Međunarodne vojne vježbe OSRH u 2018.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine Odluku o prelasku granica oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2018. Donosimo kratak pregled i ciljeve 37 vježbi koje su obuhvaćene Odlukom

Vježbe u Republici Hrvatskoj
Mir 18/1 (5. – 9. veljače) – završno uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti sastavnica HRVCON-a koje se upućuju u misiju Odlučna potpora (Resolute Support)
Black Wave 18/1 (16. travnja – 4. svibnja) – obučavanje OS-a SR Njemačke za pomorske operacije
Mir 18/2 (10. – 13. srpnja) – završno uvježbavanje i ocjenjivanje operativnih sposobnosti sastavnica HRVCON-a koje se upućuju u misiju Odlučna potpora
Sava Star 18 (1. – 10. rujna) – zajedničko uvježbavanje postrojbi OSRH i pričuvnih postrojbi OS-a Ujedinjenog Kraljevstva
Black Wave 18/2 (15. listopada – 2. studenog) – obučavanje OS-a SR Njemačke za pomorske operacije

Inozemstvo
Dynamic Front 18 (23. veljače – 10. ožujka; SR Njemačka) – uvježbavanje interoperabilnosti snaga članica NATO-a u topničkim procedurama na taktičkoj i operativnoj razini kroz provedbu bojnih gađanja (LFX) i proces donošenja vojne odluke (CPX)
18-01 KFOR 24 (18. veljače – 12. ožujka; SR Njemačka) – razvoj sposobnosti HUMINT obavještajne discipline integracijom i sinkronizacijom taktika, tehnika i procedura u međunarodnom okruženju
TAD 18 (ožujak; područje odgovornosti CAOC-a Torrejón, Španjolska) – poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO-ova Integriranog sustava zračne i raketne obrane (NATINAMDS)
Dynamic Move 18 (12. – 24. ožujka; Belgija) – obuka stožernog osoblja SNMCMG-a i NRF-a u minskom ratovanju
MILEX 18 (14. – 23. ožujka; Španjolska) – uvježbavanje stožernog osoblja na strateškoj i operativnoj razini u planiranju operacija EU-a te uvježbavanje C2 između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga
IEL MILU BGR PALADIN 18 (7. – 13. svibnja; Bugarska) – uvježbavanje stožernog osoblja zapovjedništva IEL MILU-a i podređenog zapovjednika u međunarodnom okruženju i potpori CSp E 1501
Eagle 6 (4. – 13. svibnja; Kosovo) – uvježbavanje CIMIC tima u operacijama odgovora na krizne situacije i povećanje interoperabilnosti u međunarodnom okruženju
ITA MINEX 18 (1. – 31. svibnja; Italija) – uvježbavanje planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanje protuminskih ronilaca HRM-a sukladno NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama
ADRION CPX 18 (1. – 31. svibnja; Albanija) – uvježbavanje NATO-ovih procedura i postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize
STEADFAST FLOW 18 (14. – 20. svibnja; Turska) – uvježbavanje stožernog prometnog osoblja i operatora sustava ADAMS u simuliranom okruženju te usklađivanje DDP-a za snage angažirane u eNRF-u
LOGDEV 18 (svibanj; Albanija) – uvježbavanje logističkih časnika zemalja inicijative A-5 u planiranju i provedbi logističkih procedura i rada u međunarodnom stožeru na operativnoj razini (brigadi), provedbi razmještanja, RSOM-a, održavanja snaga i povratka iz operacije
Sharp Lynx 18 (28. svibnja – 8. lipnja; Češka) – integriranje NATO MNMPBAT-a i partnera (vojne policije OS-a SAD-a, Ukrajine i Norveške) u koalicijske snage, s naglaskom na planiranju i provedbi združenih operacija; postizanje pune kompatibilnosti i interoperabilnosti s ciljem afirmacije bojne u MNC NE-u, postizanje pune operativne sposobnosti za provedbu namjenskih zadaća u mirovnoj operaciji te priprema za upućivanje u misiju
