Ljetni kamp II

Studenti koji su prije nepunu godinu započeli kao prvi polaznici novoosnovanih sveučilišnih preddiplomskih studija Vojno vođenje i upravljanje te Vojno inženjerstvo bili su od 6. do 17. srpnja na Ljetnom kampu II. Premda kalendarski još ulazi u prvu akademsku godinu, Ljetni kamp II zapravo je početak druge kadetske godine i velik je korak u vojnom dijelu obuke kadeta…

Polaznici 12. naraštaja kadeta, studenti koji su prije nepunu godinu započeli kao prvi polaznici novoosnovanih sveučilišnih preddiplomskih studija Vojno vođenje i upravljanje te Vojno inženjerstvo, bili su od 6. do 17. srpnja na Ljetnom kampu II. Nakon što su položili ispite na fakultetima i uspješno ispunili sve akademske obveze, umjesto na ljetne terase, pješčane plaže, duga spavanja ili cjelonoćne provode, uputili su se na vojno vježbalište “Gakovo”. Ondje smo ih i posjetili.
Premda kalendarski još ulazi u prvu akademsku godinu, Ljetni kamp II zapravo je početak druge kadetske godine i velik je korak u vojnom dijelu obuke kadeta. Oni su se dosad upoznavali s osnovama vojničkog života i zvanja, s elementarnim vještinama, i tek kad su svladali temelje kao što je držanje i rastavljanje puške, puzanje, kopanje zaklona ili maskiranje, bili su spremni krenuti dalje. Dvotjedni Ljetni kamp II tako je obuhvatio četiri glavna programska područja: taktiku, pješačko oružje sa zadaćama gađanja, topografiju te taborovanje.
Natporučnik Tomislav Vučak, zapovjednik 2. satnije Kadetske bojne, objašnjava kako se, prema planu, tijekom prve godine provodi obuka za razinu vojnika, dok se na drugoj uvodi obuka razine tima i desetine. “U Ljetnom kampu II najveći je naglasak stavljen na taktiku – od pripreme za zadaću, kontakta, reakcije na kontakt, prebacivanja, prelaska opasnog područja, napada, zasjeda, obrane, ophodnje, izviđanja i sl. Prema programu, na to je stavljen najveći naglasak i utrošen najveći fond sati,” kaže natporučnik Vučak pa nastavlja: “Također, velika je pažnja posvećena pješačkom oružju sa zadaćama gađanja. S tim su se kadeti upoznali na prvoj godini, ali se ovdje susreću s nekim novim dijelovima i proširenim zadaćama kao što je tranzicija između pištolja i puške, borbena taktička izmjena spremnika, gađanje u urbanom području i sl., što su naprednije zadaće od onih namijenjenih vojniku.”
Koncept vojne obuke kadeta, pa tako i Ljetnog kampa II, oblikovan je na način usložnjavanja zadaća i stupnjevanog napredovanja u vojnoj obuci. Kadetima je na tom putu od presudne važnosti stalna prisutnost i znanje njihovih instruktora. Kažu da im njihovo iskustvo i strpljenje pomažu onda kad je najteže. Instruktori opet, govoreći o svojim kadetima, kažu kako ih motiviranošću i voljom da upijaju nova znanja jednostavno pokreću. Časnički namjesnik Tihomir Klasnić viši je instruktor u 4. kadetskoj satniji. Na Ljetnom kampu II provodio je obuku iz predmeta taktike. “Tijekom ovog kampa stavljali smo pred kadete raznorazne izazove i bili su izloženi pojačanim psihofizičkim naporima – no, bez obzira na vrućinu, umor, napor, oni su se ne samo trudili i ispunjavali zadaće, nego su i u slobodno vrijeme dolazili, pitali, zapitkivali, htjeli saznati i više od onog što je u planu za ovaj kamp,” rekao je časnički namjesnik Klasnić pa zaključio: “Toliko su divno motivirani i željni znanja da kad gledam ove mlade ljude, ove kadete, to mi daje nadu u budućnost. Oni takvi jednostavno motiviraju nas, instruktore, i potiču nas da dajemo i više od onog što smo mislili da možemo.”  


Konceptom vojne obuke kadeta, kao krovnim dokumentom na kojem se bazira obuka kadeta, propisano je da će tijekom četverogodišnjeg školovanja proći četiri vojna kampa. Svaki od tih kampova ima tri cjeline: ljetni kamp, zimski kamp te obuku kroz godinu. Na taj se način ostvaruje fond od 400 sati obuke koje svaki kadet prođe na godišnjoj razini, odnosno 1600 sati tijekom četverogodišnjeg razdoblja. Ugovornom obvezom koju kadeti imaju prema Sveučilištu i HVU-u, propisani su i akademski i obučni standardi. Vojna obuka dio je ugovorne obveze koju moraju zadovoljiti, jednako kao i obveze u akademskom dijelu. Ukupna ocjena kadeta sastoji se od ocjene akademskog dijela te ocjene obučnog dijela i na osnovi nje kadet stječe uvjete za upis u višu godinu. Prolazak na kampovima tijekom godine je obvezan, a nezadovoljavajuća ocjena na kampu može rezultirati raskidom ugovora.


Barbara Prša, kadetkinja 12. naraštaja, smjer Vojno vođenje i upravljanje
Akademske sam obveze ispunila, sve sam ispite položila. Profesori imaju razumijevanja za naše vojne obveze, a zapovjednici i instruktori za akademske.
Ovaj se kamp ne može usporediti ni sa čim dosad. Mi smo dosad neprestano imali vojnu obuku, imali smo i kamp na početku, čim smo došli, ali to je zapravo bilo upoznavanje s vojničkim životom, osnove osnova – a sad, na ovom kampu, radimo konkretne stvari i stječemo stvarno iskustvo. Nismo znali što ovdje možemo očekivati jer nikad nismo išli na teren dulje od jednog vikenda, ali sad, na kraju, svi smo jako zadovoljni. Atmosfera je bila odlična za stjecanje novih znanja, puno se radilo, instruktori su objašnjavali, pomagali. Odlično je, ja ne mogu biti sretnija.

Josip Jelača, kadet kandidat za vojnog pilota
Polaznik sam 12. naraštaja kadeta, a prošao sam dosad sve selekcije za vojnog pilota i studiram na Fakultetu prometnih znanosti, smjer aeronautika, tako da ću nakon 2,5 godine studiranja u Zagrebu imati još 2,5 godine obuke u Zemuniku, kod Zadra. Prezadovoljan sam onim što radim i učim u zadnjih godinu dana. To je točno ono što sam htio biti i raditi. Mi piloti poslije ovog kampa imamo još jedan, svoj kamp, tjedan dana u Zemuniku, a nakon toga mogu razmišljati o odmoru.   

Danko Krezo, kadet 12. naraštaja, smjer Vojno vođenje i upravljanje
Bilo je dosta naporno za one koji nisu fizički spremni, ali bilo je i jako izazovno. Radili smo taktiku, pješačko naoružanje, tranziciju pištolja i puške, radili smo i dosta taktičkih zadaća poput prelaska opasnog područja bilo da je riječ o mostu, o cesti, radili smo očekujuće područje, zasjede, napade, obrane, izradu skloništa. Jako sam zadovoljan. Ovaj kamp je došao u pravo vrijeme i sad, otprilike godinu dana nakon što sam postao kadet, samo iznova potvrđujem da sam odabrao pravu stvar.


Tekst i fotografije, Lada Puljizević