Marke – poštanske rute

Ovogodišnja su izdanja maraka pod okriljem Udruge europskih javnih poštanskih operatora (PostEurop) naslovljena “Stare poštanske rute” prikazala svu raskoš umjetničkih slika i fotografija iz povijesti prijenosa pisanih poruka. Poštanske kočije, vlakovi na parni pogon, tegleće životinje, golubovi, slabo prohodni tereni, ali i naoružani glasnici, redovnici koji dostavljaju poštu i sl. samo su neki od motiva na markama pedesetak europskih izdavača

“Zahtjevni tereni i vremenski uvjeti nisu razlog da se pisane poruke ne prenose pravodobno” – vizualna je poruka marke Ferojskih otoka, autonomnog područja u sastavu Danske

Pravodobno i pouzdano prenesena vijest od samog je početka bila bitan čimbenik u pokretanju i razvoju važnih procesa unutar ljudskog društva. Kolika je bila važnost prijenosa pošiljaka najbolje dočarava zapis grčkog povjesničara Herodota iz V. stoljeća prije Krista: “Ni snijeg, ni kiša, ni žega dana, ni tama noći neće zaustaviti te glasnike na njihovu putu.”

Poštanske rute bile su u početku ograničene na civilne i vojne državne službenike, posebice za vrijeme velikog i moćnog Rimskog Carstva

Preduvjet je svakog organiziranog prijenosa pisanih vijesti postojanje dobrih i prohodnih prometnica, stoga je povijest poštanskih ruta velikim dijelom i povijest starih cesta. Jedna od najstarijih cesta izgrađena je u III. tisućljeću prije Krista u Babilonu. Prve prometnice građene su za vojne potrebe, a glasničku službu obavljali su pješaci i glasnici na konjima i devama, tako da su na udaljenostima od šest sati hoda postojala mjesta na kojima su se smjenjivali.

I prije nego što je papa Urban VIII. priznao 1631. grad San Marino kao neovisnu republiku, ta je državica u srcu Italije imala glasničku službu

Na području današnje Hrvatske postojale su tijekom Rimskog Carstva prometnice koje su prolazile dolinom rijeka Drave i Save u tadašnjoj rimskoj provinciji Panoniji, te uz jadransku obalu u provinciji Dalmaciji. Poznata je bila vojna cesta od Salone (Solin) do Narone (antički grad na području današnjeg sela Vida kraj Metkovića), rimskog uporišta za vojne pohode protiv Daorsa i Ardijejaca.

Te su prometnice zbog svojih smjerova i kvalitetne gradnje stoljećima nakon propasti Rimskog Carstva korištene za promet roba, ljudi, ali i vijesti. S maraka se također može saznati i o poštanskim službama, kao što je Cursus publicus (Rimsko Carstvo) i Thurn-Taxis na području zapadne Europe u XIV. stoljeću.

Zanimljivo je kako predlagatelj teme PostEurop organizira izbor najljepše marke na svojim internetskim stranicama, a glasati se može do početka rujna ove godine.

Ivo Aščić