Steadfast Cobalt 18 (25. travnja – 3. lipnja; Litva) – održavanje CIS i C2 sposobnosti i interoperabilnosti s NATO partnerima
Adriatic Strike CASEX 18 (31. svibnja – 11. lipnja; Slovenija) – uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u međunarodnom okruženju
ADRION 18 LIVEX (1. – 30. lipnja; Albanija) – uvježbavanje NATO-ovih procedura i postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krizu
SARMEDOCC Squalo 18 (lipanj; Italija / Sredozemlje) – uvježbavanje snaga Obalne straže RH u planiranju i vođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja te operacije traganja i spašavanja)
Steadfast Fount 18 (6. – 11. lipnja; Belgija) – unapređenje suradnje i koordinacije sa strukovnim tijelima unutar NATO saveza: LOGFAS M&T Users Group, M&T Group, SHAPE AMCC (Allied Movement Coordination Centre) te izrada FP&H-a (Force Profiles and Holdings) i NDDP-a (National Detailed Deployment Plan)
CWIX 18 (11. – 28. lipnja; Poljska) – testiranje, procjena i poboljšanje interoperabilnosti između NATO-ovih i nacionalnih KIS sustava, s posebnim naglaskom na KIS sustavima koji će biti korišteni u NATO-ovim operacijama
Unified Vision 18 (18. – 30. lipnja; Nizozemska) – provjera i povećanje interoperabilnosti združenog obavještajnog djelovanja, motrenja i izviđanja sa saveznicima
ECGFF 18 (1. travnja – 30. lipnja; SR Njemačka) – uvježbavanje pripadnika Obalne straže u planiranju i vođenju višeresornih višenamjenskih operacija (Multi-agency Multipurpose Operations – MMO) na moru
MAFRE 18 (1. – 30. travnja; Španjolska) – uvježbavanje protuminskih ronilaca HRM-a sukladno NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama
Black Swan 18 (9. – 20. srpnja; Mađarska) – uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okruženju
Brave Warrior 18 (9. – 15. srpnja; Hrvatska, Mađarska) – razvijanje operativnih sposobnosti postrojbe, provedba TTP-a u međunarodnom okruženju kroz stožerni rad, promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja unapređenjem interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja
Ample Strike CASEX 18 (30. kolovoza – 14. rujna; Češka) – uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u međunarodnom okruženju
Albanian Lion 18 (20. – 28. rujna; Albanija) – uvježbavanje pomorskih i amfibijskih snaga te NATO-ovih procedura i postupaka u međunarodnim vojnim vježbama
NOCO 18 (1. – 30. rujna; Danska) – uvježbavanje protuminskih ronilaca HRM-a sukladno NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama
Mov Con MILU 18 (10. – 14. rujna; Ujedinjeno Kraljevstvo) – povećanje interoperabilnosti u području pružanja logističke potpore (prometna služba), povećanje sposobnosti planiranja, upravljanja i provedbe logističkih operacija (prometna služba), potpora sposobnosti planiranja i provedbe RSOM-a i operacija
SAREX 18 (3. – 28. rujna; Italija / ZERP RH) – uvježbavanje zapovjedništava i snaga obalnih straža RH i Italije u planiranju i vođenju operacija na moru (operacije pomorskog presretanja te operacije traganja i spašavanja)
Kobra 18 / Anakonda 18 (10. – 30. rujna; Poljska), – uvježbavanje planiranja i provedbe specijalnih operacija u združenom međunarodnom okruženju
Steadfast Interest 18 (8. – 19. listopada; Rumunjska) – povećanje interoperabilnosti i dostizanje standarda u skladu s ciljem sposobnosti L 7201
Trident Juncture 18 (3. listopada – 2. prosinca; SR Njemačka) – završno ocjenjivanje zapovjedništava NRF-19
Cyber Coalition 18 (26. – 30. studenog; Estonija / Hrvatska) – provjera dostignute razine sposobnosti OSRH u području planiranja i organizacije kibernetičke obrane