama senzora i zahtjevima prema području polja djelovanja po visini. Ciljnik je obložen oklopom i može učinkovito izdržati strojničku paljbu i metalne krhotine. Polje djelovanja po pravcu ciljnika Lemur je 360o, dok temeljna verzija ima polje djelovanja po visini u području od -20o do +35o. Ako se dodatno postavi kao zahtjev, povećavanjem dimenzija otvora senzora polje djelovanja po visini se može povećati preko +55o. Primijenjeni termovizijski sustav je druge generacije i radi u području valnih duljina od 7,5 do 10,5 mikro metara (infracrveno područje). Postoje dva vidna polja: široko (9 x 6,75o) i usko (3 x 2,25o). Implementirana TV kamera ima mogućnost podešavanja vidnog polja unutar 16 x 12o i s laserskim daljinomjerom (koji radi u području valnih duljina 1,064 mirko metara) ima ograničenje dometa od 200 do 9995 m. Ako se posebno zahtijeva, laserski daljinomjer može biti i u izvučenom položaju. Digitalno serijsko komunikacijsko sučelje koristi CAN sabirnice (magistrale) podataka ili RS-422 vezu s video-izlazom.

LEMUR S, LEMUR W, LEMUR SW
Fleksibilna modularna konstrukcija cjelokupne oružne stanice Lemur pogodna je za izvođenje tri specifične varijante Lemur sustava koje su se u praksi pokazale najčešće korištenima na BOV-ima. Lemur S predstavlja samo sustav s optoelektroničkim ciljnikom i motrilačkim sustavom postavljenim na postolje.

Verzije Lemur W i Lemur SW predstavljaju oružne stanice kombinirane s optoelektroničkim ciljničkim sustavom. Specifična razlika u verzijama Lemur W i Lemur SW je u zajedničkom, odnosno u odvojenom gibanju oružja i ciljnika. Na verziji Lemur W montiran je i sustav prikrivanja (sustav za stvaranje dima, tj. dimne zavjese). Sve tri verzije su daljinski upravljane. Sustavi Lemur u sve tri verzije široku primjenu mogu naći u integriranim sustavima protuzrakoplovne obrane, mogu biti ugrađeni na tenkove, borbena oklopna vozila, transportna vozila, borbena i patrolna plovila, te na topničkim sustavima.

Sustav Lemur se primjenjuje za brojne namjene na različitim tipovima platformi koje uključuju:
– upravljanje paljbom primijenjeno protiv zemaljskih i zračnih ciljeva
– ciljnik i označivač za upravljanje projektilima
– ciljnik zapovjednika
– instrument za gledanje naprijed
– daljinski upravljana oružna stanica sa sustavom za upravljanje paljbom koja omogućuje visoku vjerojatnost prvog pogotka
– kao dodatna mogućnost javlja se ugradnja lansera spregnutih sa sustavom za primjenu protumjera
– itd.

Ciljač, tj. operater na oružnoj stanici, smješten unutar vozila, ima ispred sebe konzolu s upravljačkim sustavima i monitorom na kojemu je moguće mijenjati modove rada (prikaza) od trenutačnog prikaza na bojišnici, senzorskih prikaza do prikaza specifičnih borbenih (balističkih) i navigacijskih parametara. Radna konzola (MMI) se sastoji od jedne ili dvije upravljačke ručice i monitora. Komande se preko upravljačkih ručica izravno prenose na sustav za upravljanjem bojišnicom (Battlefield Management System – BMS), sustav za vlastitu zaštitu koji se sastoji od “paketa” opreme kao što su laserski sustav, sustav za upozoravanje na neprijateljske projektile i “pametne” granate, prikrivni sustav (generator dimne zavjese), kao i sustav koji upozorava na ozračenost neprijateljskim radarom (Defensive Aids Suite – DAS). Nakon sustava za upravljanje bojišnicom, upravljčki signal se prenosi na oružne sustave i to na strojnicu (Machine Gun – MG), koaksijalnu strojnicu (Coaxial MG), automatski bacač granata (Automatic Grenade Launcher – AGL) i na sustav za prikrivanje.

Sustav Lemur se kao panoramska platforma pokazala vrlo pogodnom za montažu velikog broja različitih sustava kao što su CCD kamera, termovizija, laserski daljinomjer (Laser Range Finder – LRF), laserski označivač i raketni ciljnik. Obitelj sustava Lemur predstavlja vrhunski tehnološki vojni proizvod koji svoju namjenu nalazi na velikom broju vojnih kopnenih i vodenih vozila (CV9040 – Lemur S, CV9040 – Lemur W, CV9040 BILL, LEOPARD MBT, CB90, CV90 Electronic warfare, Piranha, Archer).

Danijel VUKOVIĆ